Prejsť na hlávný obsah
29 nov 2022

Záleží nám na tom, ako a kde trávia ukrajinské deti voľný čas

Odkedy na západ Ukrajiny začali prichádzať ľudia utekajúci pred vojnou, boli ubytovaní na všetkých možných dostupných miestach a tak vzniklo mnoho kolektívnych centier, kde teraz dočasne bývajú. Spolu s kolektívom odborníkov a odborníčok z oblasti architektúry a sociológie zo Spolky, navrhujeme v rámci dočasných príbytkov priestory vhodné pre deti. Cieľom tohto projektu s názvom „Child Friendly Spaces,“ (Priestory prijateľné pre deti)  je poskytnúť deťom všetkých vekových kategórií bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu zapojiť do organizovaných aktivít, hrať sa, socializovať sa, učiť sa a vyjadrovať sa, zatiaľ čo musia čeliť zmene ich života.

Miestnosť v dočasnom príbytku Ya dopomozhu pre vnútorne vysídlených obyvateľov pred úpravou
Miestnosť upravená na priestor pre deti

Ako prebiehal štart projektu?

Projekt bol odštartovaný v náhradnom príbytku pre vnútorne vysídlených Ukrajincov a Ukrajinky s názvom „Ya dopomozhu“ („Pomôžem“). Tento objekt bol vybraný z rôznych dôvodov, ale predovšetkým kvôli jeho polohe v priemyselnej zóne, teda ďaleko od centra mesta a kvôli pomerne veľkému počtu detí z vnútorne vysídlených rodín. Podľa spoluzakladateľky náhradného domova Tetiany Adamchuk, v ňom v súčasnosti žije 178 vysídlených osôb, z toho 58 detí.

Priestory prispôsobené pre deti sú veľmi dôležité, pretože väčšina detí študuje online a trávi väčšinu, ak nie všetok svoj čas, v kolektívnom centre. Táto skutočnosť, ako aj to, že je väčšinou chladné a daždivé počasie ich núti tráviť voľný čas pobehovaním po chodbách budovy, čo ruší veľa ľudí, ktorí tu pracujú, keďže sčasti ešte ide o administratívnu budovu. Tráviť všetok voľný čas na smartfónoch tiež neprichádza do úvahy, preto sú v dočasnom domove detské kútiky mimoriadne potrebné.

Obyvatelia a obyvateľky kolektívneho centra sa zapojili do úpravy priestoru

Projekt začal tým, že zástupcovia a zástupkyne Spolky predstavili svoju prácu ukážkami priestorov pre deti, ktoré už boli pre ukrajinských utečencov a utečenky navrhnuté a zariadené na Slovensku.

Nasledoval workshop, ktorý bol rozdelený na dve časti. V prvej časti Spolka rozdelila všetkých zúčastnených do tímov. Najprv sa podelili o svoje predstavy o tomto viacúčelovom priestore a vypočuli si očakávania a priania detí. Potom navrhli plán, ktorý zohľadňoval všetky požiadavky.  

Počas tvorenia plánu na detskú herňu v kolektívnom centre Ya dopomozhu

Druhou časťou workshopu bola realizácia navrhnutého plánu. Deti žijúce v kolektívnom centre Ya dopomozhu“ nemohli zostať bokom a do úpravy budúcej herne a do procesu tvorby sa zapojili aj spolu s rodičmi. Účastníci a účastníčky leštili a maľovali steny, opravovali niektoré nedostatky v miestnosti, montovali a inštalovali nábytok, vytvorili bábkové divadlo atď. Na záver aktivity odborníci a odborníčky ešte vytvorili zoznam odporúčaní, čo by sa dalo v priestore zlepšiť v blízkej budúcnosti a odovzdali ho vedeniu dočasného príbytku.

Michaela Ptáčková, naša kolegyňa z Človeka v ohrození, ktorá pôsobí na Ukrajine a realizuje projekt „Child Friendly Spaces,“(Priestory prijateľné pre deti) uviedla:

„Človek v ohrození hľadal projekty, kde by sme mohli pomôcť deťom z vnútorne presídlených rodín, cítiť sa bezpečne a pohodlne. To znamená, že hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť miestnosť, kde môžu prísť a hrať sa, cítiť sa bezpečne a pohodlne, komunikovať a učiť sa niečo nové. Miesto, ktoré ich robí šťastnými vzhľadom na veľmi ťažké podmienky, v ktorých sa nachádzajú.

Pri našej práci dodržiavame komunitný prístup, takže na tomto procese sa nezúčastňujeme len my, ale celá komunita. Naším cieľom je zapojiť vnútorne vysídlené osoby z kolektívnych centier, vysokoškolských študentov a študentky so zameraním na architektúru a dizajn, aby využili svoje znalosti a skúsenosti pri vytváraní takýchto priestorov.“

Projektová manažérka Človeka v ohrození pre ukrajinské projekty Tayisiya Symochko dodala: „Vo všeobecnosti ide o to, že priestory vhodné pre deti, ktoré vytvárame v rôznych častiach Zakarpatska, budú plniť dve funkcie. Jednak to bude priestor pre deti, kde môžu kvalitne a pohodlne tráviť čas. Po druhé, na miestach sa budú konať rôzne aktivity s deťmi, dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami zamerané na psychosociálnu ochranu a podporu. Navyše, tento priestor  je udržateľný, keďže ho vytvorila proaktívna skupina ľudí z tých, ktorí utekajú pred vojnou. Dočasný domov, kde títo ľudia bývajú, je administratívnou budovou, takže sme pochopili, že nie je úplne vhodná na bývanie pre ľudí a je potrebné zlepšiť podmienky a spríjemniť pobyt toľkým rodinám s deťmi rôzneho veku.“

Medzi deťmi, ktoré žijú v tomto kolektívnom centre, je aj 13-ročná Ksenia Bondareva. Ksenia komentovala nový priestor vhodný pre deti, ktorý mohol byť zrealizovaný aj s našou pomocou:

„Verím, že vytvorenie herne pre deti bude veľmi prospešné, pretože keď sa deti hrajú v tej istej miestnosti, kde sa učím, bolí ma hlava, neviem sa sústrediť a potom sa mi už  nechce učiť, už sa mi nechce robiť nič.“

Miestnosť pred úpravou v škôlke
Miestnosť pre deti po úprave

Takmer rovnaký postup prebehol aj v bombovom kryte materskej školy v Užhorode, kde môže počas leteckých poplachov hľadať úkryt približne 200 detí. V rámci projektu „Child Friendly Spaces“ vznikne 40 takýchto miest prispôsobených pre deti, konkrétne 20 izieb a 20 bombových krytov v celej Zakarpatskej oblasti.

Projekt sa realizuje v spolupráci so Sign of Hope a je financovaný z finančných prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí  Nemeckej spolkovej republiky.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet