Vyfiltrujte si články, ktoré vás zaujímajú
1. Kategória
2. Krajina
08.07.2019 12:20

Zlepšujeme efektívne riadenie organizácie

Vďaka programu ACF – Slovakia rozvinieme naše kapacity organizácie, vonkajší dosah a posilnenie databázy našich podporovateľov. To všetko za pomoci novej stratégie, realizácie piatich kampaní, vytvorenia databázy, vzdelávania manažmentu, či zavedením nového softvérového nástroja na projektový manažment.

Viac