Prejsť na hlávný obsah

Vzdelávanie mládeže

Mladí ľudia sa prirodzene zaujímajú o globálne témy, ktorými žijú, i keď ich možno takto nevedia pomenovať. V škole, v rodine, medzi kamarátmi, alebo vo verejnom priestore sa im však nevenuje dostatočný priestor, prípadne sú plné nepresností, poloprávd, politických motívov, skratkovitostí, stereotypov a predsudkov.

Školské prostredie je zároveň ešte stále, aj napriek deklarovaným snahám, veľmi úzko zamerané na vedomosti a znalosti, pričom kompetencie a formovanie postojov sú na okraji vzdelávania. To častokrát vedie k tomu, že sa mládež nevie orientovať v neprebernom množstve informácií, ktoré bez relevantných kompetencií ako sú kritické myslenie či mediálna výchova, ako aj vytvorených postojov (napríklad konať v záujme komunity a planéty) môžu byť ubíjajúce, produkovať apatické postoje, prípadne viesť k extrémom.

A práve preto s touto mládežou pracujeme. Zväčša sú naše aktivity zamerané na “multiplikátorov” vzdelávania, no súčasťou našej práce je aj priame vzdelávanie mládeže na seminároch, tréningoch, letnej škole, pomocou dobrovoľníctva, podporou lokálnych kampaní, alebo prácou vo vylúčených komunitách, aby sme budovali sebavedomie týchto mladých ľudí, na čo využívame aj zážitkovú pedagogiku.

 Decká zažili, že dokážu vymyslieť, naplánovať a zrealizovať skutočný projekt, a že to v ich komunitách môže mať reálny dopad. 

Shoshana Chovan – Psychologička a účastníčka programu Hrdinovia

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet