Ochrana pred zimou

Vojna na Ukrajine pokračuje. Správy hovoria, že zima bude opäť krutá a dodávky elektrického prúdu neisté. Najviac ohrozené sú deti, ľudia so zdravotným znevýhodnením a seniori. Museli ujsť zo svojich domovov a sú odkázaní na pomoc druhých. Pomáhajte s nami!

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

20 €
65 €
130 €

Každé Vaše euro bude zdvojnásobené!

10 €
20 €
50 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Blížiace sa zimné obdobie očakávajú ľudia na Ukrajine s obavami. Dodávky elektrického prúdu nie sú pre zničenú infraštruktúru spoľahlivé, ochrániť domovy pred mrazom bude náročné. Zima najviac zasiahne tých, ktorí pre vojnu museli ujsť z domovov, či sa dostali do zlej ekonomickej situácie. Sú odkázaní na pomoc a láskavosť druhých – aj tú vašu.

Teplé oblečenie pre deti z jednej rodiny stojí 65 eur. Na pomoc pre 600 rodín potrebujeme získať 40 000 eur. Darujte a pomôžte zabezpečiť teplo.

Zima ohrozuje tých najzraniteľnejších

Dlhodobo pomáhame ľuďom na Ukrajine. Pred zimou sme zisťovali, čo budú potrebovať rodiny presídlencov aj kolektívne a sociálne centrá, ktoré sa starajú nielen o seniorov, ale aj o zdravotne znevýhodnených ľudí. Kvôli vojne sú sociálny systém aj zdravotníctvo preťažené, ľuďom minimálny príjem často nestačí. S vašou pomocou ich ochránime pred zimou.

Zabezpečíme:

  • pre 600 rodín teplé oblečenie pre deti z chudobných a mnohopočetných rodín
  • termoprádlo pre 820 seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí
  • teplé prikrývky a ohrievače
  • generátory
  • opravy kúrenia v sociálnych centrách
  • vybavenie pre prípravu teplého jedla do sociálnych a kolektívnych centier
  • Hygienické potreby a trvanlivé potraviny

V Zakarpatskej oblasti žije mnoho rodín, ktoré pred zimou potrebujú pomoc. Chceme ochrániť najmä zraniteľné deti. Rodinám darujeme poukážku na nákup detského teplého oblečenia v hodnote 65 eur, za ktorú zabezpečí každá rodina to, čo je najviac potrebné.

Andrea Bednáriková, vedúca programu Shelter na Ukrajine v Človeku v ohrození

Veľký problém s prípravou na zimu je v sociálnych centrách, ktoré sa dlhodobo starajú o seniorov a tých, ktorí sú odkázaní zo zdravotných dôvodov na pomoc druhých. Žiadosť o pomoc sme obdržali z centier v Ivano-Frankivskej, Chernivetskej, Žytomirskej a Ternopiľskej oblasti. Zabezpečíme im ich najurgentnejšie potreby. Termoprádlo pre ľudí, ale aj drobné opravy kúrenia, či dodáme chýbajúce vybavenie. Podporíme ich tiež podľa potrieb ohrievačmi, prikrývkami, hygienickými potrebami a potravinami.

Vaše dary pomáhali 2 x viac

Ďakujeme za doterajšiu podporu, vaša pomoc sa zdvojnásobila až do výšky 20 000 eur. Matchingový dar na tento projekt vo výške 20 000 eur poskytlo konzorcium Nadácie otvorenej spoločnosti a Nadácie Pontis z daru Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku. Ďakujeme.

Nezabúdame, že susedná Ukrajina a jej obyvatelia sú stále vo vojne. Dlhodobo pomáhame, aj vďaka vám, tým, ktorí kvôli nej museli opustiť svoj domov aj zabehnutý život. Sme tu pre nich na Ukrajine aj na Slovensku.