Prejsť na hlávný obsah
26 mar 2009

Posilnenie roly mladých aktivistov v občianskej spoločnosti v Srbsku (2009)

Spolupráca by mala napomôcť tomu, aby mládežnícke organizácie v Srbsku začali hrať aktívnu úlohu v rozvoji svojej krajiny a stali sa tak aktérmi zmeny smerom k fungujúcej pluralitnej spoločnosti rešpektujúcej demokratické hodnoty.

V marci 2009 sa konala cesta pracovníkov združenia do Srbska, kde sa stretli so zástupcami srbských mládežníckych organizácií. 

Do konca roka 2009 sa tiež uskutočnili 3 študijné návštevy spolu 21 srbských aktivistov na Slovensko. V rámci svojho niekoľkodňového pobytu srbskí mládežníci navštívili podujatia organizované školskými filmovými klubmi Jeden svet (viac o projekte tu ) a stretli sa tiež s predstaviteľmi viacerých slovenských mládežníckych a iných neziskových organizácií.

Prvá skupina mladých lídrov zo srbských neziskových organizácií navštívila Slovensko v máji 2009. Šiesti aktivisti sa stretli so zástupcami slovenských mimovládnych organizácií Ľudia proti rasizmu a Enough, predstaviteľmi Slovenskej debatnej asociácie, Ústavu pamäti národa a Rady mládeže Slovenska, ako aj navštívili kultúrne centrum Stanica ŽiIlina- Zárečie.

Druhá návšteva ďalších šiestich aktivistov sa konala v septembri 2009. Počas šiestich dní na Slovensku sa mladí Srbi stretli so zástupcami mimovládnych organizácií Iuventa, Inex a Nadácia Milana Šimečku, zoznámili sa s aktivitami Regionálneho centra mládeže v Košiciach a projektu Interface 2013 Košice, spoluorganizovali premietanie a diskusiu vo filmových kluboch Jeden svet v Košiciach a v Púchove, zúčastnili sa workshopu v kultúrnom a komunitnom centre Stanica Žilina.

novembri 2009 vycestovali koordinátorka projektu Katarína Ďurovková a koordinátorka filmových klubov Jeden Svet Maja Ničová do Srbska, kde viedli dvojdňové školenie zamerané na zakladanie a vedenie filmových klubov na stredných školách. Školenia sa zúčastnilo 19 študentov zo 4 stredných škôl z Kikindy a okolia (Vojvodina).

Počas tretej návštevy, v decembri 2009, si siedmi predstavitelia srbských mládežníckych organizácií vymenili skúsenosti s predstaviteľmi mimovládnych organizácií Plusko – o zážitok viac a Stanica Žilina, zoznámili sa s aktivitami Študentského parlamentu pri Ekonomickej Univerzite a Ústavu pamäti národa, premietli film zo srbskej produkcie a viedli následnú diskusiu so žiakmi strednej školy v rámci filmového klubu v Prievidzi, a tiež sa zúčastnili na Filmseminári s témou „Čas (ne)slobody“ organizovanom PDCS.

 

Projekt podporila National Endowment for Democracy.

 

Fotogaléria:

 

Stanica Žilina-Zárečie-máj2009
návšteva v Inexe - september 2009
so zástupcami Študentského parlamentu EUBA - december 2009

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie