Prejsť na hlávný obsah
22 feb 2023

Rok spoločnej pomoci  

24. februára 2022 Rusko začalo plnú inváziu na Ukrajinu. V Človeku v ohrození sme od prvých dní vojnového konfliktu pomáhali ľuďom, ktorí utekali pred vojnou, najprv na hraniciach a postupne vo vnútri Ukrajiny a slovenských mestách. Od začiatku invázie sme poskytli pomoc v hodnote viac ako 7 000 000 EUR a pomohli viac ako 200 000 ľuďom v Ukrajine i na Slovensku. Spoločná pomoc sa postupom času menila podľa potrieb ľudí, ktorí sa rozhodli kvôli nebezpečenstvu opustiť svoj domov. Ako vyzeral rok spoločnej pomoci a akú podporu sme počas uplynulého roka poskytli v Ukrajine, ale aj na Slovensku sa dočítate v tomto článku.  

Zničená budova v dedine Horenka pri Buči
Od februára 2022 štedrí darcovia a štedré darkyne prispeli na zbierku SOS Ukrajina viac než 10 000 000 EUR. Na pomoc ľuďom z vyzbieranej sumy išlo približne 4 000 000 EUR, ku ktorým sme pridali 3 000 000 EUR vďaka našim inštitucionálnym donorom (agentúry OSN, SlovakAid, partnerské organizácie). Vďaka našim darcom sme mohli rozšíriť našu pomoc a pomáhať väčšiemu počtu ľudí. Zvyšné finančné prostriedky budú použité na pomoc v budúcom období.
Až 15 miliónov ľudí opustilo svoje domovy  

Prvé dni plnej ruskej invázie na území Ukrajiny boli sprevádzané masívnou migráciou ľudí, ktorí sa potrebovali vzdialiť od nebezpečenstva. Prirodzenou voľbou bol presun do západnej Ukrajiny, ktorá je zo strategického hľadiska relatívne bezpečnou voľbou alebo ďalej, za hranice vlastnej krajiny. UNHCR, Agentúra OSN pre utečencov uvádza, že kvôli vojnovému konfliktu prekročilo ukrajinské hranice viac ako 15 miliónov ľudí. (dáta k 14.2.2023) 

Smer masívnej migrácie z Ukrajiny
Situácia na hraniciach  

Tím Človeka v ohrození v spolupráci s kolegami a kolegyňami z Člověka v tísni reagovali na situáciu takmer okamžite. Počet prichádzajúcich ľudí rýchlo stúpal a na pohraničných prechodoch sa začali vytvárať rady, v ktorých ľudia často čakali aj niekoľko hodín či dní. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uvádza, že od 24.2.2022 do 3.1.2023 prekročilo slovenské hranice viac ako jeden milión ľudí. Naša organizácia zohrala kľúčovú rolu v zabezpečení tých najzákladnejších potrieb, ako je teplé jedlo, čaj či voda, mobilné toalety, vyhrievané stany, ale aj hygienické a zdravotnícke potreby. Vďaka dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam sme boli schopní poskytovať pomoc vo Vyšnom Nemeckom, Veľkých Slemenciach a Ubli. 

Situácia v prvých dňoch bola veľmi náročná, ale vďaka dobrým ľudom sa stala znesiteľnejšia. Ukázalo sa, že naša spoločnosť je vyspelá aj vďaka tomu, koľko dobrovoľníkov sa nám prihlásilo.

Magdaléna Lőrinczová, Koordinátorka dobrovoľníctva
Spolupráca dvoch sestier v Ukrajine

Naše poslanie však nekončilo stabilizáciou situácie na pohraničných prechodoch. Západná časť Ukrajiny sa stala útočiskom pre státisíce vnútorne vysídlených osôb. Vďaka prudkému nárastu obyvateľstva v Zakarpatskej oblasti sme si uvedomili, aké dôležité je stabilne pomáhať a byť prítomní. Spoločne so sesterskou organizáciou Člověk v tísni preto pôsobíme aj v Ukrajine.

Transformácia pomoci podľa potrieb ľudí

Potreby ľudí sa postupom času menili a my sme svoje aktivity spojené s pomocou adaptovali práve podľa nich. Naša novovzniknutá kancelária v Užhorode zabezpečila prítomnosť a schopnosť okamžite reagovať na vzniknuté situácie. Humanitárna pomoc bola potrebná aj naďalej, ale rýchly nárast vnútorne vysídlených osôb v tejto oblasti stanovil nové ciele, ako renovácia alebo výstavba kolektívnych centier. Zabezpečovanie základných potrieb a psychosociálna podpora ľuďom žijúcim v Ukrajine sú hlavnými zložkami poskytovanej pomoci. K februáru 2023 sme spoločnými silami dokázali rozdistribuovať viac než 3 500 ton materiálnej pomoci, ktorá obsahovala trvanlivé i čerstvé potraviny, vodu, hygienické potreby, ale aj nepotravinové produkty, ako sú drevo, teplé oblečenie, matrace, kuchynské spotrebiče, alebo iné nevyhnutné materiály potrebné pre kolektívne centrá, distribučné miesta či partnerské organizácie.  

Na začiatku boli ľudia vo veľkom strese. Keď sme robili voľnočasové aktivity pre deti a kreslili sme s nimi, tie kresby boli temné a tmavé, veľmi odrážali vojnu. Potom v lete sa situácia trošku upokojila a ľudia začali rozmýšľať nad tým, čo ďalej, ako sa zamestnať alebo či pôjdu naspäť. Keď sa zintenzívnili útoky Ruska na ukrajinskú infraštruktúru, tak sme sa zase vrátili späť.

Andrea Najvirtová, Riaditeľka Človeka v ohrození
Spoločná pomoc na koľajniciach  

Jedným z príkladov humanitárnej pomoci, ale aj skvelej spolupráce s našou sesterskou organizáciou Člověk v tísni za uplynulý rok, bol vlak plný trvanlivých potravín, hygienických potrieb, ale aj kuchynského riadu či vitamínov. V letnom období, kedy distribúcia prebehla, hrozil nedostatok potravín v dočasných ubytovacích zariadeniach, a tak sme vagóny spoločne s tímom Člověka v tísni naplnili až 300 tonami produktov, ktoré pomohli ľuďom v kolektívnych centrách.  Viac informácii sa dočítate v tomto článku.

V horúcom počasí je v kolektívnych centrách, kde v jednej izbe žije aj 8-10 ľudí, veľmi teplo a nedá sa tam vydržať. Uskladňovanie potravín na oknách už nefungovalo a potraviny sa začínali rýchlo kaziť, hrozil ich nedostatok.

Veronika Kusyová, Vedúca misie v Ukrajine
Pomoc, ktorá zahreje

Počas zimného obdobia boli v Ukrajine časté výpadky elektriny dôvodom na strach. Kvôli teplotám pod bodom mrazu hrozilo, že početné domácnosti v Zakarpatskej oblasti sa nedožijú príchodu jari. Náš tím bleskovo zareagoval a zariadil distribúciu, vďaka ktorej domácnosti dostali drevo na kúrenie. Doposiaľ sme dokázali distribuovať drevo až 300 domácnostiam v dvoch horských rajónoch Ťačiv a Rachov, celková hmotnosť doposiaľ rozdistribuovaného dreva je 1 152 ton.

Prebiehajúca distribúcia

Momentálne však prebieha ešte distribúcia v ukrajinskom Khuste. Počet domácností sa navýši celkovo na 600 a celková hmotnosť distribuovaného dreva presiahne 2 600 ton. Rovnako pomáhame pri zabezpečovaní teplého oblečenia cez partnerské organizácie. Distribúcia sa zatiaľ sústreďuje v piatich rajónoch Zakarpatskej oblasti: Mukačevo, Berehovo, Rachov, Ťačiv a Khust. O pomoci ľuďom v zimných mesiacoch sa dočítate v tomto článku.

V Ukrajine sme poskytli prostriedky niekoľkým lokálnym partnerom, ktorí za ne nakupujú teplé oblečenie na zimu, ale aj deky a ohrievače, ktoré potom budú distribuovať tým, ktorí to potrebujú. Okrem toho sme distribuovali drevené brikety a iné tuhé palivá a ako jedna z mála organizácii pokračujeme v rozvoze potravín, čo ľuďom významne pomáha znášať zvýšené životné náklady v zimnom období.

Marián Cehelník, Koordinátor pre mimoriadne situácie
Problémy s kapacitami    

Zakarpatská oblasť leží na západe Ukrajiny. Vzdialenosť od východných hraníc, kde prebiehajú najintenzívnejšie boje, je viac ako 1 600 km, vďaka čomu je relatívne bezpečným miestom. Ľudia, ktorí od prvých dní utekajú pred nebezpečenstvom, hľadajú alebo našli útočisko práve tu. Prudký nárast obyvateľstva v Zakarpatsku však spôsobil problémy s kapacitami v kolektívnych centrách. Vytvorené a obývané dočasné ubytovania sa v rajónoch rýchlo naplnili a množstvo ľudí nemohlo nájsť útočisko. Začali sme stavať, renovovať a zásobovať kolektívne centrá elektrickými spotrebičmi, nábytkom či iným vybavením. Za rok 2022 sme dokázali zrenovovať alebo v spolupráci s Člověkom v tísni postaviť 27 kolektívnych centier, ktoré vytvorili kapacitu pre 1 463 ľudí. V súčasnosti sú plánované alebo prebiehajúce renovácie na 14 budovách. Spolu vylepšíme životné podmienky pre viac než 2 200 jednotlivcov a jednotlivkýň.  

Obhliadka budovy v rámci programu zariaďovania ubytovacích zariadení

Prioritou bolo pokryť základné ľudské potreby. Kapacita komunálnych centier bola využitá na maximum, pričom veľakrát chýbali sprchy alebo toalety, bolo treba opraviť kanalizáciu či vymeniť staré okná. Výzvou pre náš tím bolo zariaďovanie novo vytvorených ubytovacích priestorov, keďže na trhu bol nedostatok potrebného zariadenia a nábytku. V zime sa všetky prestavby spomalili kvôli výpadkom elektriny, steny schli veľmi pomaly. V niektorých objektoch museli byť dodatočne doplnené kotly na tuhé palivo, aby sa do nich ľudia mohli nasťahovať.

Andrea Bednáriková, Manažérka programu prechodného bývania v Ukrajine
Materiálnou pomocou to nekončí  

Medzi humanitárnu pomoc zaraďujeme aj psychosociálnu podporu, ktorá je nevyhnutná pri spracovaní traumatického zážitku, akým je otvorená vojna a nútené opustenie vlastného domu. Množstvo ľudí prišlo o domovy a iní sa do nich len tak skoro nevrátia. Psychosociálne poradenstvo je tu práve na to, aby ľudia prišli na iné myšlienky, aby sa predišlo vzniku či prehĺbeniu sociálnych patológií alebo klinických depresií. Naši kolegovia a kolegyne v spojení s odborníkmi a odborníčkami na traumatickú výchovu vytvorili množstvo aktivít, ktoré vzdelávali, pomáhali uľaviť a stabilizovať, ale aj zabávali.  

Psychosociálna podpora a pomoc je kľúčová aj pre deti

Práca s deťmi v období vojny bola veľmi dôležitým aspektom psychosociálnej podpory na ukrajinskom území. Strata domova, trvalé odlúčenie od spomienok napojených na lokalitu, v ktorej vyrastali či strata priateľstiev, ktoré nadviazali môžu byť len začiatkom vzniku traumy, ktorá ich môže prenasledovať celý život. Častá zmena prostredia, neurčité školské podmienky a stály stres sú rovnako silným činiteľom v tejto problematike, nehovoriac o tom, že deti na vlastné oči videli padať bomby, počuli výbuchy, trávili čas v úkrytoch. Preto sme svoju podporu sústredili aj na detskú myseľ. Zorganizovali sme detské tábory pre viac ako 550 detí a dohromady sme pre deti postihnuté vojnovým konfliktom vytvorili až 6 184 hodín voľnočasových aktivít.  Viac sa dočítate v tomto článku.

Pomoc a podpora na Slovensku   

Od prvých dní agresie naše hranice prekročilo niekoľko sto tisíc ľudí. Značná časť ukrajinských odídencov a odídenkýň však pokračovala ďalej na západ. Agentúra OSN pre utečencov uvádza, že o dočasné útočisko alebo podobnú formu ochrany požiadalo naše úrady viac ako 109-tisíc žiadateľov a žiadateliek. Kroky k tomu, aby sa tu ukrajinskí odídenci a odídenkyne cítili bezpečne, sme podnikli hneď v prvých momentoch. Vytvorili sme linku pomoci v ukrajinskom jazyku, kde sme volajúcim poskytovali základné informácie. Naša telefonická infolinka za posledné obdobie zaznamenala viac ako 767 volaní.

Ľudia utekajúci pred vojnovým konfliktom sa stretávali s rôznymi problémami. Pomáhali sme im zháňať ubytovanie, napájať sa na systém finančnej pomoci, postupne sa napájať na inštitúcie ako školy, škôlky, lekárov, úrady práce a podobne.

Lenka Zápotocká, Vedúca Porgramov sociálnej integrácie
Vnútorný nárast organizácie a maximalizovaný rozsah pomoci

Náš tím oddelenia Programov sociálnej integrácie sa rozrástol na viac ako 90 kolegov a kolegýň, vďaka ktorým sa maximalizoval rozsah našej pomoci nielen ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít, ale aj ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom. Naše pôsobisko expandovalo na väčšinové územie Slovenskej republiky s pokrytím 5 samosprávnych krajov, z ktorých v štyroch (košický, prešovský, banskobystrický a žilinský) aktívne poskytujeme psychosociálnu podporu ukrajinským odídencom a odídenkyniam. Našu pomoc ľudia získajú v 11 mestách a ich okolí na Slovensku, ktorými sú Prešov, Bardejov, Svidník, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Košice a Spišská Nová Ves.  

Podpora sociálnej integrácie

Veľkou a dôležitou súčasťou našej práce bola aj psychosociálna podpora pre ľudí, ktorí z Ukrajiny prišli k nám. Zorganizovali sme až 1 650 skupinových aktivít v oblasti sociálneho poradenstva, vzdelávania, bývania, financií, ale aj voľnočasových aktivít. Vďaka komunitným aktivitám, ktorých bolo viac než 600, mohli deti a dospelí rozvíjať svoje umelecké a športové zručnosti, jemnú motoriku, navštíviť a spoznať rôzne miesta po Slovensku. Komunitné aktivity sú veľmi dôležité na podporu integrácie a prepájanie skupín. V našej krajine hovoríme o aktivitách, ktoré bližšie spájajú ukrajinských odídencov a odídenkyne a majoritnú spoločnosť.  

Ochrana a bezpečie detí sú prvoradé

Zo začiatku sme v rámci podpory a ochrany detí vytvárali priestory, kde sa deti mohli cítiť najmä bezpečne. V zariadeniach, kde pôsobíme sme vytvárali detské kútiky. Uvedomujeme si však aj dôležitosť vzdelania, a tak sme rodinám pomáhali s hľadaním miest a umiestňovaním v školách či škôlkach a aktívne pracovali na scitlivovaní témy vojny medzi pedagogickým zborom. Zároveň sme organizovali množstvo voľnočasových aktivít, ktoré pomohli deťom spracovať a minimalizovať traumatický zážitok z opustenia svojho domova. V rámci programu vzdelávania na Slovensku sme poskytli viac ako 340 intervencií a úspešne sa nám podarilo umiestniť až 260 detí do školských inštitúcií. Rovnako sme realizovali aj niekoľko školení pre učiteľov a učiteľky. Vďaka týmto vzdelávacím aktivitám sa pedagóg či pedagogička naučili, ako lepšie zvládať prácu s inakosťou a reflektovali sme aj na témy ako je šikana či neprijatie v kolektíve. 

Dôležitú úlohu zohrávali rôzne skupinové a komunitné aktivity, ktoré jednak pomáhali rozptyľovať pozornosť ľudí od nepríjemných zážitkov a pôsobili preventívne, aby ľudia neupadali do apatie, teda vypĺňali svoj voľný čas a aj rozvíjali zručnosti.

Lenka Zápotocká, Vedúca Programov sociálnej integrácie
Dominantným problémom sa stala znalosť slovenského jazyka  

Prvé týždne ukázali, že úspešná integrácia ľudí z Ukrajiny spočíva hlavne v znalosti nášho jazyka. Každodenné záležitosti, ako nákup potravín, zaradenie detí do škôl a hľadanie zamestnania sa stali obrovskou prekážkou práve kvôli jazykovej bariére. Motivácia Ukrajincov a Ukrajiniek však bola veľmi silná, čomu naznačuje aj fakt, že kurzy, ktoré sme podporovali, navštevovalo značné množstvo „študentov a študentiek“. Ľudia mali veľký problém stíhať verejné vzdelávacie kurzy kvôli práci, preto sme v spolupráci s ďalšími organizáciami zorganizovali jazykové kurzy slovenského jazyka práve v ubytovacích zariadeniach, kde sa nachádzali. Jazykové kurzy, ktoré otvárajú množstvo dvier a v budúcnosti môžu pomôcť napríklad v hľadaní si lepšieho zamestnania, navštívilo viac ako 600 jednotlivcov a jednotlivkýň.  

Poskytovanli sme aj podporu v oblasti zamestnávania  

Pomoc ukrajinským odídencom a odídenkyniam na Slovensku predstavovala aj podporu v oblasti zamestnávania dvoma hlavnými spôsobmi – asistencia pri hľadaní práce a rozvoj ich doterajších pracovných skúseností. Najčastejšie sme asistovali pri prekladaní životopisov, komunikácii s úradmi a firmami, ako aj pri samotných exkurziách u potenciálnych zamestnávateľov a zamestnávateliek. S našou pomocou získalo trvalé zamestnanie až 180 ľudí.  

Vízia do budúcnosti

Takto vyzeral rok spoločnej pomoci. Podpora a pomoc ľuďom z Ukrajiny je ešte stále veľmi potrebná a tím Človeka v ohrození ju bude naďalej poskytovať. Na Slovensku budeme ľuďom, ktorí si za svoj domov vybrali Slovensko pomáhať zorientovať sa v slovenskom systéme a začleniť sa do slovenskej spoločnosti, tak, aby sa mohli postaviť na vlastné nohy:

Určite chceme pokračovať v dlhodobej pomoci systematicky. Aj naďalej poskytovať odborné poradenské služby ľuďom a pracovať na inklúzii cez skupinové a komunitné aktivity. Rovnako sa budeme naďalej snažiť prepájať skupiny ľudí žijúcich na Slovensku a vytvárať bezpečné miesto, kde môžu v prípade potreby prísť, zdieľať svoje pocity, tráviť svoj čas a cítiť sa bezpečne.

Lenka Zápotocká, Vedúca Programov sociálnej integrácie

V Ukrajine budeme aj naďalej reagovať na potreby ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov – primárne zabezpečovaním psychosociálnej pomoci a základných životných potrieb. Zároveň sme pripravení poskytovať okamžitú pomoc a podporu v prípade náhleho zhoršenia situácie. 

V našej podpore a pomoci chceme pokračovať dlhodobo a systematicky nielen v Ukrajine ale aj na Slovensku. V Človeku v ohrození veríme, že ľudia z Ukrajiny utekajúci pred vojnou si zaslúžia dôstojný život. Ľudia zasiahnutí vojnou potrebujú miesto, kde sa cítia bezpečne a  príjemne. Budeme sa snažiť aj naďalej poskytovať profesionálnu pomoc, podporu a miesto ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom. 

Simona Stískalová, Manažérka PR a komunikácie

Je neuveriteľné, že vojna za našimi hranicami už trvá rok, rovnako ako sa ťažko príjme, že vôbec začala. Sme vďační, že v tejto situácii ako organizácia dokážeme pomáhať zmierňovať dopady a vytvárať dôstojnejšie podmienky pre ľudí, ktorí pred vojnou utekajú do bezpečia. Nesmierne si vážime obrovskú vlnu solidarity, vďaka ktorej môžeme naplno pomáhať aj naďalej, či už priamo na Ukrajine, alebo u nás na Slovensku, pretože pomoc bude potrebná ešte roky. 

Andrea Najvirtová, Riaditeľka Človeka v ohrození

Človek v ohrození dlhodobo pomáha ľuďom, ktorí stratili bezpečie, dôstojnosť alebo živobytie. Reaguje pri náhlych katastrofách, podáva pomocnú ruku ľuďom z vylúčených komunít a spája spoločnosť. Na Slovensku aj vo svete.   

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet