Kontakt

Človek v ohrození
Baštová 343/5
811 03 Bratislava

+421 (0)2 5542 2254
info@clovekvohrozeni.sk
Fakturačné údaje
Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5
811 03 Bratislava

IČO: 5008 2001
DIČ: 2120195154

nezisková organizácia registrovaná Okresným úradom Bratislava pod číslom OVVS-24106/502/2017-NO

KONTAKT PRE MÉDIÁ