Prejsť na hlávný obsah
26 feb 2024

Za dverami ZBOROVNE 

Vedeli ste, že odhadom asi 65 percent detí, ktoré nastupujú do základných škôl, bude mať pracovné miesto, ktoré dnes neexistuje? Táto aj iné zaujímavé informácie odzneli na konferencii Zborovňa, kde vystúpila aj naša kolegyňa Anka Dzurusová so zaujímavou prednáškou s názvom Učiteľ 21. storočia. 

Anka, povedz nám niečo viac o konferencii Zborovňa. 

„Zborovňa“ je určená všetkým pedagógom stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktorí učia predmety ako veda, technológia, inžinierstvo a matematika (STEM predmety). Jedným z jej hlavných cieľov je predstaviť im nové možnosti vzdelávania, možnosti sebavzdelávania a výhody zapájania IT expertov do vyučovacieho procesu. Konala sa už druhýkrát a tento rok sa prihlásili aj pedagógovia  zo základných škôl. O veľkom záujme o toto podujatie svedčí aj fakt, že registrácia bola už mesiac pred jej konaním uzavretá  pre prekročenie kapacity. Podujatie zorganizoval IT Valley Košice. 

Prečo je dôležité takéto podujatie? 

Svet okolo nás sa rýchlo mení, transformuje. Podujatia ako toto  pomáhajú učiteľom, podporujú ich na ceste vzdelávania. Prepájajú prostredie škôl a praxe. Zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti pedagógov, vedomosti o trendoch, inováciách a pokroku v STEM oblasti vzdelávania  pomáhajú pedagógom  pripraviť študentov na požiadavky trhu práce a upriamuje  pozornosť na inovácie a pokrok.   

S akým príspevkom si vystúpila ty? Na čo si chcela upozorniť?  

Môj príspevok mal názov Učiteľ 21.storočia – sprievodca a facilitátor. Trendy a zmeny v spoločnosti prinášajú aj potrebu zmeny úlohy učiteľa 21. storočia. Ten by sa mal pre študentov a žiakov stať facilitátorom, sprievodcom učenia. Vytvoriť im podnetné prostredie, využívať také stratégie a nástroje, ktoré sú didakticky účinné. Tým podporí rozvoj potenciálu každého žiaka, pomôže mu dosiahnuť jeho osobné maximum. Učiteľ prestáva byť tým, kto „odovzdáva“ vedomosti žiakom. V roli facilitátora tak prestáva byť „nad žiakmi“,  ale je „so žiakmi“ . Zameriava sa na rozvoj komplexných spôsobilostí a kľúčových kompetencií a tie  majú dlhšiu „životnosť“, než akákoľvek odborná kvalifikácia a sú dôležité pre úspech v rôznych oblastiach života.  

Vedeli ste, že štúdia OECD Skills Strategy 2019 poukazuje na fakt, že kým predchádzajúcim generáciám vystačili získané zručnosti v škole na 26 rokov, v súčasnosti je to len 4,5 roka?  A  že odhadom asi 65 percent detí, ktoré nastupujú do základných škôl, bude mať pracovné miesto, ktoré dnes neexistuje?

Anna Dzurusová – Odborná konzultantka ČVO pre oblasť vzdelávania

Ako ty osobne hodnotíš konferenciu a ostatných spíkrov?  

Moje dojmy sú veľmi pozitívne. Pozorujúc účastníkov aj organizátorov som cítila obdiv a hrdosť  na to, akých erudovaných, slušných, nadšených a pritom skromných ľudí máme na Slovensku.  

Je niečo, čo by si odkázala pedagógom a pedagogičkám, ktorým záleží na tom, aby sa nestále zlepšovali a odovzdávali žiakom a študentom maximum?  

Azda by som použila slová, ktoré povedal Vít Hejný svojmu synovi Milanovi Hejnému, keď sa rozhodol učiť matematiku: „Hľaď na to, aby tvoja snaha naučiť žiakov matematiku neprevýšila tvoju snahu vychovať slušných ľudí.“ Slušný človek podľa pána profesora je činorodý, sebavedomý, zodpovedný a spokojný, užitočný pre svoje okolie aj pre spoločnosť. 

Kiež by všetky ZBOROVNE boli plné pedagógov naplňujúcich túto predstavu. Ďakujeme za rozhovor. 

Fotograf: Peter Čontoš

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet