Prejsť na hlávný obsah

Srbsko

Rozvojová spolupráca

V Srbsku sme v rokoch 2003-2009 vďaka našim projektom umožňovali mladým Srbom kontakt s ich rovesníkmi v krajinách Európskej únie a vzájomnou výmenou názorov a skúseností podnietiť ich kritické myslenie a reflexiu. Srbských aktivistov sme školili v aktivitách zameraných na zakladanie a vedenie filmových klubov pre študentov. Rovnako tak sme vo Vojvodine pomáhali krajanským komunitám Slovákov.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie