Prejsť na hlávný obsah
17 jún 2020
V kategóriach

Rozvíjame sa a spolu s vami môžeme pomáhať viac

Každý jeden darca, najmä pravidelný, je veľmi dôležitou súčasťou našej práce a svojim pravidelným príspevkom pomáha ľuďom v ohrození. Práve ich pomoc nám umožňuje zasahovať v prípade potreby čo najrýchlejšie, pomáhať nad rámec projektov a tiež plánovať pomoc dlhodobo.

Sme presvedčení, že ľudia radi pomôžu druhým, ak vidia zmysel a výsledok adresnej pomoci. Naša práca v zahraničí aj na Slovensku mení životy k lepšiemu. Robíme veľa dobrých vecí vo viacerých krajinách, ale ako ich ukázať ľuďom? Ako získať priestor vo svete preplnenom informáciami?

Pred rokom sme dostali dotáciu na projekt Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov. Okrem interného rozvoja zamestnancov, riadenia a nástrojov organizácie, sme mohli spolu realizovať až 7 komunikačno-fundraisingových kampaní na posilnenie radov našich darcov.

V prvých mesiacoch sme sa venovali projektu na Ukrajine a charitatívnemu e-shopu www.skutocnydarcek.sk, o ktorom sme písali v článku v januári. Rok 2020 priniesol nové výzvy – nielen naše plány sa museli meniť a prispôsobiť aktuálnej situácií.

Opakujúca sa otázka – Pomáhate na Slovensku?

Ľudia Človeka v ohrození vnímajú viac ako humanitárnu organizáciu pôsobiacu vo svete. Naša práca s vylúčenými rodinami v 5 komunitných centrách na Slovensku sa dostávala do úzadia. Často sme čelili poznámkam, aby sme pomáhali aj doma – na Slovensku. No my tu pomáhame už dlhé roky.

Naše aktivity, ale aj posolstvo búrajúce predsudky, sme mohli vďaka projektu ukázať na podklade pozitívnych príkladov v kampani na pomoc na Slovensku. Kampaň sme, žiaľ, museli predčasne ukončiť kvôli rýchlemu nástupu ochorenia COVID-19 a urgentným humanitárnym potrebám. Napriek tomu sme stihli zaznamenať pozitívnu odozvu. Ľudia si uvedomujú, že aj na Slovensku žije mnoho ľudí v núdzi a potrebujú pomocnú ruku.

Pandémia nám všetkým zmenila plány

Po vypuknutí krízy súvisiacej s ochorením COVID-19 sme okamžite začali proti vírusu bojovať priamo v teréne. Na prvú pomoc sme vyčlenili financie z fondu humanitárnej pomoci z Klubu priateľov, ktorý práve pre tento účel vytvárame spolu s pravidelnými darcami. Následne sme mohli ukázať, kam naša pomoc smeruje a vďaka projektu začať kampaň Človek proti korone.

Napriek neistým dôsledkom krízy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých sa ukázalo, že toto kritické obdobie prebudilo v ľuďoch solidaritu s trpiacimi. Jednorazovo nás podporilo 461 darcov, 31 z nich sa dokonca rozhodli pre pravidelnú pomoc. Práve vďaka nim sme mohli distribuovať hygienické aj potravinové balíčky pre najohrozenejšie komunity, zabezpečiť bandasky s kohútikom v oblastiach, kde chýba prístup k tečúcej vode, dezinfikovať priestory, zabezpečiť pomoc v teréne aj šíriť osvetu o hygiene.

Kampaň Človek proti korone ukázala, že ľudia ochotne pomáhajú druhým aj v neistých časoch.

Aj malá pravidelná pomoc urobí veľký rozdiel

Pravidelní darcovia sú pre pomoc ľuďom v ohrození kľúčoví. Naši darcovia spolu tvoria Klub priateľov a my môžeme vďaka nim a fondu, ktorý tvoríme, pomáhať rýchlo v krízových situáciách. Po vypuknutí prírodnej katastrofy či ozbrojeného konfliktu nestrácame drahocenný čas, ktorý je potrebný na organizáciu verejnej zbierky, ale môžeme reagovať okamžite vo chvíľach, keď rýchlosť znamená ďalšie zachránené životy.

Vďaka projektu ACF – Slovakia sme mohli túto potrebu komunikovať v Kampani pre Klub priateľov a povzbudiť ľudí, ktorí chcú pomáhať, aby sa pridali do Klubu priateľov.

Počas celého roka, kedy sme mali vďaka projektu možnosť oslovovať a získavať nových darcov v digitálnom priestore, sa tešíme z krásneho výsledku. Oproti situácii pred rokom máme o 44% viac pravidelných podporovateľov, ktorí každou svojou mesačnou čiastkou pomáhajú spolu s nami.

Na Facebooku sa o naše aktivity zaujíma o 30% sledovateľov viac. O 38% stúpla aj návštevnosť našej webovej stránky.

Ďakujeme!

Projekt Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie