Prejsť na hlávný obsah

Globálne vzdelávanie

Náš svet sa neustále stáva čoraz prepojenejším, citlivejším na akýkoľvek záchvev krídel motýľa. Každý z nás má nejaký vplyv na život ľudí z opačnej strany zemegule. Rovnako, ako ľudia z iných častí sveta ovplyvňujú nás. Aby sme tieto prepojenia lepšie spoznali a aby sme boli schopní pozitívne meniť prostredie okolo nás i celú planétu, musíme lepšie porozumieť procesom, ktoré ju riadia.

Globálne vzdelávanie sa snaží priblížiť zložité vzťahy prepojenosti spoločností, krajín, kultúr, histórie, životného prostredia a ekonomík v dnešnom globalizovanom svete.

Globálne vzdelávanie nie je len o poznaní globálnych tém, ale aj o rozvíjaní schopnosti kriticky myslieť, nahliadať na veci z rôznych perspektív, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme, riešiť konflikty či formovať si postoje. Prináša nové participatívne didaktické a metodologické prístupy. Pomáha ľuďom, aby boli lepšie pripravení na život v dynamickom, prepojenom a globalizovanom svete.

Je veľmi dôležité, aby vzdelávanie v školách nebolo len teoretické, ale aby viedlo aj k praktickému využitiu získaných poznatkov, kompetencií, zručností a postojov v reálnom živote. O to sa snažíme v globálnom vzdelávaní, ktoré zároveň vedie aj k väčšej empatii, solidarite, rešpektu a zodpovednosti.

Už od roku 2004 vytvárame metodicko-didaktické materiály, prepájame, školíme a trénujeme učiteľov a učiteľky, podporujeme, analyzujeme a odporúčame opatrenia pre dobrú implementáciu globálneho vzdelávania do formálneho školstva na Slovensku. Za tú dobu sme priamo podporili viac ako 3000 učiteľov a učiteliek, desiatky tisíc študentov a študentiek, aktívne spolupracujeme s inštitúciami, donormi a médiami.

Viac o (nielen) našich aktivitách v oblasti globálneho vzdelávania nájdete na portáli www.globalnevzdelavanie.sk.

Mohlo by vás zaujímať


Dokumenty na stiahnutie

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie