Spoznajte mladé ženy, ktoré motivujú deti a rovesníkov vo svojich komunitách

08.03.2019 16:40

Nikola Bilá a Denisa Billa majú síce podobné priezviská, ale nie sú rodina. Napriek tomu majú k sebe blízko a spoločne pracujú na tom, aby zmenili nielen svoju budúcnosť, ale aj budúcnosť mladých ľudí vo svojom okolí.

Viac

Vzdelanie môže dievčatám a ženám zabezpečiť lepšiu budúcnosť

07.03.2019 07:27

Pri oslave Medzinárodného dňa žien sa stalo zvykom darovať kvet. My chceme dievčatám a ženám radšej darovať vzdelanie.

Viac

Moje meno je Roua a chcem byť policajtka

06.03.2019 15:25

Marec je mesiacom, v ktorom pravidelne oslavujeme ženy a dievčatá po celom svete. Svojím blízkym prajeme mnoho šťastia, zdravia, lásky a úspechov. My v Človeku v ohrození máme tiež svoje priania, ktoré by sme aspoň niektorým dievčatám a ženám radi splnili. A nielen im. Toto je príbeh jedného z týchto dievčat a jej rodiny.

Viac
Vyfiltrujte si články, ktoré vás zaujímajú
1. Kategória
2. Krajina
09.01.2019 14:45

Mladí rómski lídri

Vek 14 – 18 rokov je z pohľadu mladých ľudí kritický pre ich celoživotné nastavenie a životnú dráhu. V tomto veku prestávajú byť deťmi a stávajú sa dospelými. Pre mladých zo sociálne znevýhodneného prostredia je to často bez dostatočnej podpory zo strany rodiny alebo školského prostredia.

Viac