Prejsť na hlávný obsah

2% z dane

Darujte vaše 2% z dane z príjmu a pomáhajte s nami ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. S vami dokážeme viac.

Ako sme pomáhali v roku 2022 aj vďaka 2% z dane

To, čo sa udialo v susednej Ukrajine v roku 2022, nečakal nikto. Vďaka obrovskej solidarite medzi Slovenkami a Slovákmi sme mohli okamžite pomáhať ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy a utiecť pred vojnou. Naďalej sme pokračovali aj v ostatným dlhodobých aktivitách.

Sme vďační, že môžeme pomáhať aj vďaka vám!

V pomoci nepoľavujeme, naďalej je veľmi potrebná.

Po vypuknutí vojny v susednej Ukrajine sme rýchlo zareagovali a od prvého dňa budujeme zázemie pre tých, ktorí museli utiecť. Na hraniciach ste nás mohli stretnúť pri poskytovaní základných potrieb aj psychosociálnej intervencie. Zriadili sme infolinku vždy pripravenú podať aktuálne informácie o pomoci a zastrešili integračné centrá v 5 slovenských regiónoch, ktoré ľuďom z Ukrajiny pomáhajú s vybavovaním úradov, škôl či lekárov. Začiatok zimy znamenalo aj znásobenie problémov pre tých, ktorí v Ukrajine zostali. Výpadky prúdu, nedostatok paliva a útoky na základnú infraštruktúru priniesli riziko krutého mrazu do rodín. Preto zabezpečujeme teplo cez poskytnutie dodávok dreva. Opravovaním budov pre vnútorných vysídlencov im dávame šancu na dôstojnejšie podmienky v ich dočasných príbytkoch.

V krízou zmietanom Libanone sme zorganizovali kurz inštalatérstva, podporili ekologické včelárstvo či poľnohospodárstvo, aby si mohli ako drobní podnikatelia a podnikateľky zabezpečiť živobytie. Poskytli sme humanitárnu pomoc do Afganistanu. V Moldavsku sme otvorili nové klientské centrum pre lepšie fungovanie samospráv, poskytli granty a školenia na podporu médií a poskytli potrebné vybavenie chudobných vidieckych škôl.

Na Slovensku sme naďalej pracovali s marginalizovanými komunitami. Rozvíjanie digitálnych zručností, posilňovanie rodovej rovnosti a žien v rómskych komunitách, doučovanie detí, podpora mladých študentov či poskytovanie kariérneho poradenstva – to všetko je každodenná práca priamo s klientami, vďaka ktorej majú príležitosť zlepšiť svoje životné podmienky. Popri tom sme vydali ďalšie príručky pre inovatívne vzdelávanie učiteľov a učiteliek, zorganizovali Letnú školu pre aktívnych stredoškolákov, vzdelávali novinárov aj priniesli inkluzívny festival dokumentárnych filmov Jeden svet.

Pridajte sa k pomoci a darujte nám vaše 2% z dane z príjmu.

Ako darovať 2% z dane (3% z dane)

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť k ročnému zúčtovaniu nájdete TU.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete v prospech Človeka v ohrození poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia napíšte:
a) Vaše údaje
b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Človeka v ohrození poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 50082001 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Človek v ohrození, n.o.
Sídlo (ulica): Baštová
Súpisné číslo: 343/5
PSČ: 81103 
Obec: Bratislava – Staré Mesto
Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


Som právnická osoba

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Človeku v ohrození). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane
b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Človeku v ohrození). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 50082001 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Človek v ohrození, n.o.
Sídlo (ulica): Baštová
Súpisné číslo: 343/5
PSČ: 81103 
Obec: Bratislava – Staré Mesto

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

Ďakujeme za vašu podporu. Pre našu prácu je veľmi potrebná!

Ak potrebujete poradiť, vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci, kontaktujte, prosím, Magdu magdalena.lorinczova@clovekvohrozeni.sk. Ak potrebujete ako právnická osoba darovaciu zmluvu s Človekom v ohrození, napíšte Ľubke luboslava.sestakova@clovekvohrozeni.sk.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie