Prejsť na hlávný obsah
28 feb 2023

Zlepšovanie služieb pre občanov a občianky Moldavska vďaka slovenskej expertíze v decentralizácii

Otvorenie klientských centier, zavedenie elektronického hlasovania, podpora digitálneho registra domácností a zlepšenie projektov občianskej spoločnosti sú kľúčovými úspechmi projektu realizovaného na juhu Moldavska v rokoch 2021-2023 Človekom v ohrození a našim lokálnym partnerom Pro-Europa s podporou SlovakAid. Tieto úspechy zlepšili fungovanie miestnych samospráv a občania a občianky získali prístup ku kvalitným sociálnym a administratívnym službám.

opening of the clients centre
Ivan Pavol, veľvyslanec Slovenska v Moldavsku a Velentin Cimpoes, starosta Besarabeasca na slávnostnom otvorení klientského centra, 2. novembra 2022. Foto: Pro-Europa.
Ľahší prístup, lepšia verejná správa

V roku 2022 bolo v meste Basarabeasca otvorené klientske centrum, potom ako boli v predchádzajúcich rokoch založené centrá v mestách Vulcanesti, Tvardita, Comrat a Ceadir-Lunga. Teraz majú obyvatelia a obyvateľky lepší prístup ku kvalitným službám a informáciám. Rovnako aj zamestnanci a zamestnankyne samosprávy majú viac regulovaných dní, čo sa týka času a protokolov.

„Pred vydaním všetkých dokladov museli ísť všetci hore na prvé poschodie, kde stáli v rade na chodbách Dokonca aj starší ľudia či ľudia so zdravotným postihnutím.“

Victoria, zamestnakyňa samosprávy v Basarabeasca

V samosprávach Comrat a Ceadir-Lunga boli v rámci projektu zavedené elektronické hlasovacie systémy a schválené elektronické registre domácností. Vďaka zavedeniu hlasovacieho systému sa rozhodovacie procesy stali prehľadnejšími pre zamestnancov a zamestnankyne, ale aj obyvateľstvo. Zamestnaní ľudia môžu vďaka hlasovaciemu systému slobodne vyjadrovať svoj názor bez toho, aby sa cítili odsúdení a obyvateľstvo má možnosť sledovať výsledky hlasovania v reálnom čase na webových stránkach samospráv. Registračný systém domácností v Comrat a Ceadir-Lunga výrazne zjednoduší a podporí proces archivácie, vydávania a obnovy dokumentov a potvrdení.

voting hall in Cedar-Lunga
Elektronický hlasovací systém v miestnosti pre zasadnutia samosprávy, Ceadir-Lunga, Máj 2022. Fotka: Pro-Europa
Na rozhraní samospráv a aktérov civilnej spoločnosti 

Spolu s Člověkem v Tísni v Moldavsku sa nám podarilo uľahčiť spoluprácu medzi samosprávou Causeni, členmi a členkami miestnej občianskej spoločnosti na spoločnom rozpočtovom plánovaní a spolufinancovaní významných projektov pre obyvateľky a obyvateľov. Výsledkom bolo, že počas verejných rokovaní bol prijatý dvojročný rozpočtový plán a dohodnuté spolufinancovanie rámp na dvoch školách na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu.

ramp testing
Vasile prvýkrát testuje rampu postavenú v rámci projektu na strednej škole Alexeja Mateeviciho ​​v Cainari. Zistil, že je pohodlná a dobre vyrobená. Fotka: Člověk v Tísni Moldova
Sprístupnenie sociálnych služieb

Granty získali tri miestne centrá. Napríklad centrum Phoenix v Besarabeasce, kde deti a mládež trávia čas po škole športom či umením, zrekonštruovali telocvičňu – zateplili steny, urobili mäkšiu podlahu a zorganizovali množstvo podujatí – šachový turnaj, oslavu Jesenná úroda, oslavu Nového roka a mnohé ďalšie aktivity pre miestnu mládež, ale aj pre ukrajinské deti, utečencov a utečenkyne.

Tieto príspevky pomohli aktivistom prevádzkovať dve vzdelávacie centrá pre miestne deti a deti utečencov a utečenkýň so špeciálnymi potrebami v Basarabeasca a Ceadir-Lunga. Vďaka grantom sa podarilo obstarať technické vybavenie (napr. notebooky pre deti), vytvoriť spoločné priestory – altánok či športovú miestnosť, vypracovať vzdelávacie materiály a informovať obyvateľstvo o službách, ktoré môžu ponúknuť. Podporu dostalo viac miestnych iniciatív, keďže po rozsiahlej ruskej invázii v Ukrajine, po ktorej nasledoval prílev ľudí utekajúcich pred vojnou do Moldavska, bolo dôležité podporovať občiansku spoločnosť pri pomoci ľuďom s ubytovaním, stravou či právnou pomocou. Takže po hĺbkovom posúdení potrieb bolo rozhodnuté podporiť 5 ubytovacích zariadení pre ukrajinských utečencov a utečenkyne s najpotrebnejšími položkami, ako napr. kuchynským riadom, alebo posteľnou bielizňou.

Viac informácii o našej práci nájdete tu:

Projekt „Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska“ je podporený zo zdrojov SlovakAid a realizujeme ho v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou Pro Europa.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet