Prejsť na hlávný obsah

Afganistan

Rozvojová spolupráca

V roku 2004 založil Človek v ohrození svoju prvú stálu misiu v Kábule, ktorá sa sústredila na obnovu školstva a vzdelávacie programy pre negramotnú populáciu. Reagovali sme najmä na skutočnosť slabej vzdelanostnej úrovne afganských žien, v tom čase vedelo v Afganistane písať a čítať len šesť percent žien a dievčat. V provincii Kapisa sme sa preto sústredili na rekonštrukciu vidieckych dievčenských škôl.

Zároveň sme v spolupráci s lokálnym partnerom začali so vzdelávacími aktivitami pre vidiecke ženy. Zúčastňovali sa kurzov zameraných na získanie pracovných zručností. Pre ženy zo sociálne slabých rodín a pre vdovy, ktoré mali záujem o malé podnikanie, bol zriadený mikropôžičkový fond. V Afganistane sme zároveň organizovali vzdelávania tradičných pôrodných asistentiek. V spolupráci s afganskou organizáciou Aschiana sme od roku 2005 realizovali program adopcií na diaľku, ktoré cieľom bolo podporiť vzdelávanie detí ulice.

V meste Čarikar sme postavili inštitút vyššieho vzdelávania, ktorý poskytuje ročné odborné kurzy poľnohospodárstva pre chlapcov a dvojročné odborné kurzy manažmentu a žurnalistiky pre dievčatá. Pri stavbe budovy v Čarikare sme použili zelené technológie. Zaškolili sme robotníkov a miestne stavebné firmy.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie