Prejsť na hlávný obsah

Jeden svet na školách

Súčasťou festivalu v Bratislave a v regiónoch sú aj premietania vybraných dokumentárnych filmov pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl. Zväčša je to tri až päť dokumentov, ktoré sú vyberané našimi expertmi z oddelenia Globálneho vzdelávania a týkajú sa aktuálnych a relevantných ľudskoprávnych alebo globálnych tém.

Po každom premietaní nasleduje debata skúseného moderátora, alebo moderátorky s expertom, expertkou, alebo aktivistami a aktivistkami. Snažíme sa tak nielen otvoriť citlivé otázky, ale dať aj priestor byť kritický, reflektovať čo sa vo filme udialo a ponúknuť možné spôsoby riešenia, alebo priblížiť tému pre slovenské prostredie a dať ju do súvislostí.

Nevyhnutnou súčasťou je priestor pre mládež a ich otázky, pričom sa riadime pravidlom, že žiadna otázka, alebo názor nie sú hlúposť, ale majú svoje miesto v otvorenej diskusii.

Uvedomujeme si, že prísť za nami do kinosál je pre veľkú väčšinu škôl nemožné, a tak každoročne k trom vybraným filmom zakúpime aj licencie na premietanie na školách, pričom k filmom vytvoríme metodicko-didaktické materiály (príručky) pre učiteľov. Súčasťou je vždy informačná časť pripravená odborníkom alebo odborníčkou na danú tému a metodologická časť, kde sú inštrukcie k aktivitám, ktoré sa dajú k téme pripraviť. Tieto materiály potom promujeme cez naše komunikačné kanály.

„Festival sprostredkúva mimoriadne zaujímavé filmy a témy, ktoré s našimi žiakmi musíme rozoberať a podnecovať ich ku kritickému zmýšľaniu, učiť empatii, tolerancii.“

Učiteľka, ktorá používa filmy aj sprievodné materiály

Každoročne organizujeme premietania pre zhruba 5000 žiakov a žiačok, pričom materiály si objedná približne 200 škôl pre takmer 13 000 žiakov a žiačok. 
Publikácie k dokumentárnym filmom si môžete pozrieť na webe www.globalnevzdelavanie.sk/kniznica

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie