Prejsť na hlávný obsah

Irak

Rozvojová spolupráca

V oblasti Douhuku a Niniwe v severnej časti Iraku súčasnosti realizujeme projekt, ktorého cieľom je návrat detí utečencov a vysídlencov do škôl a k zmysluplnému tráveniu voľného času. V oblasti preto rekonštruujeme viac ako 20 škôl, vzdelávame učiteľov a pracovníkov s mládežou v špecifikách práce s deťmi, ktoré zažili vojnovú traumu.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie