Prejsť na hlávný obsah

Pomáhajte s nami

Už viac ako 22 rokov pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, v ohrození života či na okraji spoločnosti, vo svete aj na Slovensku. Každý dar nám umožní urobiť viac.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

30 €
55 €
70 €

7 €
15 €
30 €

Vďaka Vašej pravidelnej podpore môžeme urobiť viac.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovoSpôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk
I hereby confirm that I was informed about personal data processing in DARUJME.sk system

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.
I agree to the processing of my personal data provided in this consent for the purpose of inclusion in the database of donors People in Need Slovakia, for the care of the donor; informing about donation opportunities; information about the activities of this organization by post, electronically or by telephone, including audio recordings of telephone calls (recorded for the purpose of checking the quality of services provided) and statistics.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!
By confirming you agree with terms of use of DARUJME.sk In next step, you will be redirected to secure payment site, where you can fill payment data. You will get an information message after upon succesful receiving of your donation. Thank you!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Ďakujeme za Váš dar a podporu aktivít Človeka v ohrození. Spolu s nami pomáhate tým, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú pomoc.

Človek v ohrození dlhodobo pomáha ľuďom, ktorí stratili bezpečie, dôstojnosť alebo živobytie. Reaguje pri náhlych katastrofách, podáva pomocnú ruku ľuďom z vylúčených komunít a spája spoločnosť. Na Slovensku aj vo svete.

Vaše dary pomáhajú na Slovensku aj vo svete


Darkyne a darcovia sú dôležitou súčasťou našej práce. Vďaka nim môžeme reagovať rýchlo na potreby ľudí v núdzi.
Aktuálne pomáhame vo veľkej miere ľuďom z Ukrajiny, ktorí museli kvôli vojne opustiť svoje domovy. Ak chcete podporiť ich, môžete tak urobiť TU. Ďakujeme.


Pomáhať na hraniciach hneď na druhý deň po vypuknutí vojny, sme mohli vďaka členom Klubu priateľov, ktorí nás podporujú pravidelne.

Klub priateľov

Darujte pravidelne a pridajte sa do nášho Klubu priateľov Človeka v ohrození. Pridajte sa medzi našu komunitu darcov, ktorým záleží na tom, aby ľudia na celom svete žili dôstojne a v bezpečí. Je to ten najjednoduchší spôsob ako pomáhať.

Prečo darovať pravidelne?

Vaše dary pomôžu ľuďom, ktorých ohrozujú prírodné katastrofy, vojny či chudoba.

Vďaka Klubu priateľov môžeme rýchlejšie pomáhať v krízových situáciách.

Výšku pravidelného daru môžete kedykoľvek upraviť alebo ho aj pozastaviť.

Vždy ste transparentne informovaní o tom kde a kedy boli vaše dary použité.

Pomôžete spolu s nami ľuďom vo svete aj na Slovensku.

Máte otázky o darovaní?

Vaše otázky môžete posielať na: kristina.jedina@clovekvohrozeni.sk


Ďalšie spôsoby pomoci