Človek V ohrození

Kto sme

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 1999 podávame pomocnú ruku ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov.

Nepôsobíme len v zahraničí. Od nášho vzniku podávame pomocnú ruku aj ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii na Slovensku. Po spojení síl s kolegami zo slovenskej pobočky Člověka v tísni v roku 2016 pomáhame so začleňovaním ľuďom, ktorých chudoba vytláča na okraj spoločnosti. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zároveň snažíme prispieť k budovaniu Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Naša práca je rozdelená do piatich okruhov: humanitárne zásahy, rozvojová spolupráca, ľudské práva, sociálna integrácia a globálne vzdelávanie. Osobité postavenie má festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý patrí medzi vlajkové lode organizácie.

Pomáhať sme schopní predovšetkým vďaka darom získaným vo verejných zbierkach, grantom a dotáciám získaným napríklad od Ministerstva zahr. vecí SR a Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, zdrojom z Európskej komisie či OSN. Veľkú časť nášho financovania tvorí podpora od stoviek jednotlivcov, firiem a súkromných nadácií zo Slovenska. Podrobnejšie informácie o našom financovaní za jednotlivé roky nájdete v našich Výročných správach.

Vedenie organizácie

Braňo Tichý

Riaditeľ

Témam rozvojovej spolupráce a ľudských práv sa venuje viac ako 10 rokov v rámci práce v mimovládnom sektore na Slovensku aj v medzinárodných organizáciách. V minulosti pôsobil v Amnesty International a v Rozvojovom programe OSN. Ako konzultant pôsobil na Balkáne, Kaukaze, v severnej a vo východnej Afrike, prednášal tiež na niekoľkých univerzitách. Od júna 2015 je riaditeľom neziskovej organizácie Človek v ohrození.

brano.tichy@clovekvohrozeni.sk

Libuša Roblová

Finančná riaditeľka

Vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovala ako finančná manažérka v rôznych neziskových organizáciách, naposledy v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Popri práci v Človeku v ohrození sa venuje vodiacim psom. Hovorí po anglicky, rozumie nemecky a španielsky. Je vydatá a má dve dcéry.

libusa.roblova@clovekvohrozeni.sk

Nora Beňáková

Riaditeľka festivalu Jeden svet

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, už počas štúdia sa venovala rozvoju občianskej spoločnosti. Pracovala v organizáciách SAIA a Nadácia pre podporu občianskych aktivít. Od roku 2002 do konca roku 2009 pôsobila v Človeku v ohrození ako riaditeľka s expertízou najmä v oblasti humanitárnych a posthumanitárnych intervencií v krízových krajinách. Od roku 2010 sa v organizácii venuje podpore ľudských práv v krajinách s nedemokratickým režimom a zvyšovaniu povedomia verejnosti o ľudských právach prostredníctvom festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet.

nora.benakova@clovekvohrozeni.sk

Alexandra Kubizniaková

Starostlivosť o darcov

Vyštudovala právo s diplomom Master v odbore medzinárodné právo na Université Bordeaux IV. Pracovala na ľudsko-právnych kampaniach pre Grécku radu pre utečencov v Aténach, pôsobila na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu v tíme prokurátora pracujúcom na prípade Radovana Karadžića. Takmer dva roky strávila v španielskom Alicante, kde pracovala na projektoch Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo. V Človeku v ohrození sa venuje komunikácii s darcami a kampaniam pre verejnosť a podpore ľudských práv. Plynulo hovorí anglicky, francúzsky a španielsky.

alexandra.kubizniakova@clovekvohrozeni.sk

Správna rada

Lucia Štasselová

Šimon Pánek

Jan Kamenický

Michal Smetanka

Jan Mrkvička

Jan Černý