Prejsť na hlávný obsah

Bosna a Hercegovina

Rozvojová spolupráca

Naše pôsobenie v Bosne a Hercegovine v rokoch 2006-2008 bolo zamerané na vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami. Prostredníctvom seminárov pre učiteľov a rodičov sme sa usilovali zlepšiť sociálnu inklúziu daných detí. Projekt sme odštartovali v sarajevskom kantóne, neskôr sa rozšíril do ďalších regiónov. Jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť, porozumenie a podporu pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl. Okruhy tém seminárov a školení boli zamerané najmä na odstraňovanie predsudkov, intolerancie, diskriminácie a popisom potrieb sociálne alebo inak znevýhodnených detí.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie