Vyfiltrujte si články, ktoré vás zaujímajú
1. Kategória
2. Krajina
09.01.2019 14:45

Mladí rómski lídri

Vek 14 – 18 rokov je z pohľadu mladých ľudí kritický pre ich celoživotné nastavenie a životnú dráhu. V tomto veku prestávajú byť deťmi a stávajú sa dospelými. Pre mladých zo sociálne znevýhodneného prostredia je to často bez dostatočnej podpory zo strany rodiny alebo školského prostredia.

Viac
13.12.2018 14:14

Doučovanie – nuda, alebo odrazový mostík k lepšiemu životu?

Doučovanie môže byť hlavným pilierom toho, aby sa dieťa vôbec mohlo zapojiť do „bežného“ života. Respektíve toho, čo za „bežné“ považuje väčšina ľudí žijúcich na Slovensku. O význame takéhoto doučovania dobre vedia aj pracovníci komunitných centier, ktoré fungujú v piatich rómskych osadách vďaka organizácii Človek v ohrození.

Viac
28.11.2018 23:42

Moldavské mimovládne organizácie podporené Človekom v ohrození získali ocenenia za aktívnosť a prínos zmien pre komunitu

V Moldavsku je mládež vo všeobecnosti pasívna, záujem o účasť na veciach verejných je nízky, pramení z celkovej nízkej úrovne občianskej participácie vo verejnom či treťom sektore. Vďaka vytvoreniu vlastných mimovládnych organizácií za asistencie Človeka v ohrození mládežníci v autonómnom regióne Gagauzsko aktivizujú mládež k riešeniu problémov v ich vlastných komunitách.

Viac