Prejsť na hlávný obsah
06 aug 2015

Naše aktivity v Južnom Sudáne pomáhajú potravinovej sebestačnosti obyvateľov Deim Zubeir

Nezávislosť Južného Sudánu stála jeho obyvateľov veľmi veľa. Mnoho z nich opustilo svoje domovy, zvyky v oblasti poľnohospodárstva zostali zabudnuté, mnohí prestali plánovať svoju budúcnosť. Od roku 2011, kedy tento štát vznikol, sa nielen vláda, ale mnohé neziskové organizácie zameriavajú na podporu poľnohospodárstva, ktoré poskytuje obrovský potenciál pre ďalší rozvoj krajiny.

Človek v ohrození od roku 2013 realizuje projekty zamerané na zvýšenie objemu vypestovaných plodín u miestnych farmárov. Od októbra 2014 sa v spolupráci s lokálnym partnerom venujeme vzdelávaniu 5 farmárskych skupín v Deim Zubeir.

Po necelom roku sa nám podarilo zriadiť 5 demonštračných a jedno testovacie pole, farmárom boli distribuované semená, náradie, pluhy a somáre a boli vyškolení na ich efektívne využívanie. Aj vďaka tomu, že sme farmárom pomohli spojiť sily a vytvoriť farmárske skupiny, sme presvedčení, že nadobudnuté znalosti v oblasti poľnohospodárskych techník budú replikovať ďalej i po skončení projektu.

 

JS1
Farmárske skupiny boli sformované, aby o.i. spoločne kooperovali na práci na demonštračných poliach. Členovia skupín boli vybraní na základe ich záujmu a ochoty prispieť svojim časom. Všetkých 6 kmeňov, ktoré sa vyskytujú v oblasti, mali rovnocenné zastúpenie v skupinách a výber prebehol pod vedením kmeňových náčelníkov a komunitných vodcov, keďže poznajú príjemcov a sú schopní ich zmobilizovať. Prevažné zastúpenie beneficientov boli ženy.

 

JS2
Na testovanie zakúpeného osiva a pozorovanie produkcie v miestnych klimatických podmienkach bolo zriadené jedno vzorové pole v centre dediny. Tento pozemok bol podrobne monitorovaný projektovým tímom a kultivoval prevažne lokálne neznáme plodiny ako paradajky, baklažán, uhorku a okru za účelom testovania lokálnej pôdy a podnebia. Lokálny pracovník monitoroval úspešnosť jednotlivých plodín a na základe toho zhodnotil udržateľnosť, ktorá bola kľúčová pri výbere a kúpe semien.

 

JS3
Niektorí farmári kvôli tomu, že nevlastnia takmer žiadne náradie, si nedokážu kvalitne a efektívne obhospodáriť pôdu. V rámci projektu sa distribuovali mačety, sekery, krompáče, lopaty, motyky a hrable. Taktiež sa rozdeľovalo skupinové náradie pre prácu na demonštračných poliach, a to predovšetkým rýle, krompáče, sekery, vidly, fúriky a vedrá.

 

JS4
Praktický tréning v orbe so somármi absolvovalo 20 beneficientov pod vedením trénera a asistenta. Celkový priebeh uľahčila znalosť beneficientov, ako sa starať o somáre. Technickú stránka orby si farmári osvojili veľmi rýchlo. Tréning trval 15 dní, počas ktorých mali beneficienti dostatok času na prípadne nejasnosti. Tréner aj po distribúcii monitoruje starostlivosť beneficientov o zvieratá.

JS5
Tréning chovu so somármi úspešne absolvovalo 20 beneficientov. Na zvýšenie efektivity tréningu, beneficienti absolvovali 3 dňový tréning, boli rozdelení do 2 skupín. Základy chovu, kŕmenia a zdravotnej starostlivosti boli teoreticky vysvetlené a prakticky demonštrované. Vedúci skupiny bude poskytovať aj po tréningu podporu beneficientom. Komunita prijala somáre pozitívne, tréning sa vyznačoval vysokou návštevnosťou.

JS6
Lokálni farmári obdŕžali krátkodobé varianty ciroku a 6 – mesačnej kasavy, následne ich vysadili. Výber týchto plodín sa vzťahoval na deficit zavlažovacieho systému. Táto krátkodobá varianta je v danej lokalite nová. Lokálny koordinátor dohliadol na sadenie plodín a pracovníci vykonali prieskum trhu po najviac vyžadovaných plodinách v okolitých mestách. Po prieskume a diskusiách s komunitou boli vybrané a každej skupine distribuované nasledovné plodiny: paradajky, cibuľa, baklažán, arašidy, okra, 6 – mesačná kasava, cirok, kukurica.

 

JS7
Budúcnosť krajiny závisí aj od mobilizácií lokálnych komunít s cieľom dosahovať výsledky na lokálnej úrovni a tým prispievať k celkovému rozvoju krajiny. Farmári v Deim Zubeir boli vyškolení v mnohých oblastiach poľnohospodárstva, ako napr. nové techniky obrábania pôdy, využívanie somárov pri orbe, atď. Udržateľnosť projektu závisí predovšetkým od ich angažovanosti a aktívnosti v prenose poznatkov na ďalších členov komunity.

Projekt je podporovaný z prostriedkov SlovakAid.slovakAid

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie