Prejsť na hlávný obsah
27 mar 2023

Projekt na podporu zraniteľných skupín obyvateľstva v severnom Libanone zmierni environmentálnu a hospodársku krízu

Za posledných 11 rokov sa libanonská ekonomika, poľnohospodárstvo a sociálna situácia obyvateľstva zhoršili do takej miery, že Svetová banka považuje túto krízu za jednu z desiatich najhorších od roku 1860. Vojna v susednej Sýrii do krajiny priviedla utečencov a utečenkyne a zároveň ukončila cezhraničný obchod, hlavný zdroj obživy pre mnohé regióny. Preto sme v spolupráci s organizáciou Fair Trade Lebanon, s finančnou podporou SlovakAid vytvotili nový projekt, o ktorom sa dozviete v tomto článku.

Situácia v Libanone

Takmer 95% devalvácia libanonskej meny zlikvidovala úspory mnohých rodín. Obyvateľstvo je nespokojné so skorumpovanou vládou, čo prináša časté demonštrácie, štrajky či blokovanie dopravných trás. Nasledoval výbuch skladu, ktorý zničil zásoby dovážanej pšenice (väčšinou z Ukrajiny) určenej pre miestne obyvateľstvo a pandémia, ktorá pripravila o prácu až 30 % libanonských rodín. Klimatické zmeny prinášajú nezvyčajné sucho, čo negatívne vplýva na miestne poľnohospodárstvo. Vodohospodárska infraštruktúra je nedostatočná – poskytuje prístup k vode len polovici obyvateľov. Táto voda je navyše úžitková, pitná voda sa kupuje. 

Zvýšenie potravinovej bezpečnosti pre najzraniteľnejšie skupiny

Jednou z aktivít, ktorá môže priniesť úľavu a pomôcť konkrétnym komunitám je zamerať sa na zvýšenie potravinovej bezpečnosti pre najzraniteľnejšie skupiny. Preto v spolupráci s organizáciou Fair Trade Lebanon vznikol projekt ,,Zavedenie udržateľnej vodnej infraštruktúry na zlepšenie kvality vody a obnovu nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy a budovanie kapacít zraniteľných skupín obyvateľstva v severnom Libanone s cieľom zmierniť environmentálnu a hospodársku krízu“. Finančné prostriedky na projekt poskytol SlovakAid

Obhliadka miesta napojenia nových zavlažovacích trubiek
Efektívny zavlažovací systém ako spôsob podpory poľnohospodárstva

Projekt sa zameriava na lokalitu Qoubayat v regióne Akkar, v severnom Libanone pri hraniciach so Sýriou, kde partnerská organizácia Fair Trade Lebanon dlhodobo pôsobí. Tento región má potenciál zlepšiť situáciu obyvateľov z hľadiska poľnohospodárskej sebestačnosti a prístupu ku kvalitnej vode. V regióne žije takmer pol milióna ľudí a viac ako 90 % z nich žije v chudobe. Rodiny sa tu tradične venujú poľnohospodárstvu a pôda je tu veľmi kvalitná, ale vzhľadom na náročný kopcovitý terén sotva polovica z nich využíva zavlažovacie systémy. Kvôli nedostatočnému zavlažovaciemu systému nedokážu naplno využívať vodu z rieky, hoci v dedine sa nachádza kvalitný vodný zdroj. Človek v ohrození má v pláne napojiť sa na súčasný zavlažovací systém v kopcoch a predĺžiť ho o 2 km. To prinesie cennú vodu na ďalších 85 poľnohospodárskych pozemkov a môže byť vytvorených mnoho ďalších polí.

Zabezpečenie vody na výrobu olivového oleja

Zároveň v spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom nainštalujeme systém na zadržiavanie, filtrovanie a recykláciu dažďovej vody. K budove, v ktorej sa nachádza komunitný lis na olivový olej, zaobstaráme vodné nádrže na zachytávanie dažďovej vody. Tá sa bude filtrovať pomocou filtra na solárny pohon a používať na umývanie olív pred lisovaním oleja. Po použití sa voda prečerpá späť do nádrží a opäť sa použije.

Vodný filter na solárny pohon zníži náklady

Počas sezóny lisovania oleja pracuje lis na olivy nepretržite a spotrebuje tisíce litrov pitnej vody od súkromných spoločností alebo majiteľov studní. Tým, že sa bude na umývanie olív používať filtrovaná dažďová voda, zníži sa spotreba pitnej vody z často pochybných zdrojov a zároveň sa zníži finančné zaťaženie poľnohospodárov. V krajine sa väčšinou používajú dieselové čerpadlá, ktoré však prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia a navyše ceny benzínu a nafty sa šplhajú do neudržateľných výšok. Vodný filter na solárny pohon zabezpečí nižšie znečistenie ovzdušia a zníži náklady. Voda používaná na umývanie olív bude bez ťažkých kovov a zlepší sa kvalita potravín.  

Pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva

Na inštalácii samotného potrubia a nádrží na dažďovú vodu sa bude podieľať 35 sýrskych utečencov prostredníctvom praktického tréningu, za ktorý dostanú plat. Získajú zručnosti a zlepšia svoje šance na trhu práce. Cieľom projektu je tiež aktívne zapojiť ženy – farmárky – tvoria tretinu zo všetkých zapojených osôb. Postavenie žien je v libanonskej spoločnosti dlhodobo slabé, a preto v našich aktivitách v Libanone kladieme dôraz aj na tento aspekt. 

Udržateľnosť výsledkov projektu

Tento 12-mesačný projekt zahŕňa informačnú kampaň pre viac ako 1000 obyvateľov regiónu Akkar. Bude sa týkať tém, ako je hospodárenie s vodou a údržba zavlažovacích zariadení, vysvetlenie vplyvu klimatických zmien na poľnohospodárstvo a praktické rady, nové plodiny, odporúčané postupy. Zástupcovia miestnej samosprávy tiež absolvujú školenia v týchto oblastiach, aby mohli, v spolupráci s Fair Trade Lebanon,  podporovať a viesť svoju komunitu k dlhodobo udržateľnému pestovaniu a hospodáreniu s vodou.

Projekt „Zavedenie udržateľnej vodnej infraštruktúry na zlepšenie kvality vody a obnovu nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy a budovanie kapacít zraniteľných skupín obyvateľstva v severnom Libanone s cieľom zmierniť environmentálnu a hospodársku krízu“ je podporený zo zdrojov SlovakAid a realizujeme ho v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou Fair Trade Lebanon.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie