Prejsť na hlávný obsah

Rozvojová spolupráca

Rozvojová spolupráca sa zhmotňuje do podpory ľudí, ktorí sa snažia vymaniť z chudoby a ďalej sa rozvíjať. V našich projektoch sa venujeme vzdelávaniu detí a žien v krajinách so slabou vzdelanostnou úrovňou, pomáhame s obnovou živobytia roľníkov, s potravinovou bezpečnosťou a podnecujeme aktívnejšie zapájanie sa ľudí do verejného života.

V rozvojových projektoch často nadväzujeme na naše humanitárne aktivity, tak, aby napomohli predchádzaniu budúcich kríz a zmiernili ich negatívne dopady. Miesta pôsobenia si starostlivo vyberáme v súlade s potrebami miestnych obyvateľov. V rámci našich rozvojových projektov následne prispievame k zlepšeniu kvality života miestnych ľudí dlhodobými a systematickými riešeniami, ktoré budú samostatne fungovať aj po našom odchode.


Kde pomáhame

  • Aktualne Aktuálne projekty
  • Minule Minulé projekty


Mohlo by vás zaujímať


Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie