Prejsť na hlávný obsah
20 mar 2007

Pomoc krajanským komunitám Slovákov (2002-2006)

Pomoc krajanom smerovala do Rumunska, kde žije 20-tisícová komunita Slovákov, neskôr aj do Srbska. V súčasnosti je prvoradý prístup, predovšetkým mladých ľudí, žiakov a študentov k aktuálnym informáciám. Cieľom pomoci bolo vytvorenie a zdokonaľovanie multimediálnych vzdelávacích centier, ktoré tvorí knižnica, audio a videotechnika, ale najmä výpočtová technika a internet. Vzdelávacie centrá sú prístupné aj širokej miestnej verejnosti, bez ohľadu na etnickú či náboženskú príslušnosť.

Konkrétna pomoc:

Máj 2002 V rámci prvej návštevy Rumunska bolo Slovenskému lýceu A. Kozačeka v Bodonoši darovaných 300 ks učebníc v slovenskom jazyku a slovenskej literatúry a 200 kg školských pomôcok (perá, zošity…).

Jún 2002
Zorganizovanie verejnej diskusie v priestoroch Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) na tému života a potrieb Slovákov v Rumunsku a v Juhoslávii, ktorej sa zúčastnili 4 predstavitelia Slovákov z Rumunska a Vojvodiny.

Október 2002
Inštalácia počítačovej siete na lýceu v Bodonoši (12 počítačov, scaner a laserová tlačiareň) a farskom úrade v Alešdi (5 počítačov). Učiteľom lýcea a malým odľahlejším školám bolo darovaných 8 menej výkonných počítačov.

Marec 2003
Darovanie počítačov na Katedru slovenského jazyka na univerzite v Bukurešti (2 počítače a laserová tlačiareň) a do školskej knižnice v Nadlaku (1 počítač a laserová tlačiareň). ZŠ v Nadlaku sme tiež odovzdali 520 učebníc ktoré darovali študenti Gymnázia v Banskej Štiavnici.

Máj 2003
Inštalácia počítačovej siete v Základnej škole v Novej Huti (7 počítačov, laserová tlačiareň a scaner) a darovanie detských kníh a krásnej literatúry do škôlky a školskej knižnice, ktore zozbierali študenti Piaristického gymnázium Fr. Hanaka a žiaci Piaristickej ZŠ Fr. Hanaka v Prievidzi.
Zriadenie mládežníckeho vzdelávacieho centra pri evanjelickom farskom úrade v obci Butín (2 počítače a atramentová tlačiareň).
Gymnáziu v Nadlaku doplnené vybavenie o scaner a napaľovaciu mechaniku CD.
Darovanie 11 videokaziet vzdelávaciemu centru v Alesdi a Novej Huti (kreslené rozprávky)

Jún 2003
Darovanie 330 ks hračiek od Slovenskej sporiteľne deťom na základnej škole v Novej Huti.

September 2003
Darovanie 400 ks kníh zo zbierky čitateľov Slovenka, 11 slovenských klasických rozprávok a máp pre knižnicu v rámci Evanjelickej fary a zákadnej školy v Butíne.

Apríl 2004
Zakúpenie vyhrievacieho zariadenia pre potreby základnej školy v Šaranoch.

Júl 2005

Nákup slovenských rozprávok na VHS pre základné školy (dar zamestnancov Veľvyslanectva SR v Rumunsku)

Júl 2006

Nákup metodických nástenných máp pre materské škôlky (dar zamestnancov Veľvyslanectva SR v Rumunsku)

 

Ďakujeme za pomoc:

 

Fotogaléria:

 

Ľubomír Feldek medzi deťmi rumunských Slovákov
Slovenská sporiteľňa obdarovala deti školskými pomôckami a svojimi maskotmi

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie