Prejsť na hlávný obsah

Jeden svet na školách

Projekt Jeden svet na školách je celoročná iniciatíva Medzinárodného filmového festivalu Jeden svet zameraná na vzdelávanie o ľudských právach a globálnych spoločenských témach prostredníctvom dokumentárneho filmu. 

Dokumentárne filmy sú skvelým nástrojom vzdelávania, pretože zobrazujú skutočných ľudí a ich príbehy. Umožňujú vnímať život v kontexte a hĺbke cez ľudský príbeh. Filmy podnecujú k dialógu a hľadaniu riešení. Sú inšpiráciou a motivujú k angažovanému občianstvu a aktívnej snahe o zmenu. 

Súčasťou programu je: 

  • Celoročne dostupná bezplatná online databáza kvalitných dokumentárnych filmov s ľudskoprávnymi a spoločenskými témami pre učiteľstvo ZŠ a SŠ či mládežnícke organizácie a iné vzdelávacie inštitúcie a projekty. Databázu dokumentárnych filmov a sprievodné materiály k nim si môžete pozrieť na našom webe.
  • Projekcie doplnené o online streamované diskusie pre ZŠ a SŠ počas školského roka pri príležitosti významných dní pre ľudské práva. Diskusie nadväzujú na témy filmov a sú do nich pozývaní experti a expertky na dané témy, ľudia s osobnou skúsenosťou, osoby venujúce sa aktivizmu. Snažíme sa tak nielen otvoriť citlivé otázky, ale dať aj priestor reflektovať čo sa vo filme udialo a ponúknuť možné spôsoby riešenia, alebo priblížiť tému pre slovenské prostredie a dať ju do súvislostí.  
  • Online aj prezenčné projekcie vybraných dokumentárnych filmov základné a strené školy počas festivalu Jeden svet. Zväčša ide o tri až päť filmov, ktoré sú vyberané našimi expertmi a expertkami z oddelenia Globálneho vzdelávania a týkajú sa aktuálnych a relevantných ľudskoprávnych alebo globálnych tém. 

Filmy obsahujú titulky s úpravou vhodnou aj pre ľudí so sluchovým znevýhodnením a diskusie po filmoch bývajú spravidla tlmočené do slovenského posunkového jazyka.  

V prvej polovici roka 2024 sledovalo online projekcie a streamované diskusie až 10 000 žiakov a žiačok na 200 školách v 130 mestách a obciach po celom Slovensku. Bezplatnú databázu dokumentárnych filmov zas využili na 58 školách a iných vzdelávacích inštitúciách v 34 mestách a obciach a naše filmy z nej videlo až 4 260 žiakov a žiačok. 

Školské projekcie sú veľkým obohateným vyučovania humanitných predmetov. Žiakom je ponúkaný pravý obraz vďaka dokumentárnosti filmov. Aj vďaka tomu môžu žiaci lepšie pochopiť problematike a zamyslieť sa nad ňou. 

Súkromná SPŠ automobilová- Duálna akadémia

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet