Prejsť na hlávný obsah

2 % z dane

Darujte vaše 2 % dane z príjmu a pomáhajte s nami ľuďom v ohrození. Spoločne dokážeme viac.

Ako sme pomáhali v roku 2023 aj vďaka 2 % z dane 

Dary z 2 % z dane z príjmu sú dôležitým zdrojom pre prácu neziskového sektora. Naša práca od nich závisí a aj vďaka nim vieme pomáhať tam, kde je to potrebné. Vďaka obrovskej solidarite medzi Slovenkami a Slovákmi sme mohli aj minulý rok kontinuálne pomáhať vo vojnou zmietanej Ukrajine, ale aj v zemetrasením zničenom Turecku a  Sýrii či iných oblastiach vo svete aj na Slovensku. 

Sme vďační, že môžeme pomáhať aj vďaka vám! 

Na  Slovensku sme aj naďalej pracovali s ukrajinskými odídencami a odídenkyňami, rovnako ako aj s marginalizovanými komunitami. Rozvíjanie digitálnych zručností, posilňovanie rodovej rovnosti a žien v rómskych komunitách, doučovanie detí, podpora mladých študentov či poskytovanie kariérneho poradenstva – to všetko je každodenná práca priamo s ľuďmi, vďaka ktorej majú príležitosť zlepšiť svoje životné podmienky. Svoje pôsobenie sme rozšírili do viacerých slovenských miest a naša pomoc tak môže byť ešte adresnejšia. 

Popri tom sme zorganizovali Letnú školu pre aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčky, vzdelávali novinárov a novinárky aj priniesli inkluzívny festival dokumentárnych filmov Jeden svet. 

Pomoc v Ukrajine sme v roku 2023 sústredili na renováciu príbytkov pre vnútorne vysídlené osoby, aby mohli bývať v dôstojnejších podmienkach. Veríme, že Ukrajinským deťom sme vyčarovali úsmev na tvárach nákupom nových aktoviek a školských pomôcok a 615 rodinám v núdzi sme darovali voucher v hodnote 65 eur na nákup zimného oblečenia pre deti. 

V integračných centrách, samozrejme, naďalej pomáhame ukrajinským ľuďom s vybavovaním úradov, škôl či lekárov. Hoci väčšina z nich je u nás na Slovensku po takmer dvoch rokoch ako-tak adaptovaná, stále prichádzajú nové rodiny i jednotlivci, ktorí našu pomoc potrebujú. 

Komplikáciu do už beztak zložitej situácie na Ukrajine priniesla aj zničená Kachovská priehrada. Záplavy spôsobili obrovskú humanitárnu a ekologickú katastrofu a my sme mohli vďaka našim darcom a darkyniam pomáhať aj tam. 

Ničivé zemetrasenie, ktoré začiatkom februára zasiahlo Turecko a Sýriu, pripravilo o život viac ako 50 000 ľudí. Pomohli sme zabezpečiť zasiahnutým ľuďom najnutnejšie veci ako matrace, deky, dočasné prístrešky a stany.  

V krízou zmietanom  Libanone sme pomohli zlepšiť postavenie na trhu práce zraniteľným skupinám obyvateľstva. V Moldavsku sme zasa pomohli nezávislým médiám a prepojili ich s expertami zo sveta žurnalistiky a podnikania, ukázali im nástroje a know-how, pomocou ktorého bude ich obsah kvalitnejší a dostane sa k širšiemu publiku. 

V novembri sme ako prvá organizácia na Slovensku poslali  humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu do Gazy, keďže väčšina z neho trpí hladom. Išlo o 21 ton trvanlivých potravín v hodnote 30 000 € a príprava bola ozaj náročná. 

Pridajte sa k pomoci a darujte nám vaše 2 % z dane z príjmu

Ako darovať 2 % z dane (3 % z dane)

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť k ročnému zúčtovaniu nájdete TU.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete v prospech Človeka v ohrození poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia napíšte:
a) Vaše údaje
b) sumu 2 % (resp. 3 %), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU

***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Človeka v ohrození poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 50082001 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Človek v ohrození, n.o.
Sídlo (ulica): Baštová
Súpisné číslo: 343/5
PSČ: 81103 
Obec: Bratislava – Staré Mesto
Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


Som právnická osoba

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
a) 1 % z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Človeku v ohrození). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1 % z dane
b) 2 % z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Človeku v ohrození). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1 % / 2 % z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 50082001 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Človek v ohrození, n.o.
Sídlo (ulica): Baštová
Súpisné číslo: 343/5
PSČ: 81103 
Obec: Bratislava – Staré Mesto

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

Ďakujeme za vašu podporu. Pre našu prácu je veľmi potrebná!

Ak potrebujete poradiť, vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci, kontaktujte, prosím, Martina martin.holko@clovekvohrozeni.sk. Ak potrebujete ako právnická osoba darovaciu zmluvu s Človekom v ohrození, napíšte Ľubke luboslava.sestakova@clovekvohrozeni.sk.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie