Prejsť na hlávný obsah
24 apr 2024

V skleníkoch nepestujú len úrodu, ale aj nádej na lepší život 

V africkej Keni sa dlhodobo venujeme rozvoju drobného podnikania, podpore poľnohospodárstva či ochrane prírody. Náš aktuálny projekt Skleník má pozitívny dopad na skupinu približne 300 ľudí. Ako vravia jeho účastníčky, skleníky nie sú len stavby, sú to záchranné laná, ktoré im umožňujú položiť na stôl výživné jedlo aj našetriť financie na školné pre deti.  

Projekt realizujeme so spoločnosťou Sote HUB, čo je akýsi podnikateľský inkubátor, ktorý školí mladých ľudí z kenského vidieka a  pomáha malým a stredným podnikom rásť. Často sú totiž marginalizované a majú omnoho menej príležitostí na kariérny postup alebo rozvoj podnikania. Práve Sote HUB ich úspešne uvádza na trh alebo rozširuje. Prioritne pôsobí v oblastiach, ako sú poľnohospodárstvo, digitalizácia či inteligentné riešenia v oblasti klímy a prírody. 

Skleník ako svetlo nádeje 

Človek v ohrození v  spolupráci so Sote HUB financuje projekt Greenhouse (Skleník) v okrese Kilifi v Keni, ktorého hlavným cieľom je posilniť postavenie žien prostredníctvom rozvoja ich záhradkárskych (pestovateľských) schopností. Konkrétne ide o tri 20-členné skupiny žien, z  ktorých každá dostala skleník, v  ktorom pestujú paradajky, uhorky, šalát, špenát, mrkvu a kapustu. Zmena klímy má vplyv aj na produkciu zeleniny v krajine, ale vďaka skleníku si účastníčky vedia zabezpečiť celoročnú produkcia aj napriek tomu, že by bol napríklad nedostatok zrážok a dlhé obdobie sucha. Okrem skleníkov však získali aj potrebné know-how, ako sa o  plodiny starať, ale aj základy financovania, poistenia úrody či prepojenie na odberateľov vypestovaných komodít. 

Zámerom projektu je zabezpečenie potravinovej sebestačnosti pre 60 zapojených domácností, čo v konečnom dôsledku ovplyvní približne 300 osôb a zároveň vytvorí nový zdroj príjmov pre účastníčky. Úžasné, však? 

Ekonomická pomoc aj osobný rast 

Projekt sa začal realizovať koncom minulého roka a  podmienkou bolo, aby sa vytvorili približne dvadsať členné ženské skupiny na čele s  miestnymi líderkami. Prečo dvadsať členné? Aby sa v  tíme rozvíjala a  podporovala tímová spolupráca, spoločenská zodpovednosť, efektívne riadenie. Uprednostnili sa skupiny, ktoré už mali skúsenosti s  podobnými projektami a  boli dôveryhodné. Nakoniec sa vybrali tri. 

Od každej sa vyžadovalo, aby vybrala vhodné miesto na umiestnenie skleníkov, aby vypracovala zoznamy povinností na úspešné pestovanie, zabezpečila stály prístup vody na zavlažovanie, zaviedla bezpečnostné opatrenia a udržiavala mesačné úspory prostredníctvom zodpovedného financovania. 

Projekt skleníkov predstavuje pre africké ženy nádej na hmatateľné zlepšenie ich životných podmienok. Jeho cieľom je však nielen ekonomická pomoc, ale aj osobný a profesionálny rast každej jednej z nich.

Alvin Chole, vedúci programu – Sote HUB 

Od výsadby po predaj 

Po teoretickej príprave nasledovalo samotné osadenie skleníkov a  súprav na kvapkovú závlahu a nádrží na vodu v mestách Tezo, Msabaha a Malindi v okrese Kilifi. Kompletná inštalácia každého skleníka trvala približne tri až štyri dni. Ďalej nasledovala séria komplexných školení o vhodných poľnohospodárskych postupoch. Ženy sa pomocou interaktívnych stretnutí a  praktických ukážkových hodín učili, ako efektívne narábať s  pôdou, kontrolovať škodcov či striedať plodiny. Do konca apríla sa zdokonalili ešte v  marketingu, trhovom hospodárstve a  finančnom riadení. Naučili sa čo-to o  metódach predaja a  distribučných kanáloch.  

Skúsenosti účastníčok 

Maureen Ibrahim Ngala 

Chcem vyjadriť úprimnú vďaku za tento projekt, ktorý naozaj veľmi pozitívne ovplyvnil naše životy. Skleníky nám umožňujú pestovať rôzne plodiny počas celého roka, čo nám zabezpečí stabilný príjem pre rodiny.  

Mariam Mwagandi,Kaza  

Predtým sme bojovali s nepredvídateľným počasím a obmedzenými zdrojmi. Vďaka skleníku však môžeme pestovať zeleninu po celý rok. Nielenže si viac zarobíme, ale získame aj pocit istoty, keďže sa budeme vedieť spoľahnúť na našu skleníkovú úrodu. Sme nesmierne vďační za túto príležitosť a ďakujeme Človeku v ohrození a Sote HUB-u. 

Naomi Karisa.  

Som rada, že môžem byť súčasťou tohto projektu. Skleník je pre mňa naozaj svetlom nádeje. Vďaka nemu mám prostriedky na zabezpečenie živobytia pre svoju rodinu. V skleníku vypestujeme nielen zeleninu na jedenie, ale poskytne nám aj možnosť zaplatiť školné pre naše deti a zabezpečiť im vzdelanie, ktoré si zaslúžia. Sme veľmi vďační za podporu aj za vieru, ktorú ste do nás vložili.  

Vplyv tohto projektu bude ďaleko presahovať rámec našej skupiny. Presiahne celú našu komunitu, buduje ekonomickú stabilitu a rast.

Naomi Karisa 

Purity Bendera 

Tento projekt pre mňa a moju komunitu mení pravidlá hry. Vďaka nemu máme spolu s mojimi kolegyňami zo skupiny možnosť zabezpečiť naše rodiny spôsobom, o ktorom sme si nikdy nemysleli, že je možný. Tieto skleníky nie sú len stavby, sú to záchranné laná, ktoré nám umožňujú položiť na stôl výživné jedlo, zaplatiť školné pre naše deti a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie. S každou úrodou budeme svedkami toho, ako plody našej práce rozkvitajú, a to doslova aj obrazne. Nepestujeme totiž len úrodu, pestujeme nádej, príležitosti a odolnosť. Chcem vyjadriť hlbokú vďaku Človeku v ohrození za jeho štedrosť a podporu. Vaša viera v nás a vaše odhodlanie posilniť komunity, ako je tá naša, je úžasná.  

Merci Khabibi Thoya 

Vďaka skleníku vypestujeme viac potravín, aby sme nasýtili naše rodiny. To znamená, že sa už viac nemusíme obávať hladu. Časť zeleniny môžeme aj predať a zarobiť si tak peniaze navyše, z ktorých sa dá zaplatiť škola pre naše deti aj ďalšie výdavky. Chcem sa poďakovať Človeku v ohrození za to, že nám pomohol zlepšiť náš život a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre naše rodiny. 

Ako ďalej? 

Skleníky stoja, účastníčky absolvovali školenia a momentálne využívajú svoje nové zručnosti a vedomosti v praxi. Pripravujú pôdu, sadia semená, ošetrujú sadenice a  presúvajú ich do skleníkov. Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich mesiacov už začnú zbierať prvú úrodu. 

Aj vďaka vám a kúpe skutočných darčekov vieme podporovať takéto zmysluplné projekty. Podobné  iniciatívy zamerané na prispôsobenie sa klimatickými zmenám a zlepšenie podmienok zraniteľných žien budeme podporovať aj naďalej. Ďakujeme.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie