Prejsť na hlávný obsah
09 mar 2007

Sociálna inklúzia detí so špeciálnymi potrebami do škôl (2006-2007)

Semináre určené pre rodičov a učiteľov základných škôl prebehli na 10 základných školách v sarajevskom kantóne a ich cieľom bolo zvýšiť informovanosť, porozumenie a podporu pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl. Okruhy tém seminárov a školení boli zamerané najmä na odstraňovanie predsudkov, intolerancie, diskriminácie a popisom potrieb sociálne alebo inak znevýhodnených detí. Doteraz bolo vyškolených 44 rodičov a 5 pedagógov.

V rámci projektu sa uskutočnila návšteva psychológov zo Slovenska, ktorej cieľom bola medzinárodná výmena skúseností s pracovníkmi v tejto oblasti a transfer know-how.

Projekt podporil Regional Partnership Program a realizoval sa v spolupráci s partnerskými organizáciami Hilfswerk Rakúsko, Hilfswerk Bosna a Hercegovina a Vzdelávanie buduje BiH.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie