Prejsť na hlávný obsah

Svet medzi riadkami

Globalizácia a procesy, ktoré ju sprevádzajú, nás uvádzajú do čoraz bezprostrednejšieho vzťahu s ľuďmi a dianím v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka, svet sa nám doslova zmrštil pred očami.

Už preto nestačí deliť svet a správy z neho na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov, väzieb a prepojení, ktorých sme my sami priamou súčasťou. A toto nové, rozšírené vnímanie sveta okolo nás by mala reflektovať aj žurnalistika.

Prístupom, ktorý na tomto uvedomení stavia, je globálna rozvojová žurnalistika. A práve tento prístup k novinárčine podporuje iniciatíva Svet medzi riadkami, ktorej vzdelávaciu časť v rámci svojich aktivít zastrešuje predovšetkým nezisková organizácia Človek v ohrození, no aktívne spolupracujeme aj s ďalšími slovenskými a zahraničnými mimovládnymi organizáciami. 

„Kurz vo mne posilnil presvedčenie, že ako budúca novinárka mám zodpovednosť voči tým, ktorých v médiách a v dominantnom diskurze nie je počuť. Skupiny, ktoré sú najzraniteľnejšie voči predsudkom či neznášanlivosti, si zaslúžia dostať priestor a možnosť povedať ich verziu príbehu a poukázať tak na diskrimináciu či porušovanie ľudských práv, ktorým často čelia. Kurz mi pomocou viacerých takýchto prípadov pripomenul, že je potrebné písať.“

Účastníčka kurzu v rámci programu Svet medzi riadkami Jar 2019

Naša iniciatíva a s ňou spojený vzdelávací program umožňuje (nielen) budúcim novinárom nazrieť medzi riadky, poodhaliť pôvod ich vlastných postojov, stereotypov či predsudkov a toto poznanie preniesť do ich ďalšej praxe v kontexte najrôznejších globálnych tém a javov, ktorými dnešný svet žije. 

V rámci programu realizujeme vysokoškolské kurzy, publikujeme, organizujeme novinárske cesty, tvoríme mediálne projekty, workshopy, prezentácie, diskusie a analýzy mediálneho prostredia. Na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Konštantína filozofa v Nitre vedieme kurzy Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov (od jesene 2015) a Globálna rozvojová žurnalistika (od jesene 2018)

V spolupráci s Hospodárskymi novinami vedieme vlastnú sekciu HN Globálne na portáli www.hnonline.sk/globalne  

Publikácie:

Svet medzi riadkami – učebné texty a materiály k VŠ kurzu 
Obrazy menšín v našich hlavách: ako nepísať o “iných” bez “iných” – príručka žurnalistiky citlivej k menšinám

Naše mediálne projekty: 

Koniec chudoby?, Rozvojová spolupráca / www.hnonline.sk (júl 2018) 
Vianoce na blate, www.hnonline.sk 
Svet inak, www.svetinak.sk / www.sme.sk (nominované na novinársku cenu 2016) 
Šťastné a konzumné, www.sme.sk (nominované na novinársku cenu 2015) 
Ciele udržateľného rozvoja s HN (20-dielny seriál pri príležitosti prijatia SDGs, 2015)

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie