Prejsť na hlávný obsah

Južný Sudán

Rozvojová spolupráca

Veľká časť obyvateľstva Južného Sudánu trpí dôsledkami pretrvávajúcej občianskej vojny. Vojnový stav v krajine veľmi spomaľuje celkový rozvoj a zabezpečenie základných potrieb vrátane jedla. Nedostatok jedla sa najmarkantnejšie prejavuje najmä v období sucha. V oblasti Deim Zubeir sme preto pomáhali pri zlepšení potravinovej bezpečnosti. Zameriavali sme sa na vyškolenie komunít v oblasti poľnohospodárstva prostredníctvom nových metód a orby pôdy, používania nového vybavenia, ako aj vytvorenia poľnohospodárskej výučbovej schémy.

Kvôli zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v oblasti sme v roku 2015 boli nútení presunúť sa do novej oblasti Aweil. Tu sa v spolupráci s lokálnym partnerom zameriavame na riešenie problému nedostatočnej potravinovej bezpečnosti prostredníctvom zvýšenia produkcie fariem, zvýšenia príjmov z pestovania, spracovania a predaja plodín ako aj zlepšenia hygienických a stravovacích návykov miestneho obyvateľstva.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie