Prejsť na hlávný obsah
18 aug 2023

TOP 3 príručky, ktoré nesmú chýbať ani v jednom kabinete 

Dnes vám ukážeme naše 3 najobľúbenejšie príručky z dielne globálneho vzdelávania Človeka v ohrození, s ktorými pedagogičky a pedagógovia na vyučovaní pravidelne pracujú. V každej príručke sme pre pedagogický personál na slovenských školách pripravili aktivity, pracovné listy a informácie o témach: zmena klímy, ako sa zorientovať v informačnom prostredí a o migrácii.  

Tím globálneho vzdelávania ktorý pre vás tvorí príručky: zľava Lukáš Osvald, Lenka Putalová a Vanda Benkovičová.

Spoznajte TOP 3 príručky, ktoré nesmú chýbať ani v jednom kabinete 

Ako učiť o klimatickej zmene – Prekročme hranice environmentálnej výchovy 

Vzdelávacia príručka Ako učiť o klimatickej zmene

5 dôvodov, prečo si objednať túto príručku: 

 1. Získate skúsenosti konkrétnej školy, púchovského gymnázia. Aké opatrenia robia na zmierňovanie dopadov klimatickej krízy a ako rozvíjajú environmentálnu výchovu a výučbu o zmene klímy? 
 2. Využijete ju na viac predmetov. Skúsenosti z púchovského gymnázia sú rozpracované do 8 tematických pracovných listov vhodných do viacerých predmetov a vzdelávacích oblastí. Ku každému pracovnému listu sú pripravené ďalšie námety na aktivity, ako tému pracovného listu ešte viac rozšíriť a pracovať s ňou na ďalších predmetoch. 
 3. Vybrali sme 8 základných informácií o zmene klímy, ktoré by mali vedieť úplne všetci. Príručka ponúka kvalitnú informačnú časť, ktorá vám pomôže ľahko sa orientovať v obsiahlej a zložitej téme zmeny klímy.   
 4. Podporujeme duševné zdravie a mentálnu pohodu. Pripravili sme celú kapitolu o klimatickej úzkosti a konkrétne návody, ako vytvoriť v školskom prostredí atmosféru, ktorá podporí angažovanosť namiesto klimatickej úzkosti. V príručke nájdete aj širokú paletu cvičení zameraných na budovanie aktívnej nádeje. Cvičenia sú vhodné do výučby pre skupinovú prácu aj pre jednotlivcov.  
 5. Prinášame návody, ako výučbu o zmene klímy začleňovať na úrovni predmetov či vzdelávacích oblastí, tiež na celoškolskej úrovni s dôrazom na zapájanie detí a mládeže.  

S PRÍRUČKOU ZÍSKATE BONUS: Bohatý zdroj, kde nájdete konkrétne tipy na dokumentárne filmy vhodné pre školy, ďalšie vzdelávacie aktivity do viacerých predmetov, kvalitné zdroje informácií (napr. infografiky) či inšpirácie na čítanie, počúvanie a sledovanie v téme klimatickej zmeny. 

Ako sa vyznať v informačnom prostredí 

Vzdelávacia príručka Ako sa vyznať v informačnom prostredí

5 dôvodov, prečo si objednať túto príručku: 

 1. Zistíte, ako sa zmenilo informačné prostredie od vzniku a rozšírenia sociálnych sietí a ako náš mozog spracúva a vyhodnocuje informácie. 
 2. Získate konkrétne návody, ako rozpoznať kvalitnú informáciu od tej nekvalitnej a na čo sa sústrediť pri vizualizácii dát. Na konkrétnych príkladoch vysvetľujeme, ako prostredníctvom grafov (ne)podať vypovedajúcu informáciu.  
 3. Dáme vám tipy, ako v triede vytvoriť bezpečné prostredie, ak sa rozprávate o citlivých a polarizujúcich témach. 
 4. Osvojíte si slovník pojmov súvisiacich s mediálnym a informačným prostredím 
 5. Dostanete paletu vzdelávacích aktivít a pracovných listov pre deti 2. stupňa ZŠ a SŠ, napríklad o: 

Ako učiť o migrácii 

Vzdelávacia príručka Ako učiť o migrácii

3 dôvody, prečo si objednať túto príručku: 

 1. Prinášame overenú dobrú prax z Česka, Slovenska, Poľska a Estónska, ako v triedach otvárať tému migrácie, 
 2. Naučíme vás reagovať na náročné situácie v triede, napr. ako reagovať keď niekto v triede trvdí, že „má právo na vlastný názor”, reagovať na rodičov, ktorí žiadajú vysvetlenie, prečo učíte o migrácii alebo na čo si dať pozor, ak máte v triede deti s migračnou skúsenosťou,
 3. Môžete si do vyučovania naplánovať skvelé aktivity:

BONUS V TEJTO PRÍRUČKE: Využite infografiky o migrácii a s triedou analyzujte informácie, ktoré prinášajú. Ku všetkým ponúkame námety, ako s nimi pracovať. 


Začnite nový školský rok s kvalitnými zdrojmi, prineste do vašich škôl zmenu.  

V prípade otázok alebo spätnej väzby sa neváhajte na nás obrátiť: 

Lenka Putalová
lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk
Koordinátorka vzdelávacích programov
Sekcia globálneho vzdelávania/Global Education Department 

Tags:

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet