Prejsť na hlávný obsah

Jeden svet

Jeden svet je známy ako slovenský medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý sa venuje globálnym témam a ľudským právam. Už 20 rokov prináša každoročne desiatky dokumentárnych filmov, diskusie na aktuálne témy, fotografické výstavy a koncerty.

Jeden svet však už dávno nie je iba festivalom. Je to ucelený vzdelávaco-osvetový program, ktorý sa pomocou dokumentárnych filmov venuje otázkam ľudských práv, životného prostredia, spoločnosti, rozvoja, chudoby, medziľudských vzťahov a vplyvu technológií na naše životy.

Dokumentárny film využívame ako nástroj na vyvolanie otázok, pochybností, reflexie nad realitou našich dní, pričom sa snažíme hľadať odpovede na otázky budúcnosti a motivovať ľudí k pozitívnej zmene vo svojom okolí.

Bohatý sprievodný program je charakteristický diskusiami, výstavami, čítačkami a rôznymi špecifickými aktivitami previazanými s ľudskými právami. Dôležitým rozmerom festivalu je jeho dôraz na spoluprácu s partnermi, etický fundraising, zelenú prevádzku a zapojenie veľkého množstva dobrovoľníkov.

V rámci tohto programu organizujeme veľký festival Jeden svet v Bratislave, vďaka našim regionálnym partnerom premietame v takmer 20 miestach Slovenska od Vranova nad Topľou až po Malacky, využívame dokumentárne filmy na otvorenie citlivých tém v školách a v neposlednom rade aktivizujeme komunity k premietaniam a k debatám o dôležitých témach.
Viac informácií o festivale Jeden svet nájdete na webe www.jedensvet.sk

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie