Prejsť na hlávný obsah
10 jan 2014

Hľadáme Vás – darcovia. Pošlite s nami afganské deti do školy

Program Škola namiesto ulice má formu tzv. adopcie na diaľku, kedy je Váš príspevok na mesačnej báze vyplácaný rodine podporovaného dieťaťa.

Táto podpora nahrádza príjem, ktorý by inak dieťa zarobilo prácou na ulici (predajom novín, zberom papiera či plastu a pod.). Vďaka finančnej podpore darcu si môže rodina dovoliť poslať dieťa do školy k svojim rovesníkom, učiť sa a zlepšiť si tak možnosť lepšej budúcnosti.
foto web_CvO
V súčasnosti sme jedinou slovenskou organizáciou, ktorá takouto formou podporuje vzdelávanie detí v Afganistane.

Naším partnerom je afganská organizácia Aschiana, ktorej sociálni pracovníci vyberajú rodiny, ktoré takúto formu pomoci skutočne potrebujú. Počas celej doby podpory títo sociálni pracovníci navštevujú rodiny a kontrolujú pravidelnú dochádzku detí. Takýmto spôsobom sme s rodinami pravidelne v kontakte a môžeme zaručiť, že deti školu naozaj navštevujú.

Súčasnými darcami sú jednotlivci ako aj kolektívy či triedy slovenských základných a stredných škôl, napr. SOŠ Jozefa Szakkayho, Košice; OA Prievidza, ZŠ Drienov či Súkromná ZŠ Nová Dubnica

Ak by ste sa rozhodli podporiť vzdelávanie 1 dieťaťa, môžete sa rozhodnúť medzi:
1, podpora na obdobie celého roka – odporúčaná výška príspevku je 330 eur
2, ľubovoľnou inou čiastkou – tú spojíme s iným darcom/darcami do cieľovej sumy 330 eur.

V prípade viacerých splátok s cieľom dosiahnutia cieľovej sumy vstúpite do programu pri akumulovaní celej sumy. Ak prispejete sumou min. 110 eur, získate prístup do rodičovskej zóny, kde budete mať k dispozícii profil dieťaťa, jeho školské výsledky, listy či kresby.

Kvôli značným poplatkom pri prevode peňazí do Afganistanu je potrebné, aby bola táto suma naakumulovaná na prelome mesiacov január/február resp. máj/jún, kedy zasielame peniaze do Afganistanu.

Údaje pre platbu sú:
– číslo účtu: 2662520418/1100, do poznámky prosím uveďte Vaše meno
– pre zahraničie:
IBAN SK49 1100 0000 0026 6252 0418
swift TATRSKBX
bank Tatra banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 850 05 Bratislava

Poznámka: zaslaním príspevku vyjadrujete súhlas s Pravidlami darovania. Viac informácií nájdete na našej stránke www.skolanamiestoulice.sk

Prípadné ďalšie otázky veľmi rád zodpovie koordinátor programu Jozef Magda
E-mail: magda@clovekvohrozeni.sk
Mobil: 0908 119 976

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie