Prejsť na hlávný obsah
21 nov 2023

Príručka Ako učiť o klimatickej zmene by mala byť úplne základnou pomôckou pre každú slovenskú školu

Starať sa o včelí úľ, splachovať toalety a polievať školskú záhradu zachytenou dažďovou vodou, v školskej záhrade pestovať bylinky, z ktorých si žiactvo varí čaj – nielen takto môže vyzerať vzdelávanie o zmene klímy v praxi na každej slovenskej škole. Aktuálne si príručku Človeka v ohrození objednalo už 885 učiteliek a učiteľov a jej obsah má dopad na takmer 71 000 detí.

„Je skvelé, že príručka sa tak rýchlo stala obľúbenou. Odkedy sme ju v júni vydali, dostávame zo škôl pozitívnu spätnú väzbu. Klimatická zmena je jedna z najčastejších tém, o ktorých sa mladí ľudia chcú rozprávať. Chceme v tom učiteľkám a učiteľom všetkých predmetov naozaj pomôcť a preto je príručka urobená najmä prakticky, jednoducho a prehľadne,”

vysvetľuje zámer Lenka Putalová, metodička globálneho vzdelávania organizácie Človek v ohrození.

Bezplatná príručka Ako učiť o klimatickej zmene; Prekročme hranice environmentálnej výchovy vznikla v spolupráci s Gymnáziom Púchov

Experti a expertky na globálne vzdelávanie z Človeka v ohrození a pedagogický personál Gymnázia Púchov sa stretávali na vzdelávacích podujatiach a následne spolupracovali na projekte, ktorý do škôl aktívne prináša vzdelávanie o klimatickej zmene. Aj samotné prostredie púchovského gymnázia je pozitívnym príkladom. Žiactvo sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti učí, ako žiť udržateľnejšie s ohľadom na zmenu klímy a rozvíja si vzťah k životnému prostrediu.

„Príručka Ako učiť o klimatickej zmene prináša základné informácie o danej problematike a množstvo materiálov na rôzne vyučovacie hodiny: pracovné listy, grafy, dáta a informácie. Čím sa líši od podobných publikácií? Autorský tím vychádza zo skúseností konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá o klíme nie len učí, ale robí aj opatrenia na jej ochranu. Práve na nich stavia klimatické vzdelávanie a zároveň inšpiruje iné školy.“

Príručku používa učiteľka základnej školy Mária

Pre pedagogický personál na základných a stredných školách má Človek v ohrození vzdelávaciu príručku, s ktorou sa dá kvalitne učiť o zmene klímy. Tu je 5 základných „prečo“ dôvodov:

Nahliadnite do príručky

1. Získate skúsenosti konkrétnej školy, púchovského gymnázia. Aké opatrenia robia na zmierňovanie dopadov klimatickej krízy a ako rozvíjajú environmentálnu výchovu a výučbu o zmene klímy?

2. Využijete ju na viac predmetov. Skúsenosti z púchovského gymnázia sú rozpracované do 8 tematických pracovných listov vhodných do viacerých predmetov a vzdelávacích oblastí. Ku každému pracovnému listu sú pripravené ďalšie námety na aktivity, ako tému pracovného listu ešte viac rozšíriť a pracovať s ňou na ďalších predmetoch.

3. Osem základných informácií o zmene klímy, ktoré by mali vedieť úplne všetci. Príručka ponúka kvalitnú informačnú časť založenú na dátach, ktorá vám pomôže ľahko sa orientovať v obsiahlej a zložitej téme zmeny klímy.


4. Podporuje duševné zdravie a mentálnu pohodu. V príručke nájdete celú kapitolu o klimatickej úzkosti a konkrétne návody, ako vytvoriť v školskom prostredí atmosféru, ktorá podporí angažovanosť namiesto klimatickej úzkosti. Oceníte aj širokú paletu cvičení zameraných na budovanie aktívnej nádeje. Cvičenia sú vhodné do výučby pre skupinovú prácu aj pre jednotlivcov.

5. Prináša návody, ako výučbu o zmene klímy začleňovať na úrovni predmetov či vzdelávacích oblastí, tiež na celoškolskej úrovni s dôrazom na zapájanie detí a mládeže.

Informácie o tejto príručke, alebo si ju bezplatne objednať môžete na: www.globalnevzdelavanie.sk/klimatickazmena.

V prípade otázok alebo spätnej väzby sa neváhajte na nás obrátiť: 

Lenka Putalová
lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk
Koordinátorka vzdelávacích programov
Sekcia globálneho vzdelávania/Global Education Department 

Tags:

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie