Prejsť na hlávný obsah
30 sep 2016

V ťažkých podmienkach Južného Sudánu úspešne ukončujeme ďalší projekt

Miestne obyvateľstvo je hladom ohrozené najmä počas období sucha, ktoré niekedy trvajú aj viac ako 6 mesiacov. Prebiehajúci vojenský konflikt ohrozuje miestnych obyvateľov ešte viac. Cieľmi nášho projektu podporeného SlovakAid bolo predovšetkým zvýšenie produkcie z fariem, zvýšenie príjmov z pestovania a zlepšenie stravovacích návykov chudobných farmárskych rodín žijúcich v tejto oblasti. Praktickými tréningami sme vzdelávali miestne komunity v oblasti nových a zároveň jednoduchých poľnohospodárskych metód, chovu hospodárskej zveri, spracovania a skladovania potravín. Na mieste ďalej budujeme povedomie komunít o správnych nutričných a hygienických postupoch.

jsudan2

js

V celosvetovom meradle až 9% detí do 5 rokov zomrie kvôli neliečenej hnačke. Naši terénni facilitátori vyškolení personálom organizácie UNICEF sa počas jednotlivých častí hygienických kampaní zameriavajú na liečbu a prevenciu hnačky. Ako súčasť školení sa domácnosti učia ako postaviť nízko nákladové umývacie stanice, ako pripraviť základný rehydratačný roztok z bežne dostupných surovín a na konci kampane všetci účastníci a účastníčky dostávajú informačné nálepky o správnej hygiene.

Náš projekt má priamy dopad celkovo až na 1000 domácností, no nepriamo sa dotýka podstatnej časti obyvateľov oblasti Aweil.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie