Prejsť na hlávný obsah
10 jún 2015

Voda (nielen pre slony :-)) v Južnom Sudáne

Nedostatok vody počas vrcholiaceho obdobia sucha spôsobuje farmárom v Južnom Sudáne obrovské množstvo problémov. Znemožňuje kultiváciu polí a zapríčiňuje vysychanie úrody. Prichádzajú tak o nemalý zisk, keďže po ich produkcii je práve v tomto období najväčší dopyt.

voda 1

Na mnohých poliach je schopná prežiť pomerne nenáročná plodina podobná zemiaku – kasava, z ktorej sa konzumujú nielen hľuzy ale aj listy.

kasava
Jedným z cieľov projektu, ktorý tam realizujeme, je zabezpečiť farmárom vodu prostredníctvom vykopania studní priamo v okolí políčok. Ak pri kopaní studne počas vrcholiaceho obdobia sucha narazíte na spodnú vodu. Znamená to, že ste dosiahli jej najspodnejšiu úroveň, farmári tak pravdepodobne získajú prístup k vode po celý nasledujúci rok.

voda 2

Studne je potrebné ešte pred obdobím dažďov vymurovať. Silné dažde môžu totiž zapríčiniť podmytie terénu a následné zrútenie studne. Na fotkách môžete vidieť výstavbu studne v dedine Ngolimbo. Stavebný materiál je dovážaný z neďalekého mesta Wau.

studna mur

Do práce pri kopaní a prehlbovaní studní sa zapájajú aj ženy z projektových skupín, ďalšia príležitosť vykopať studňu nastane až nasledujúci rok. Ženy v dedine Faragalla vyťahujú hlinu jednoduchým spôsobom, pomocou umelohmotných nádob a lana.

voda 3
Farmárska skupina v dedine Ngisa využíva na zavlažovanie svojho projektového poľa blízky vodný zdroj prostredníctvom vodného čerpadla. Pohonné hmoty si farmári zabezpečia z vlastných zdrojov. Voda je následne rozvádzaná do celého poľa pomocou zavlažovacích kanálikov, ktoré je potrebné pravidelne udržiavať a v prípade potreby prehlbovať.

voda 4

Voda určená na zavlažovanie polí sa častokrát využíva aj na bežnú konzumáciu. Pitie takejto vody spôsobuje obyvateľom dedín mnohé zdravotné problémy. Na fotke sú deti čerpajúce vodu z vodnej nádrže v dedine Ngisa.

deti pri vode
Farmári z projektových skupín v Ngise sa počas obdobia sucha zameriavajú na pestovanie baklažánov. Prístup k vode im umožňuje dosiahnuť pomerne vysokú produkciu aj počas vrcholiaceho obdobia sucha.

voda 5

Životnosť sadeníc ovocných stromov v lesných škôlkach taktiž závisí od množstva vlahy a pravidelného zalievania. Keď nastane obdobie dažďov, farmári presadia sadenice do pôdy.

 DSCN0704

Niektoré vzdialenejšie časti projektových políčok je však nutné zavlažovať aj bez pomoci čerpadla, ako napr. v dedine Safa.

polievanie

Všetky fotografie: Lukáš Zamborský

Projekt „Posilňovanie poľnohospodárskych spôsobov obživy u malých farmárov v okolí Wau“ finančne podporil SlovakAid, Vysoká škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a zbierka so symbolom žirafy, ktorú v októbri 2014 vyhlásila Platforma MVRO v rámci celoročnej kampane ŽI FÉR.

logo

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet