Prejsť na hlávný obsah
29 mar 2023

INFOSERVIS Človeka v ohrození

Keď o živote rozhodujú sekundy 

S humanitárnou pomocou sme pár dní po ničivom zemetrasení prišli do stanového mestečka na okraji tureckého mesta Pazarcik, kde preživší nachádzali útočisko. V tomto meste sa viac ako 5% obyvateľstva stalo obeťami zemetrasenia – 1 600 ľudských životov. Tu, aj v meste Gölbas, sme za dva dni rozdali 570 balíkov humanitárnej pomoci – hygienické a tzv. shelter kity.

V stanovom mestečku sme stretli zdravotnú sestru, pôvodom zo Švédska. Tá si pred mnohými rokmi vzala za muža Turka a spoločne žili v meste Pazarcik. Prisťahovala sa sem skromne, so šiestimi taškami. Tu, až do 6. februára, žili v byte aj so svojimi štyrmi deťmi, pokým neprišli otrasy. Pokúšali sa v pyžamách a bosí ujsť cez bytové dvere, ktoré sa priamo pred nimi zrútili. Vyviazli do tmavej noci, všade na zemi boli kusy skla a špina. Pani si všimla susedku, ktorá jej cez okno podávala svoje dieťa. Inštinktívne ho od nej vzala a prichýlila. Susedov už nikdy viac nevidela.

Humanitárna situácia v Sýrii nikdy nebola horšia. Človek v ohrození vyzbieral už viac ako 400 000 EUR, vďaka ktorým pomáhame obetiam zemetrasenia v spolupráci s našou sesterskou organizáciou Člověk v tísni.

Záchranné práce po zemetrasení skončili. Prioritou sú momentálne opravy budov a zničenej infraštruktúry. Plánovaná je finančná podpora na opravu zničených domov „Cash for shelter“ pre približne 3 000 ľudí. Táto finančná pomoc zároveň ľuďom pomôže nakúpiť potraviny, hygienické potreby a dalšie veci, o ktoré ich zemetrasenie pripravilo. V pláne je inštalácia mobilných toaliet a psychosociálna podpora pre miestnych ľudí v Gaziantepe.

Záchytné stanové mestečko pre preživších ničivého zemetrasania pri Pazarciku

Rok spoločnej pomoci Ukrajine 

24. februára 2022 Rusko začalo plnú inváziu na Ukrajinu. V Človeku v ohrození sme od prvých dní vojnového konfliktu pomáhali ľuďom, ktorí utekali pred vojnou, najprv na hraniciach a postupne vo vnútri Ukrajiny a v slovenských mestách. Od februára 2022 štedrí darcovia a štedré darkyne prispeli na zbierku SOS Ukrajina sumou viac než 10 000 000 EUR. Na pomoc ľuďom z vyzbieranej sumy išlo približne 4 000 000 EUR, ku ktorým sme pridali 3 000 000 EUR vďaka našim inštitucionálnym donorom (agentúry OSN, SlovakAid, partnerské organizácie). Vďaka našim darcom a darkyniam sme mohli rozšíriť našu pomoc a pomáhať väčšiemu počtu ľudí. Od začiatku invázie sme poskytli pomoc v hodnote viac ako 7 000 000 EUR a pomohli viac ako 200 000 ľuďom v Ukrajine i na Slovensku. Zvyšné finančné prostriedky použijeme na pomoc v budúcom období.

V Ukrajine budeme aj naďalej reagovať na potreby ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov – primárne zabezpečovaním psychosociálnej pomoci a základných životných potrieb. Zároveň sme pripravení poskytovať okamžitú pomoc a podporu v prípade náhleho zhoršenia situácie. 

Veľkou a dôležitou súčasťou našej práce je aj psychosociálna podpora pre ľudí, ktorí z Ukrajiny prišli k nám na Slovensko. Zorganizovali sme až 1 650 skupinových aktivít v oblasti sociálneho poradenstva, vzdelávania, bývania, financií, ale aj voľnočasových aktivít. Vďaka komunitným aktivitám, ktorých bolo doteraz viac než 600 a stále pokračujú, môžu deti a dospelí rozvíjať svoje umelecké a športové zručnosti, jemnú motoriku, navštíviť a spoznať rôzne miesta na Slovensku. Komunitné aktivity sú veľmi dôležité na podporu integrácie a prepájanie skupín ukrajinských odídencov a odídenkýň a majoritnú spoločnosť. 

Naša doterajšia pomoc v číslach:

Prehľad našej doterajšej pomoci Ukrajine nájdete v článku Rok spoločnej pomoci.

Aktivita Mládež proti násiliu

Živá a zdravá koza = čerstvé mlieko a zdroj prijímov. Skutočný darček v  Keni zlepší život ľudí   

V spolupráci s organizáciou COBEC sme vďaka darkyniam a darcom Skutočného darčeka mohli distribuovať až 300 kôz v Kilifi county vo východnej časti Kene. Žijú tam zraniteľné komunity, ktoré tvoria najmä ženy a  deti. Projekt nebol zameraný len na distribúciu domácich zvierat v konkrétnych oblastiach, ale aj na perspektívne riešenia do budúcnosti – vzdelávanie v problematike chovu, nadobudnutie nových ekonomických zručností pri predaji nových produktov, ako je napríklad kozie mlieko.  O tom, ako sme ľuďom v Keni mohli vďaka Skutočnému darčeku darovať kozičky nájdete v tomto článku.

Vďaka darkyniam a darcom Skutočného darčeka sme mohli distribuovať až 300 kôz v Kilifi county vo východnej časti Kene.

Projekt na podporu zraniteľných ľudí v severnom Libanone zmierni environmentálnu a hospodársku krízu  

Za posledných 11 rokov sa libanonská ekonomika, poľnohospodárstvo a sociálna situácia obyvateľov zhoršili do takej miery, že Svetová banka považuje túto krízu za jednu z desiatich najhorších od roku 1860. Vojna v susednej Sýrii do krajiny priviedla utečencov a utečenkyne a zároveň ukončila cezhraničný obchod, hlavný zdroj obživy pre mnohé regióny. Rodiny sa v lokalite Qoubayat v regióne Akkar tradične venujú poľnohospodárstvu a pôda je tu veľmi kvalitná, ale terén je náročný a kopcovitý. Kvôli nedostatočnému zavlažovaciemu systému nedokážu naplno využívať kvalitný vodný zdroj z dediny. Človek v ohrození má v pláne napojiť sa na súčasný zavlažovací systém v kopcoch a predĺžiť ho o dva kilometre. To prinesie cennú vodu na ďalších 85 poľnohospodárskych pozemkov a môže sa tak vytvoriť mnoho ďalších polí. Na inštalácii samotného potrubia a nádrží na dažďovú vodu sa bude podieľať 35 sýrskych utečencov prostredníctvom praktického tréningu, za ktorý dostanú plat. Získajú zručnosti a zlepšia svoje šance na trhu práce. Cieľom projektu je zapojiť doň aspoň tretinu žien – farmárok.  

Projekt realizujeme v spolupráci s organizáciou  Fair Trade Lebanon. Finančné prostriedky na projekt poskytol  SlovakAid.  Viac o našej podpore pre ľudí v Libanone nájdete tu.

Obhliadka miesta napojenia zavlažovacieho systému dlhého dva kilometre

Prečo ukrajinské deti v našich škôlkach nejedia polievky a nátierky? Alebo ako chcú slovenské učiteľky lepšie porozumieť  

Človeka v ohrození v januári oslovila s prosbou o pomoc vedúca oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline pani Milena Demková. Viaceré materské školy v okolí vraj trápi nedostatočná komunikácia s rodičmi ukrajinských detí, rovnako ako horšia adaptácia detí na tamojšie prostredie, stravu či denný režim. Zorganizovali sme stretnutie, kam sme pozvali zástupkyňu detských psychológov z Ukrajiny z Ligy pre duševné zdravie, pani Oksanu Horovú, psychologičku a učiteľku z ukrajinskej škôlky, pani Nataliu Romanenko, a za našu organizáciu Človek v ohrození prišli Nina Gubišová, komunitná koordinátorka v Žiline a tlmočníčka Hanna Horbach Kofanová.  

„Riešime množstvo problémov, ktoré vznikajú nie z nenávisti jednotlivých národov k sebe navzájom, ale z prostej nevedomosti. Jedna vec je jazyková bariéra, druhá skutočnosť, že tu na Slovensku nevieme celkom presne, ako funguje bežný život ľudí v Ukrajine. A k tomu patrí aj život detí v ukrajinských škôlkach.“

Nina Gubišová, naša komunitná koordinátorka. 

Slovenské učiteľky túžili lepšie pochopiť, z akého prostredia deti ukrajinských odídencov a odídenkýň pochádzajú, na čo sú zvyknuté, čo môže byť u nás pre ne nové a nezvyčajné. Chceli sa porozprávať s učiteľkou z Ukrajiny, ktorá by im vysvetlila režim detí v ukrajinských škôlkach a poukázala na hlavné rozdiely medzi našim a ich predškolským systémom.  Na tomto plodnom stretnutí sme sa dohodli na ďalších formách pomoci tak pre ukrajinské deti a ich rodičov, ako aj pre slovenské učiteľky. Podobné stretnutia plánujeme aj v budúcnosti. Všetky podrobnosti o našej podpore začleňovania ukrajinských detí do slovenských škôlok

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie