Prejsť na hlávný obsah
26 nov 2022

Rozhovor: Ako predísť tomu, aby ľudia na Ukrajine trpeli v zime chladom?

Našu pomoc na Ukrajine aktuálne sústreďujeme na psychosociálnu pomoc vnútorne vysídleným osobám, no takisto sa stále zaoberáme aj posilnením kapacít a rekonštrukciou kolektívnych centier, aby títo ľudia mohli žiť v dôstojných podmienkach. Na Ukrajine sme tiež v minulosti zriadili vlastné sklady, cez ktoré pravidelne dodávame do hromád (miestnych samospráv) chýbajúci tovar. Najčastejšie to boli matrace, deky, posteľná bielizeň, hygienické potreby, kuchynské vybavenie, práčky, sušičky, elektrické generátory ale aj zdravotnícky materiál. Celkovo sme už doručili materiál v objeme viac ako 530 ton.

Najväčšou výzvou je ale aktuálne pre Ukrajincov a Ukrajinky prichádzajúca zima. O tom, ako v zime pomôžeme a o dôležitom memorande, ktoré sme podpísali s Minsterstvom vnútra SR, sme sa porozprávali s naším koordinátorom pre mimoriadne udalosti, Mariánom Cehelníkom.

Náš kolega, Marián Cehelník

V rozhovore s našou kolegyňou, vedúcou misie na Ukrajine, Veronikou Kusyovou sme sa dozvedeli, že obrovským spúšťačom fyzických i psychických problémov ľudí na Ukrajine je očakávaný príchod zimy. Ľudia sa boja, že budú mrznúť, pretože nemajú teplé oblečenie a tiež, že sa nebude dať kúriť. V niektorých domoch nejde elektrická energia celý deň, večer sa vypína pouličné osvetlenie a všade je tma. Nástrah je veľmi veľa a zima bude náročná. Pomoc v tejto oblasti bude nesmierne potrebná, ako budeme pomáhať?

V rámci Človeka v ohrození bude prebiehať „príprava na zimu“ a zahŕňa všetko, čo ohrozenému obyvateľstvu pomôže dôstojne prežiť chladné obdobie.

My sme už napríklad na Ukrajine poskytli prostriedky niekoľkým lokálnym partnerom, ktorí za ne nakupujú teplé oblečenie na zimu, ale aj deky a ohrievače, ktoré potom budú distribuovať tým, ktorí to potrebujú. Okrem toho začíname s distribúciou drevených brikiet a iných tuhých palív a ako jedna z mála organizácii pokračujeme v rozvoze potravín, čo ľuďom významne pomáha znášať zvýšené životné náklady v zimnom období.

Rozvoz potravín
Odovzdanie teplého oblečenia

Čo môže verejnosť urobiť pre to, aby bolo ľuďom v núdzi počas zimy teplejšie? Kde a ako môžu pomôcť? 

Každý z nás asi pozná niekoho vo svojom okolí, komu by sa zišla pomoc a asi tam by som začal ja. Pokiaľ niekto nevie komu a ako pomôcť, alebo na to nemá čas, priestor, či možnosti, alebo chce pomáhať viac, môže podporiť Človeka v ohrození, jednorázovo, alebo aj pravidelne. Môže prispieť na konkrétny projekt alebo všeobecne podporiť to, čomu sa venujeme a my jeho prostriedky využijeme čo najefektívnejšie tam, kde je to potrebné a kde to v tú chvíľu pomôže najviac. 

A teraz zmeňme tému! Počas dvoch dní, 7. až 8. novembra, sme ako organizácia Človek v ohrození mali zastúpenie na konferencii, kde sa stretli zástupcovia a zástupkyne mimovládnych neziskových organizácií s predstaviteľmi a predstaviteľkami vlády SR. Išlo o najväčšiu konferenciu občianskej spoločnosti na Slovensku s názvom Na spolupráci záleží. Práve tam podpísalo 11 slovenských neziskových organizácii s ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom dôležité Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Ty si bol pri tvorbe tohto memoranda. Odkiaľ prišiel prvý impulz na zostavenie takéhoto dokumentu? V koho hlave skrsol tento nápad?

To si už nespomínam, ale myslím, že všetci, ktorí sa podieľali na pomoci na hraniciach s Ukrajinou, cítili potrebu zlepšiť spoluprácu navzájom medzi nami a tiež medzi nami a štátom a toto memorandum by tomu malo pomôcť.

Čo znamená pre Slovensko tento krok, že spoluprácu nadviazal mimovládny neziskový sektor s vládou SR? Je to posun vpred? V čom?

Určite je to posun. Už po záplavách na východnom Slovensku, ešte na začiatku milénia, boli také hlasy a aj jeden neúspešný pokus o niečo podobné. Po minuloročnom tornáde na Morave a situácii na hraniciach vo februári a marci, po vypuknutí vojny na Ukrajine, sa to už ukázalo ako takmer nevyhnutné.

Sú situácie, kedy štát a neziskové organizácie musia spolupracovať pri riešení mimoriadnych udalostí a toto memorandum vyjadruje záujem všetkých zúčastnených o vzájomnú spoluprácu a koordináciu pri poskytovaní pomoci utečencom z Ukrajiny, ak by opäť došlo k ich hromadnému príchodu na Slovensko, napríklad pre pokračujúce ruské útoky na civilnú infraštruktúru v ukrajinských mestách.

V blízkej budúcnosti snáď uzavrieme aj širšie memorandum, ktoré nebude naviazané len na mimoriadne udalosti súvisiace s príchodom veľkého počtu utečencov cez východnú hranicu, ale také, ktoré bude uplatniteľné pri každej mimoriadnej udalosti veľkého rozsahu.

Oblastí spolupráce je viacero. Z memoranda vyplýva, že ide najmä o koordináciu a poskytovanie humanitárnej pomoci, zaškolenie a koordináciu dobrovoľníkov, materiálno-technickú pomoc zo strany ministerstva, či vzájomné zdieľanie informácií o jednotlivých aktivitách a plánoch. Ako si však spoluprácu s Ministerstvom vnútra SR predstavujete v praxi? Akú materiálno-technickú pomoc napríklad očakávate z ich strany?

Očakávame predovšetkým to, že s nami bude Ministerstvo vnútra SR, ale aj ďaľšie orgány štátnej správy a samosprávy komunikovať ako s partnermi a partnerkami, ktorí sú ochotní a schopní pomôcť, keď si to situácia bude vyžadovať. Tiakisto, že nás zapoja do plánovania a diskusií, ako to bolo pri príprave kontingenčného plánu pre východnú hranicu a budú nám načúvať, lebo mnoho zo zapojených organizácii má veľa skúseností s riešením podobných situácii a expertízu, ktorá je na to potrebná.

Sme presvedčení a presvedčené, že keď spojíme sily, budú z toho profitovať tí, ktorí a ktoré sú na úteku a našu pomoc potrebujú, ale aj štát a teda my všetci ako občania a občianky tejto krajiny.

Materiálno-technická a finančná pomoc pomáhajúcim organizáciam je zatiaľ otvorená téma, ale myslím, že je ochota na strane štátu nás podporovať za konkrétne služby, ktoré pri zvládaní krízových situácii poskytujeme. Uvidíme ako to bude fungovať v praxi.

Čo ťa v rámci tvojej práce koordinátora pre mimoriadne udalosti v najbližšej dobe čaká?

Je toho veľmi veľa, na čom v Človeku v ohrození teraz pracujeme. Mnohé súvisí s tým, ako organizácia narástla a aké veľké programy na pomoc vnútorne vysídleným obyvateľom na Ukrajine a utečencom a utečenkám z Ukrajiny na území Slovenska sme rozbehli. Ja teraz veľa času venujem zdokonaľovaniu našej bezpečnosti na Ukrajine, pracujeme tiež na procesoch, ktoré nám pomôžu zbierať spätnú väzbu od ľudí, ktorým pomáhame, aby sme ich mohli lepšie ochraňovať.

Samozrejme stále sledujeme situáciu vo svete, najmä v krajinách, kde pôsobíme a tiež aj na Slovensku, kde sa pozeráme hlavne na situáciu na východnej, západnej aj južnej hranici a neustále pracujeme na našej pripravenosti. 

Ďakujeme za rozhovor.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie