Prejsť na hlávný obsah
13 jan 2022

Tornádo na Morave, ale aj opustení starkí v Libanone. Ako sme v roku 2021 pomáhali za našimi hranicami?

Hoci by sme si po prvom roku pandémie priali opak, aj rok 2021 si pre nás pripravil viaceré smutné prekvapenia. Aj s vašou pomocou sa nám podarilo na ne rýchlo zareagovať a pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v nebezpečenstve. 

Keď sa Moravou v júni prehnalo tornádo, len ťažko sa dalo uveriť, že katastrofa takých rozmerov sa odohrala niekoľko kilometrov od našich hraníc. Iba pár týždňov po nej svetom otriasla ďalšia tragédia. Hnutie Taliban v auguste násilne prebralo moc v Afganistane, následkom čoho boli zábery tisícok ľudí pokúšajúcich sa opustiť krajinu. Nie každému sa to ale podarilo. 

Popri nečakaných katastrofách sme pokračovali aj v našich dlhodobých projektoch v Libanone, Moldavsku, Ugande či na Ukrajine. Obhliadnite sa s nami za rokom 2021. Čo sa dialo za našimi hranicami a komu sa nám spolu podarilo pomôcť? 

Obrovská vlna solidarity po tornáde na Morave  

Večer 24. júna sa Moravou prehnali tornádo a prudké búrky. Živel po sebe zanechal zničené domovy, cesty, zranených ľudí aj obete na životoch. Spolu s našou sesterskou organizáciou Člověk v tísni sme sa hneď po nešťastí rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí prišli o bezpečie a strechu nad hlavou. 

V prvých dňoch sme im pomáhali pokryť základné životné potreby ako jedlo, pitie, lieky, či dočasnú strechu nad hlavou. Mnohí z minúty na minútu stratili všetko, čo si dlhé roky vlastnými rukami budovali. Veľmi dôležitá preto bola aj psychologická podpora.  

Vďaka obrovskej vlne solidarity, ktorá sa na Slovensku zodvihla, sme ľuďom na Moravu mohli poslať viac ako 100 000 eur. Hneď na druhý deň po katastrofe sme z Klubu priateľov vyčlenili 20 000 eur, ktoré pomohli veľmi rýchlo. Ak v prípade podobných nečakaných katastrof, chcete pomáhať spolu s nami, môžete sa aj vy pridať do nášho Klubu priateľov. 

Na Morave sme aj po opadnutí pozornosti médií pomáhali s mapovaním situácie a distribúciou pomoci ľuďom a z terénu sme vám priniesli viaceré príbehy. Rozprávali sme sa s pani Martinou, ktorá prišla o dom, ktorý si dlhé roky sama budovala, alebo pani Hanou a pánom Romanom, ktorých namiesto svadby čakalo stavanie nového domova.  

 
V Libanone sme pomáhali s kanalizáciou aj vzdelávaním 

Aj napriek nečakaným momentom, sme aj naďalej pokračovali v našej dlhodobej pomoci vo svete. Výnimkou nebol ani chudobný Tripolis, v ktorom sme podporili zamestnanosť najzraniteľnejších ľudí a zlepšili sme miestnu kanalizáciu. Každodennou realitou miestnych obyvateľov je nefunkčná kanalizácia a vyplavovanie odpadových vôd do suterénov, v ktorých žijú najchudobnejšie rodiny. Dôsledkom života v nezdravom prostredí sú choroby, oslabená imunita a časté sťahovanie.  

Okrem opravy kanalizácie sme miestnym obyvateľom poskytli komplexný ročný program. Zahŕňal certifikované vzdelávanie a kariérne poradenstvo pre 90 mladých nezamestnaných v odbore inštalatérstvo. Súčasťou podpory je aj finančný alebo materiálny príspevok pre 10 šikovných a zároveň krízou ohrozených miestnych malých podnikov, ktorý im v nasledujúcich rokoch pomôže zvládnuť najťažšie chvíle a postaviť sa na vlastné nohy.  

Vo vzdelávaní sme v Libanone pomáhali aj mladým ľuďom sýrskeho a libanonského pôvodu, ktorí žijú v zraniteľných komunitách v Tripolise. Majú obmedzený prístup k vysokoškolskému vzdelaniu a k uplatneniu sa na trhu práce. Až 90 študentov a študentiek navštevovalo kurzy cudzieho jazyka a učili sa trénovať svoje komunikačné a digitálne zručnosti. Dostali tiež dôležité informácie o možnostiach štúdia, a súčasných trendoch na trhu práce.  

Starkým v Libanone sme pomohli prečkať zimu 

Uvidela som ho na ulici žobrať od vodičov, postával medzi autami. Taký krehučký, extrémne chudý a veľmi starý pán.

Takto si naša kolegyňa Viola spomína na prvé stretnutie s 88-ročným Khodarom Haddarom, ktorému sme v Libanone pomohli.

V Libanone pôsobíme už dlhé roky a rozhodli sme sa tiež zareagovať na kritickú situáciu, v akej sa mnohí starí ľudia ocitli. Vo väčšine prípadov nedostávajú dôchodky a sú odkázaní na pomoc od svojej rodiny. Navyše, počas daždivej zimy im zateká do domovov a nemajú deky či matrace, ktoré by ich zahriali. K chladu a vlhku v ich rozpadávajúcich sa bytoch sa často pridávajú aj ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú finančne náročnú liečbu. Vďaka našim darcom sa nám podarilo vyzbierať viac ako 11 000 eur. Na jeseň sme opravovali rozbité okná a dvere, izolovali strechy a distribuovali teplé prikrývky. Ťažkú zimu tak mohli prečkať v teple. Rodinám sme poskytli aj malú jednorazovú finančnú podporu na zabezpečenie základných potrieb v náročnom období. 

Pomáhať sme mohli aj vďaka financiám zo Skutočného darčeka Teplo domova, ktoré sme pri pomoci v Libanone tiež použili.  

Deťom a ich rodičom na bojovej línii na Ukrajine sme pomáhali zmierniť následky traumy 

Ak žijete dlhé roky v oblasti, kde pretrváva vojenský konflikt, neutrpí len vaše fyzické zdravie, ale aj to duševné. Na východe Ukrajiny trpia psychickými traumami celé rodiny. Generácia viac ako pol milióna detí vyrastá obklopená násilím a strachom. Aj v roku 2021 sme sa preto venovali tomu, aby mladí ľudia, deti a ich rodičia, ktorí žijú na Ukrajine v blízkosti kontaktnej línie, mali možnosť starať sa o svoje duševné zdravie a získali bezpečný priestor, v ktorom sa môžu rozvíjať. 

Deti spolu s rodičmi v 15 zrekonštruovaných a vybavených sociálno-vzdelávacích centrách našli dôležitú psychosociálnu pomoc. Opravili sme podlahy, vymaľovali, namontovali svetlá, vymenili okná či dvere a nakúpili interaktívne hračky a materiál. Zamestnali sme tiež sociálne pracovníčky, psychológov či pracovníkov, ktorí pomáhali nezamestnaným rodičom v hľadaní práce. Tento tím pravidelne pôsobil v školách a sociálnych centrách, ktoré sme vybavili, a ktoré zostanú v dlhodobej údržbe miest.  

Týmto spôsobom sme vytvorili bezpečné priestory pre deti, mládež a celé rodiny, v ktorých je teraz možné moderným spôsobom realizovať výučbu, psychosociálne aktivity a didaktické hry na zmiernenie traumy a skvalitnenie života detí a dospelých. Stimulácia rozvoja v príjemnom prostredí plnom teplých a veselých farieb centier pôsobí vo vojnových mestách Bakhmut a Avdiivka ako iný svet. Skupinové sedenia aj individuálne konzultácie so psychológmi pomohli dospelým postupne spracovať svoje traumy a porozprávať sa o tom, čo prežívajú. 

Obyvateľom východnej Ukrajiny sme pomáhali aj s prístupom k vode 

Katastrofálny stav vodohospodárskej infraštruktúry na východe Ukrajiny má za následok sťažený prístup k dodávkam pitnej vody. V čase pandémie zásadne ovplyvňuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotných zariadeniach. Žalostnej situácii v regióne v posledných rokoch nepomohol ani vojenský konflikt. 

V miestnych školách, zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach pre seniorov sme s cieľom zlepšiť  hygienu a prístup ľudí ku kvalitnej vode, inštalovali vodné nádrže, čerpadlá, či potrubie, a tiež poskytli šesť školení pre širšiu verejnosť ohľadom prístupu k vode v ich dedine – počítanie taríf, podzemné vody, kontaminácia, prístup k vode, práva obyvateľov a podobne. Najzraniteľnejším skupinám: deťom, starým a chorým ľuďom, sme tak pomohli chrániť ich zdravie.  

Miestnym samosprávam v Moldavsku sme pomohli s poskytovaním kvalitných služieb občanom 

V roku 2021 sa nám podarilo otvoriť ďalšie 2 klientské centrá (spolu už 6), ktoré podľa slovenského vzoru pomáhajú samosprávam poskytovať efektívne a transparentné služby občanom. Do našich aktivít sme pomocou konferencie zapojili aj občiansku spoločnosť. Miestnym občianskym iniciatívam sme poskytli minigranty.

Zamestnancom samospráv sme pomohli s efektívnym využívaním nových IT nástrojov v ich centrách. Zorganizovali sme pre nich trojdňovú sériu workshopov so slovenským IT expertom. Úspešne sme tiež spustili aktivity venované zefektívneniu sociálnej inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva a vybrali región, v ktorom budeme realizovať nový program zameraný na participáciu a sociálnu inklúziu.

Moc v Afganistane prebralo hnutie Taliban  

Situácia ľudí žijúcich v Afganistane bola náročná už pred augustovým prevratom. Dlhodobo čelili humanitárnej kríze spôsobenej vojenskými konfliktami, vysokou mierou chudoby a dopadmi klimatickej zmeny. Prevzatie moci Talibanom ich ťažkú životnú situáciu ešte umocnilo.  

Navyše, humanitárni pracovníci z bezpečnostných dôvodov na začiatku nemali prístup k ľuďom, ktorí potrebovali pomoc s pokrytím základných životných potrieb. Medzinárodné vyjednávania trvali dlhé týždne. Našťastie, dopadli úspešne a humanitárne organizácie pred začiatkom zimy mohli začať s distribúciou pomoci ľuďom, ktorí trpia hladom a chudobou. 

V spolupráci s našou sesterskou organizáciou Človek v tísni sme pomohli najzraniteľnejším ľuďom, ktorým sa nepodarilo utiecť krajiny, alebo odísť zo svojej rodnej krajiny do neznáma nechceli. Hoci sa im za hranice utiecť nepodarilo, museli odísť pred bezprostredným nebezpečenstvom a zostali vnútorne vysídlení vo vlastnej krajine. Prvoradé bolo zaistenie ich základných životných potrieb ako poskytnutie prístrešia, potravín, hygieny a pitnej vody. Dôležitá však bola aj priama finančná podpora pre ohrozené rodiny a jednotlivcov, ktorá je v takýchto podmienkach dôležitou formou pomoci, aby si mohli nakúpiť jedlo, mydlo a iné základné potreby. 

Vďaka vašej pomoci a peniazom vyčleneným z Klubu priateľov sme do Afganistanu mohli poslať 20 000 eur. V Afganistane sme ako organizácia pôsobili 12 rokov, počas ktorých sme sa zameriavali hlavne na vzdelávanie, podporu žien či farmárov. 

Skutočné darčeky pomáhali ľuďom v Libanone, Ugande aj v Moldavsku 

Darček Teplo domova starkým v Libanone pomohol prečkať najväčšiu zimu v teple. Vďake nemu sme starým a chorým ľuďom žijúcim v nedôstojných podmienkach pomohli s izoláciou domov, do ktorých zatekala voda, s opravami okien, s teplými dekami a malým finančným príspevkom na nákup základných potrieb.  

Skutočný darček Sadenice ženám v Libanone pomohol stať sa úspešnými farmárkami. Hlavným zdrojom obživy pre chudobné libanonské a sýrske rodiny vo vidieckej oblasti Dannieh, je pestovanie plodín. Miestnym ženám sme preto rozdali sadenice zemiakov a cesnaku, ale aj zorganizovali motivačné a pestovateľské školenie, na ktorom sa dozvedeli viac o kvalitnom pestovaní plodín, ale aj ako zlepšiť predaj svojich produktov.  

Skutočné darčeky 100% koza, Krava, Ovce, Sliepky pomáhali po celý rok aj v Ugande a Keni. Rodinám, ktoré boli v Keni vnútorne vysídlené na prázdne polia, zvieratá pomôžu zabezpečiť si živobytie a postaviť sa na vlastné nohy. V Ugande sme podporili rodiny, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením. Takéto dieťa im nemôže pomáhať v takej miere ako ostatní potomkovia a popri náročnej situácii so zabezpečením živobytia, si vyžaduje aj ďalšiu starostlivosť.   

V Libanone pomáhal aj Skutočný darček Šťastná trieda. Deti aj dospelí dlhodobo trpia nepredvídateľnými výpadkami elektriny, ktoré im v letných mesiacoch sťažovali výučbu. Dôsledkom výpadkov boli nielen neznesiteľné horúčavy, ale v čase pandémie aj takmer nemožné dištančné vzdelávanie. Do vzdelávacieho centra sme preto nakúpili solárny panel, ktorý poháňal ventilátory, svetlo aj internet v triedach. Centrum tak už nebolo závislé len na štátnej elektrine, ktorá bola hodinu denne, a benzínových generátoroch, ktoré boli neekologické, v palivovej kríze výrazne zdraželi a ich chod bol nepravidelný.  

V Moldavsku Skutočné darčeky Školské pomôcky, Tabuľa do školy a Čisté ruky poskytli zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom rozvojové a vzdelávacie pomôcky. Nakúpili sme im učebnice, ortopedické podložky, hračky, tvorivé pomôcky ale aj tablety a hygienické prostriedky na zvládnutie pandémie. 

V blízkosti bojovej línie na Ukrajine Skutočný darček Strecha nad hlavou pomohol deťom a dospelým vysporiadať sa s traumami z vojny. Pomohli sme s rekonštrukciou dodatočných sociálno-vzdelávacích centier v mestách Bakhmut a Avdiivka, v ktorých našli bezpečný priestor.   

Skutočný darček Hodina terapie bol po vládnom prevrate v Mjanmarsku začiatkom roka 2021 využitý na psychosociálnu podporu pre pracovníkov organizácií občianskej spoločnosti. V tejto náročnej spoločenskej situácii im tak pomohol pri ich ďalšej práci s ľuďmi.  

A to nie je všetko… 

Okrem tohto všetkého sme aj minulý rok pokračovali v našich projektoch v Mjanmarsku a na Filipínach, kde sme podporovali náboženskú toleranciu ale aj prácu miestnych aktivistov.

Nielen v týchto, ale aj v mnohých ďalších krajinách plánujeme pokračovať aj v ďalšom roku. Minulý rok bol náročný, ale vďaka našim skvelým kolegom a kolegyniam sme ho zvládli a podporili sme ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi – či už po nečakaných udalostiach alebo v rámci našej dlhodobej pomoci. 

Ďakujeme všetkým partnerom, darcom, podporovateľom, ktorí nám podali pomocnú ruku, nebáli sa ísť s nami do terénu a pomáhať ľuďom, ktorí v ťažkom období života potrebovali podržať. Sme pripravení čeliť výzvam aj v roku 2022 a s plným nasadením ich pretaviť na príležitosti, ktoré zlepšia život druhým.   

Držte nám palce a buďte s nami. Ak s nami chcete pomáhať po celý rok, môžete sa pridať do nášho Klubu priateľov. 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie