Prejsť na hlávný obsah

Moldavsko

Rozvojová spolupráca

Jedna z najmenej rozvinutých a najchudobnejších krajín Európy čelí mnohým problémom, ako sú nízky ekonomický rast, masová emigrácia, nezamestnanosť a nerozvinutá infraštruktúra. Od roka 2008 tu realizujeme projekty výmeny skúseností v oblasti investigatívnej novinárčiny medzi slovenskými a moldavskými žurnalistami, tréningy a workshopy pre predstaviteľov moldavských MVO, štátnej správy a podnikateľského prostredia o medzisektorovej spolupráci a multietnickej samospráve či vzdelávanie aktivity pre mládež v oblasti aktivizmu na lokálnej a komunitnej úrovni.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie