Prejsť na hlávný obsah
10 mar 2023

Podpora farmárstva v Keni vplýva pozitívne na ľudí i životné prostredie

Na začiatku svojho pobytu v Keni bola naša expertná dobrovoľníčka Martina svedkom toho, ako sa chov kôz stáva pre miestnych farmárov a farmárky ďalším zdrojom príjmu a potravy.  Podpora farmárstva v Keni však nie je jedinou aktivitou, ktorej sa venuje. S miestnou organizáciou COBEC sa sústreďuje aj na podporu miestnej komunity cez vzdelanie a adaptáciu na zmenu klímy.

Vďaka dobrovoľníctvu mám možnosť nielen lepšie spoznať život obyvateľov na pobreží Kene, ale svojou expertízou sa podieľať aj na zlepšovaní ich života.

Expertná dobrovoľníčka Martina
Expertná dobrovoľníčka Martina s členkami komunity, zdroj: COBEC
Klimatická kríza zasahuje aj tých najzraniteľnejších 

V chudobných oblastiach na pobreží Kene sú ľudia odkázaní na farmárčenie. Kvôli zmene klímy je ale náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Miestni obyvatelia a obyvateľky, predovšetkým ženy, najčastejšie pestujú kukuricu, to si však vyžaduje veľa vody. Chýbajúce obdobie dažďa a dlhotrvajúce sucho spôsobili nedostatok úrody, čím sú najviac zasiahnutí tí najchudobnejší ľudia v časti Kilifi. Práve preto je dôležité rozvíjať projekty, ktoré sa sústredia na podporu farmárov a farmárok. 

Kľúčom k zmene sú miestne ženy 

Vzdelávanie prebieha v rôznych skupinách – lokálni ľudia so záujmom o životné prostredie, dobrovoľníci, dobrovoľníčky, školy či ženské skupiny. Pravidelne sa chodí do škôl, kde v záujmových kluboch vzdelávame deti o ekológii, prírode či sadení stromov. Jednou z najdôležitejších skupín sú ženy. Často sú to práve ony, ktoré môžu niečo zmeniť – rozhodujú totiž o tom, aké plodiny sa sadia, ako sa využívajú prírodné zdroje či akým spôsobom sa varí. Spolu s miestnymi neziskovými organizáciami sa s nimi snažíme hovoriť o možnostiach, ako využívať prírodné zdroje šetrnejšie a ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť ich farmárskych aktivít. Zároveň hľadáme projekty, ktoré rozvíjajú agrolesníctvo, sadenie rôznorodých plodín a nové zdroje príjmu pre farmárov a farmárky v Keni.

Rozvojové aktivity pre udržateľnú zmenu 

Na pobreží sa stretávame s viacerými organizáciami a hľadáme spôsoby, ako pomôcť miestnym farmárom a farmárkam. Odpoveď je vždy veľmi podobná: chudobní ľudia sú závislí na prírodných zdrojoch a, bohužiaľ, veľakrát nemajú inú možnosť a využívajú ich neudržateľným spôsobom. Navyše – nemajú vzdelanie a odvahu začať robiť veci iným spôsobom. Ak im ale potrebné vzdelanie poskytneme a pomôžeme im rozvíjať aktivity na zabezpečenie príjmu, pomôžeme v konečnom dôsledku nielen im, ale aj životnému prostrediu.

Podpora farmárstva
Kozy pre nových majiteľov a majiteľky, zdroj: COBEC

Ak si chudobní farmári a farmárky dokážu ľahko dopestovať plodiny bez závislosti na daždi a nadobudnú stály príjem, nebudú už mať dôvod ničiť prírodu.

Expertná dobrovoľníčka Martina
Expertná dobrovoľníčka Martina s ľuďmi z organizácie COBEC, zdroj: COBEC

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie