Pomoc na Ukrajine

Vojna na Ukrajine naďalej ohrozuje životy Ukrajincov a Ukrajiniek. Ľudia na úteku pred vojnou potrebujú našu pomoc. Darujte a pomáhajte s nami!

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

15 €
35 €
75 €

10 €
20 €
50 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovoSpôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk
I hereby confirm that I was informed about personal data processing in DARUJME.sk system

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.
I agree to the processing of my personal data provided in this consent for the purpose of inclusion in the database of donors People in Need Slovakia, for the care of the donor; informing about donation opportunities; information about the activities of this organization by post, electronically or by telephone, including audio recordings of telephone calls (recorded for the purpose of checking the quality of services provided) and statistics.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!
By confirming you agree with terms of use of DARUJME.sk In next step, you will be redirected to secure payment site, where you can fill payment data. You will get an information message after upon succesful receiving of your donation. Thank you!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Od začiatku vojny na Ukrajine pomáhame ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy. Na slovensko-ukrajinských hraniciach sme boli hneď na druhý deň od vypuknutia konfliktu. Poskytujeme humanitárnu pomoc v regióne Zakarpatska, kde svoje dočasné domovy našli stovky tisíc ľudí. Na Slovensku pomáhame Ukrajincov a Ukrajinky integrovať do našej spoločnosti a dávame im šancu na dôstojný život. Pridajte sa, pomáhajte s nami.

Na Ukrajine pokračuje vojna, niektorí ľudia sa nebudú mať kam vrátiť.

Napadnutie Ukrajiny Ruskou federáciou medzi Slovákmi zdvihlo obrovskú vlnu solidarity. Vyzbierali sme už viac ako 8 miliónov eur. Následky vojny budú obrovské a pomoc bude potrebná dlhodobo. Pomáhať môžete preto aj naďalej.

Ako použijeme vaše dary?

V kolektívnych centrách v Zakarpatsku na západe Ukrajiny zabezpečujeme:

  • pitnú vodu a jedlo
  • hygienické potreby
  • zdravotnícke vybavenie
  • matrace, deky, kuchynské vybavenie, práčky, sprchy, toalety

Je zrejmé, že niektorí ľudia sa naozaj nemajú kam vrátiť. Bude trvať veľmi dlho, kým sa vôbec bude môcť začať s rekonštrukciou, keďže viaceré územia sú aj zamínované.

Veronika Kusyová, humanitárna pracovníčka Človeka v ohrození

Na Slovensku svoju pomoc sústredíme v Prešovskom, Košickom, Žilinskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde poskytujeme:

  • informácie o dočasnom útočisku a praktickom fungovaní po príchode na Slovensko
  • psychosociálnu podporu
  • detské kútiky
  • asistenciu s návštevou úradov, lekárov, cudzineckej polície
  • pomoc s nájdením práce a školy pre deti

Zaistiť ubytovanie a stravu je nízky štandard. Ľudia na integráciu do našej spoločnosti potrebujú asistenciu. Nestačí byť v kontakte len prvých pár dní. Budú potrebovať sprevádzanie, kým si nájdu prácu a budú sa vedieť osamostatniť.

Lenka Zápotocká, vedúca oddelenia Programov sociálnej integrácie v Človeku v ohrození

Naša pomoc za prvé štyri mesiace od začiatku vojny

Ako sme pomáhali v prvých dňoch?

Na slovensko-ukrajinskom pohraničí sme boli prítomní vo Vyšnom Nemeckom, Ubli a Veľkých Slemenciach. Ľuďom utekajúcim pred vojnou sme poskytli vyhrievané stany, teplé jedlo, čaj, deky, psychosociálnu podporu. Zabezpečili sme aj mobilné toalety a nabíjacie stanice. Na mieste sa každý deň striedali desiatky našich dobrovoľníkov, aby sme mohli pomáhať 24 hod. denne.

Podávali sme pomocnú ruku aj na ukrajinskej strane hraníc. V období, kedy bol nápor na ukrajinskej strane veľmi veľký a matky s deťmi stáli v radoch v zime dlhé hodiny, sme im poskytovali prvú humanitárnu pomoc.

Vaše dary budú aj naďalej použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu, ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy a na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov.

Človek v ohrození pôsobí na Ukrajine dlhodobo

Donecká a Luhanská oblasť sú dlhodobo odkázané na pomoc zvonka. Už roky sú tu veľké problémy s nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou, nezamestnanosťou, zlým prístupom k vode, sanitácii a hygiene. Chýbajú základné tovary a služby a vojna zničila už beztak zlú infraštruktúru. Preto veľa ľudí z oblasti odišlo. Tí ktorí zostali, často potrebujú pomoc.

Opravovali sme zničené potrubia a zabezpečovali pitnú vodu pre nemocnice, školy a domovy pre seniorov. Pomáhali sme deťom a rodičom spracovávať psychologické traumy z konfliktu a venovali sa posilňovaniu demokratických princípov.

Na jeseň a v zime 2020 sme pomáhali dôchodcom na východe krajiny, ktorí si z malých dôchodkov nemohli dovoliť zakúpiť palivo na kúrenie. Nakúpili sme drevené brikety, aby mohli starkí prežiť zimu v teple a zdraví.

V roku 2019 a 2020 sme opravili 50 zničených domov a zamestnali 24 opatrovateliek, ktoré sa starali o 144 starých ľudí 10 mesiacov. Uľahčovali každodenný život ľudí v tejto ťažko skúšanej oblasti.