Prejsť na hlávný obsah
30 nov 2023

Nové logo Človeka v ohrození 

Po veľkom náraste kapacít Človeka v ohrození meníme naše prepojenie s českou organizáciou Člověk v tísni a v našej práci pokračujeme pod samostatnou značkou. Zmení sa tak aj naše logo a vizuálna identita. V tomto článku vám predstavíme ako. 

Za posledné dva roky od vypuknutia vojny na Ukrajine sa náš tím rozrástol a dnes nás je viac ako 200. Počas tohto obdobia sme rozšírili naše pôsobenie na Slovensku zo 7 lokalít na 17, na Ukrajine sme zaregistrovali pobočku a máme tam stály tím, ktorý v krajine aktuálne pomáha. Vďaka všetkým týmto zmenám sa nám podarilo pomôcť viac ako 235 000 ľuďom na Slovensku aj vo svete a doručiť viac ako 4 000 ton materiálnej pomoci na Ukrajinu.  

Zmenili sme aj naše interné fungovanie a zaviedli systémy, ktoré pre nás zefektívnili každodennú prácu. Dostali sme sa tak do ďalšej fázy rozvoja a máme ambíciu posunúť sa medzi európske humanitárne organizácie. Preto sme sa s našou českou partnerskou organizáciou Člověk v tísni dohodli, že od nového roku 2024 budeme vystupovať pod samostatnou značkou a s voľnejším vzájomným prepojením. Tento krok nám umožňuje rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať pri náhlych katastrofách a zabezpečiť rozpoznateľnosť našej práce ako pre prijímateľov pomoci, tak aj pre donorov.  

Tento krok si okrem iného vyžadoval aj zmenu loga a vizuálnej identity. Vytvorenie nášho loga a vizuálnej identity sme zverili do rúk šikovným dizajnérom zo štúdia Andrej&Andrej.

Kým logo dostalo svoju aktuálnu podobu, prešlo dlhším vývojom a viacerými tvarovými aj farebnými alternatívami. Jeho finálna podoba v sebe zobrazuje všetko, čo našu organizáciu vystihuje. Človek v ohrození je organizácia, ktorú ideovo reprezentuje práve práca s človekom, poskytovanie ochrany a podpory ľuďom v núdzi. Veríme, že také je aj naše nové logo.   

Logo predstavuje symbolickú ochranu človeka, vytvára okolo neho štít a pocit bezpečia. Pracuje s grafickou linkou, ktorá predstavuje stužku ako priame prepojenie pomoci medzi osobou, ktorá pomáha a tou, ktorá pomoc či podporu dostáva. Stužka prechádzajúca okolo symbolickej postavy človeka je jeho ochranou a zároveň prepojením so svetom okolo.   

Meníme aj farebnosť - modrú meníme na výraznú fialovú, ktorá naše logo veľmi jasne odlíši od predchádzajúcich, ktoré sme ako organizácia používali. Zároveň je táto farba odlišná aj od iných mimovládnych a humanitárnych organizácii doma aj vo svete. Výrazná fialová farba je dobre čitateľná a viditeľná aj v teréne, je ľahko identifikovateľná a zapamätateľná.   

Čaká nás nová vizuálna cesta, ktorá otvorí našu komunikáciu viac smerom k ľuďom, bude pre nich dobre a jasne čitateľná a prinesie im do života pocit bezpečia a starostlivosti.  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet