Prejsť na hlávný obsah

Rumunsko

Rozvojová spolupráca

Naša pomoc v Rumunsku smerovala do oblastí, kde žije 20-tisícová komunita Slovákov. Cieľom projektov v rokoch 2002-2006 bolo vytvorenie a zdokonaľovanie multimediálnych vzdelávacích centier, ktoré tvorí knižnica, audio a videotechnika, ale najmä výpočtová technika a internet. Vzdelávacie centrá sú prístupné aj širokej miestnej verejnosti, bez ohľadu na etnickú či náboženskú príslušnosť.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie