Prejsť na hlávný obsah

2% z dane

Darujte vaše 2% z dane z príjmu a pomáhajte s nami ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. S vami dokážeme viac.

Ako sme pomáhali v roku 2021 aj vďaka 2% z dane

Rok 2021 bol podobne ako ten predošlý poznačený pandémiou. Sme vďační, že sme v pomoci mohli pokračovať. Aj vďaka vám.

Počas roka 2021 sme rýchlo zareagovali a podali pomocnú ruku ľuďom, ktorých zasiahlo silné tornádo na Morave a náhle zhoršenie humanitárnej krízy v Afganistane. Na východe Ukrajiny ovplyvňuje životy ľudí dlhotrvajúci vojnový konflikt. V oblasti sme pomáhali dospelým a deťom spracovávať traumy z konfliktu, opravili potrubia a doviedli tečúcu vodu pre nemocnice, školy a domovy seniorov.

Pred začatím zimy sme v severnom Libanone pomohli starkým a vdovám opraviť zatekajúce domy, aby mohli prežiť zimu dôstojne a v teple. V krajine sme tiež podporovali aj mladých ľudí a ich šancu na lepšie vzdelanie a prácu.

Koronavírus naďalej ohrozoval aj ľudí z ohrozených komunít na Slovensku. Aj preto sme v našich stálych komunitách, ale aj za ich hranicami poskytovali humanitárnu pomoc – zabezpečovali sme prístup k tečúcej vode, ochranné pomôcky, ale podľa potreby aj potravinové balíčky či brikety na kúrenie.

Pandémia však nezabránila ani našej dlhodobej práci s dospelými a deťmi. Nachádzali sme im zamestnanie, deťom sme pomáhali s doučovaním aj v časoch prísnych pandemických opatrení, či sme pre ne uskutočnili prvý letný tábor. Podporovali sme ženy, vzdelávali našich kolegov a prinášali témy vylúčene žijúcich Rómov do povedomia širšej verejnosti.

Pridajte sa k pomoci a darujte nám vaše 2% z dane z príjmu.

Ako darovať 2% z dane (3% z dane)

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete v prospech Človeka v ohrození poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

4. Do Vyhlásenia napíšte:
a) Vaše údaje
b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak potrebujete poradiť alebo vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci v Človeku v ohrození, napíšte Kristíne kristina.jedina@clovekvohrozeni.sk.


Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2021 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Človeka v ohrození poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 50082001 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Človek v ohrození, n.o.
Sídlo (ulica): Baštová
Súpisné číslo: 343/5
PSČ: 81103 
Obec: Bratislava – Staré Mesto
Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


Som právnická osoba

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Človeku v ohrození). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane
b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Človeku v ohrození). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 50082001 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: Človek v ohrození, n.o.
Sídlo (ulica): Baštová
Súpisné číslo: 343/5
PSČ: 81103 
Obec: Bratislava – Staré Mesto

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

Ďakujeme za vašu podporu. Pre našu prácu je veľmi potrebná!

Ak potrebujete poradiť, vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci alebo darovaciu zmluvu s Človekom v ohrození, napíšte Kristíne kristina.jedina@clovekvohrozeni.sk.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie