Prejsť na hlávný obsah
28 apr 2017

Človek v ohrození štartuje v Iraku nový projekt, deti vysídlencov chce späť v škole

Vybudujú nové triedy, vyškolia učiteľov a vysídlené deti, ktoré dnes nemajú prístup k vzdelaniu a žijú v provizórnych podmienkach, zavolajú späť do školy. Takýto projekt spúšťa od mája na severe Iraku nezisková organizácia Človek v ohrození. Lepšie podmienky na vzdelávanie celkovo získa až 720 chlapcov a dievčat! Organizácia chce deťom takto pomôcť vrátiť sa k normálnemu životu a predísť tak ich radikalizácii, náborom do ozbrojenej skupiny či detskej práci.

„Následkom pretrvávajúcej krízy v Iraku bolo dosiaľ vysídlených už viac ako 3,3 milióna ľudí a ďalších vyše 10 miliónov je dnes v krajine závislých na humanitárnej pomoci. V kritických podmienkach tak žije asi tretina celej irackej populácie,“ hovorí Braňo Tichý, riaditeľ neziskovej organizácie Človek v ohrození, ktorá sa v spolupráci s miestnou partnerskou organizáciou rozhodla pomôcť vnútorným vysídlencom v irackej provincii Ninive. Tá je jednou z najchudobnejších oblastí v krajine. Ľudia, ktorí sa po potlačení teroristickej organizácie Islamský štát znova vracajú do svojich domovov, si nie sú schopní v regióne sami zabezpečiť základné potreby pre dôstojné prežitie.

V regióne chodí do školy len 38 percent školopovinných detí. Rodičia si totiž nemôžu dovoliť kúpiť deťom školské pomôcky či základné oblečenie. „Školy takisto nemajú dostatočnú priestorovú kapacitu, chýbajú učebné materiály aj pedagógovia. V niektorých školách sa učí v jednej triede až 60 detí,“ vysvetľuje Monika Svetlíková, projektová koordinátorka Človeka v ohrození pre Irak. Podotýka, že školy sú často ďaleko, rodiny teda nemajú peniaze na dopravu a boja sa i o svoju bezpečnosť.

 

Vďaka projektu Človeka v ohrození sa vráti späť do škôl 720 chlapcov a dievčat, ktoré dnes nemajú prístup k vzdelaniu a žijú v provizórnych podmienkach bez pravidelného denného režimu. V provincii organizácia vybuduje nové triedy a do škôl nakúpi chýbajúce pomôcky i nábytok. Učitelia tiež dostanú tréning o vzdelávaní v krízovom kontexte a naučia sa základom psychosociálnej podpory. Školiť ich v Iraku bude slovenský expert. „Učitelia často nemajú skúsenosť s prácou s traumatizovanými deťmi. Tréning im navyše poskytne alternatívu voči tradičným metódam, ktoré neraz zahŕňajú fyzické tresty či zastrašovanie,“ dodáva Svetlíková.

Počas letných mesiacov prebehne v cieľových komunitách v Iraku i kampaň, aby si rodičia uvedomili dôležitosť vzdelávania svojich detí. Človek v ohrození bude tiež pre deti organizovať rôzne voľnočasové aktivity, workshopy psychosociálnej podpory či obnovovacie kurzy. V provincii bude pôsobiť aj mobilný tím sociálnych pracovníkov, ktorí budú zase poskytovať poradenstvo rodičom.

„Prostredníctvom zvyšovania prístupu detí ku kvalitnému vzdelaniu a psychosociálnej podpore, ako aj prostredníctvom motivovania ich rodičov zapájať sa do vzdelávacieho procesu a komunitných aktivít, tento projekt pomôže deťom vytvoriť povedomie “normálnosti”, budovať si vzťahy so svojimi rovesníkmi a osvojiť si schopnosti vyrovnať sa s traumatickými zážitkami,“ zdôrazňuje Svetlíková. Výsledkom projektu tak podľa nej bude vyššia schopnosť detí odolávať radikalizácii a deti získajú väčšiu šancu uplatniť sa na pracovnom trhu. Projekt však tiež napomôže stabilizácii komunít a zmierni tlak na ich prípadný odchod z krajiny kvôli chýbajúcim verejným službám.

Človek v ohrození realizuje projekt s finančnou podporou SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet