Ich zdravie je aj naše zdravie

Šírenie koronavírusu na Slovensku výrazne ohrozuje rodiny na okraji našej spoločnosti. Pomôžme spoločne spomaliť postup ochorenia a zvládnuť túto krízovú situáciu. Ich zdravie je aj naše zdravie.

Jednorazový dar Pravidelný dar
Výška vášho daru
Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Vaša pravidelná podpora nám umožní pomáhať dlhodobo aj pri našich ostatných projektoch.


3. Spôsob pravidelnej platby


Potvrdzujem, že som bol informovaný o spracovaní Osobných údajov v systéme DARUJME.sk a Ľudia Ľuďom
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk | powered by ĽudiaĽuďom.sk

Epidémia ochorenia Covid-19 zastihla svet nepripravený. Jednou z najzraniteľnejších skupín sú rodiny žijúce na okraji spoločnosti. Majú zlé životné podmienky a chýba im prístup k informáciám aj k zdravotným službám.

Na Slovensku sú výrazne ohrozené rodiny, ktoré žijú v prostredí generačnej chudoby. Nemajú dostatok informácií, nemajú okolo seba záchrannú sieť a nepociťujú pomoc svojho okolia. Často nemajú ani len pitnú vodu, nieto ešte prostriedky na dezinfekciu. Už roky s nimi pracujeme v našich komunitných centrách a neprestávame ani v týchto ťažkých časoch.

Chceme im pomôcť čo najlepšie sa ochrániť pred vírusom a jeho šírením. Ak sa nám podarí zvládnuť situáciu v týchto komunitách, ochránime aj seba.

Na to, aby sme vírus spomalili a zvládli túto krízovú situáciu, musíme držať spolu.

„Ľudia chcú byť zdraví a chcú chrániť svoje rodiny, či už žijú vo väčšinovej spoločnosti alebo na jej okraji. Každý sa však potrebuje dostať k informáciám a potrebuje možnosti a nástroje na ochranu seba aj svojich blízkych. Spoločne robíme všetko preto, aby sme im to aspoň čiastočne umožnili.“

Peter Adam, koordinátor sociálnej integrácie v organizácii Človek v ohrození.

Ako pomáhame?  • Pracujeme priamo v komunitách – šírime osvetu a pripravujeme sa na ďalší vývoj, a to aj na núdzové scenáre. Informujeme rodiny ako chrániť seba a svoje okolie a sprostredkovávame im dezinfekčné aj ochranné pomôcky.
  • Komunitné centrá fungujú v krízovom režime – vypracovali sme krízový režim fungovania pre komunitné centrá. Naši terénni pracovníci a pracovníčky pomáhajú priamo v komunitách, no nadväzujú tiež spoluprácu so starostami a asistentmi zdravia, aby sme boli pripravení na to, čo môže prísť.
  • Tvoríme záchrannú sieť – vytvorili sme akčnú skupinu, priestor, kde spolupracujú odborníci, terénni pracovníci a pracovníčky, asistenti zdravia, zástupcovia neziskových organizácií a mnohí iní. Výmena skúseností, nápadov a dobrej praxe, ako aj koordinácia aktivít je dôležitá.
  • Informačná kampaň #KoronaTeMerel – podieľame sa na šírení informácií o prevencii a koronavíruse medzi ľuďmi z vylúčených komunít.
  • Komunikácia s inštitúciami – v tejto situácii potrebujeme kvalitné a efektívne celoplošné opatrenia a komunikujeme s hlavnými aktérmi v tejto oblasti.
  • Dobrovoľná činnosť – mobilizujeme našich kolegov aj dobrovoľníkov na šitie ochranných rúšok pre terénnych pracovníkov aj komunity.
  • Pravdivé informácie a scitlivovanie verejnosti - v situácii, v ktorej sa nachádzame, ľahko stúpajú emócie a najľahšie je obviniť tých, ktorí sa vymykajú našim štandardom. Na to, aby sme všetci krízu úspešne zvládli, je však potrebné zachovať pokoj, snažiť sa pochopiť druhých a sústrediť sa na riešenia, nie na útoky. Každý chce byť zdravý, nie všetci však máme rovnaké možnosti a východiskové situácie.

V tomto všetkom môžete pomáhať spolu s nami.

Naše kapacity - ľudské aj finančné, získané vďaka darcom, už naplno využívame. Ľudí, ktorí potrebujú pomoc je ale veľa a krízová situácia môže trvať pomerne dlho a vyvinúť sa nečakanými spôsobmi. Každá pomoc je dôležitá. Prispieť môžete priamo jednorazovým darom alebo pravidelnými darmi

Pravidelná podpora nám pritom umožní pracovať dlhšie a pomáhať vo väčšom rozsahu. Podporiť nás môžete aj cez 2% z dane z príjmu.

Na našej stránke www.clovekvohrozeni.sk a na našom Facebooku budeme pravidelne zverejňovať aktuálne informácie o situácii.

DVE ŽENY


Zuzana býva v trojizbovom byte v malom slovenskom meste, s dvoma deťmi a manželom. Mária žije s manželom, troma deťmi a s rodičmi 2 kilometre od nich, v chatrči v osade.

Čo majú tieto dve ženy spoločné?

Aj Zuzana aj Mária majú strach. Obe počuli o koronavíruse a obe robia všetko preto, aby ochránili seba aj svoje rodiny. Obe po večeroch šijú rúška z toho čo majú, obe zostávajú podľa možnosti doma, obe majú v záujme dbať o hygienu, obe chcú mať doma dosť jedla na najbližšie týždne. Obe majú strach a ich budúcnosť je neistá.

Aký je medzi nimi rozdiel?

Zuzana každý deň sleduje televízne noviny, má aktuálne informácie zo sociálnych sietí, cez ktoré tiež komunikuje s rodinou, priateľmi, známymi, či kolegami. Vie všetko o aktuálnom víruse, rizikách a spôsoboch ako sa chrániť. Keď sa objavili prvé informácie o hrozbe nákazy, kúpila si dezinfekčné prostriedky aj rukavice a urobila zásoby potravín. Zuzana dbá o hygienu domácnosti aj členov rodiny. Momentálne pracuje z domu, jej manžel pracuje v miestnej fabrike. Nevedia, či fabriku na čas neodstavia, ale majú niečo málo našetrené. Pre Zuzanu nie je ľahké vyplniť deťom voľný čas, učiť sa s nimi, starať sa o domácnosť a popritom pracovať z domu. Ale je rada, že môže pracovať na diaľku.

Mária býva v chatrči. Nemá prístup k tečúcej vode, vodu si naberajú z miestneho potoka. Nemá televíziu a telefón má iba jej manžel, ktorý nepoužíva sociálne siete, lebo nemá internet. Informácie sa dozvedá sprostredkovane. Keď sa Mária a jej rodina dozvedeli, že situácia môže byť vážna, nemali financie na to, aby si nakúpili zásoby potravín. Dezinfekčné prostriedky neboli dostupné. V osade stúpali obavy. K osade by v najbližších dňoch mala byť pristavená cisterna s pitnou vodou. Mária čaká spolu s rodinou na sociálne dávky, od susedy počula, že by mali byť vyplácané za prítomnosti ozbrojených síl. Cíti sa ponížene. Nie je pre ňu ľahké zabezpečiť hygienu v osade bez pitnej vody, ale veľmi sa snaží. Napriek tomu, že doteraz ako komunita spoločne zdieľali voľný čas, bráni deťom a manželovi v kontakte s ostatnými, je však pre ňu ťažké komunikovať rodine a známym, že neprijímajú návštevy. Jej manžela kvôli vírusu nepovolali do práce. Mária poberá iba rodičovský príspevok. Deti sa nemajú ako dostať k úlohám zo školy, lebo nemajú internet.

Mária je zúfalá.

Všetci sa snažíme chrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. No pre niektorých z nás je to oveľa náročnejšie. Podmienky, v ktorých sme vyrastali a v ktorých žijeme sa veľmi líšia. Nehľadajme vinníkov. Poďme hľadať riešenia. Všetci si zaslúžime zdravie a bezpečnosť.