Prejsť na hlávný obsah

Keňa

Rozvojová spolupráca

Dodnes sa v Keni venujeme rozvoju drobného podnikania a zdrojov obživy, podpore poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, ako aj ochrane prírody a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov. Počas nášho doterajšieho pôsobenia v Keni sme prispievali k spomaľovaniu odlesňovania, k znižovaniu rizika, ktoré hrozí pri pôdnej erózii alebo sezónnych záplavách. Spolu s miestnymi obyvateľmi sme obnovovali lesné aj vodné zdroje, znižovali sme každodennú spotrebu dreva využívaním úsporných piecok, alternatívnych spôsobov obživy ako chov oviec, kôz a včelárstva.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie