Prejsť na hlávný obsah
06 jún 2023

Zlepšujeme situáciu médií v Moldavsku

V súčasnosti médiá v Moldavsku nemôžu prežiť bez vonkajšej podpory. Čelia extrémnym výzvam v oblasti hospodárstva, bezpečnosti, ako aj duševného zdravia. Tieto nezávislé médiá zároveň predstavujú dôležitú súčasť úsilia o prechod Moldavska k demokracii, slúžia občianskej spoločnosti pri jej posilňovaní prostredníctvom vzdelávania a budovania dôvery.

Podpora dlhodobého zvyšovania kapacity

V Moldavsku preto vrámci projektu financovaného Európskou úniou a delegáciou Európskej únie pre Moldavskú republiku, v spolupráci na implementácii so SlovakAid a Človekom v ohrození, ako aj niekoľkými medzinárodnými a lokálnymi organizáciami, uskutočňujeme viaceré monitorovacie cesty spojené s návštevou médii a mediálnych start-upov, ktoré budeme podporovať v dlhodobom zvyšovaní ich kapacít, ako aj udržateľného rastu. Vrámci projektu médiá získajú malé granty.

Okrem toho pripravujeme tréningy, prebieha mentoring a expertné konzultácie lokálnych a medzinárodných expertov v oblastiach žurnalistiky ako aj podnikania. Všetky témy mentorstva a školení poskytovaných v rámci tohto projektu sú kľúčové, keďže každý účastník má iné potreby a nachádza sa v trochu inej pozícii (pokiaľ ide o jeho jazyk, lokalitu, veľkosť, profesionálne zručnosti, bezpečnostné hrozby atď.)

záber zo zasadania na počesť odštartovania projektu, zdroj: Cu Sens

Na miestnej úrovni v Moldavsku je veľmi zriedkavé vidieť príklady vzniku nových médií, a dokonca aj tie existujúce sú na pokraji zániku. Zároveň sa domnievam, že miestne a regionálne médiá sú jedným z najdôležitejších zdrojov informácií pre ľudí mimo Kišiňova (hlavného mesta Moldavska). Médiá sa transformujú, takže pomoc, ktorú dostávajú miestne médiá pri adaptácii na nové prostredie, ich posilní a podporí vo fungovaní v budúcnosti. Preto je podpora začínajúcich médií a miestnych médií pre demokratickú krajinu nevyhnutná a som hrdý na to, že môžem pomôcť svojim kolegom, ktorí túto prácu vykonávajú.

Alexandru Lebedev, mentor pre moldavské médiá
PROJEKT NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

Pri tomto procese zohrávajú implementujúce subjekty a organizácie veľkú úlohu, najmä kvôli tomu, že ostatné stredoeurópske krajiny, konkrétne tie, ktoré realizujú tento projekt pre médiá, vrátane Slovenska, Čiech, alebo Poľska, boli súčasťou krajín východného bloku a majú skúsenosti s úsilím o prechod k demokratickým systémom, v ktorých má občianska spoločnosť dostatok právomocí, aby sa mohla podieľať na rozhodovacích procesoch. 

The Program is funded by the European Union and implemented through a group of partner organisations led by Slovak Agency for International Development Cooperation  in close collaboration with People in Need Slovakia and other organisations.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie