Kontakt

Človek v ohrození
Baštová 5
811 03 Bratislava

+421 (0)2 5542 2254
info@clovekvohrozeni.sk
Fakturačné údaje
Človek v ohrození, n.o.
Požiarnická 17
080 01 Prešov

IČO: 5008 2001
DIČ: 2120195154

nezisková organizácia registrovaná Okresným úradom Prešov pod číslom OVVS-499/2015-NO

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Kliknite a investujte 2 % z Vašich daní do lepšej
budúcnosti v tých pravých daňových rajoch!