Ich zdravie je aj naše zdravie

Šírenie koronavírusu na Slovensku výrazne ohrozuje rodiny na okraji našej spoločnosti. Pomôžme spoločne spomaliť postup ochorenia a zvládnuť túto krízovú situáciu. Ich zdravie je aj naše zdravie.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

15 €
35 €
70 €

10 €
20 €
50 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní pomáhať dlhodobo aj pri našich ostatných projektoch.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Na Slovensku sú výrazne ohrozené rodiny, ktoré žijú v generačnej chudobe. Nemajú dostatok informácií, nemajú okolo seba záchrannú sieť a nepociťujú pomoc svojho okolia. Často nemajú ani len pitnú vodu, nieto ešte prostriedky na dezinfekciu. Už roky s nimi pracujeme v našich komunitných centrách a neprestávame ani v týchto ťažkých časoch

V aktuálnej krízovej situácii musíme držať spolu Ak sa nám ju podarí zvládnuť vo vylúčených komunitách, ochránime aj seba.

Ako pomáhame?

 • Sprostredkovávame ochranné a dezinfekčné pomôcky v komunitách.
 • Distribúciou bandasiek s kohútikom prinášame pitnú vodu a zlepšenú hygienu do domácností bez vodovodu.
 • Informujeme rodiny, ako chrániť seba a svoje okolie
 • Naše komunitné centrá naďalej pracujú v krízovom režime , ktorý inšpiroval fungovanie centier po celom Slovensku.
 • Pomáhame deťom doučovaním a pracovnými listami nezaostať vo vzdelávaní napriek zlým podmienkam na domáce učenie.
 • Pripravujeme sa na možné scenáre vývoja – nielen v našich komunitách
 • Vytvorili sme akčnú skupinu, v ktorej sú aktívni odborníci, terénni pracovníci a pracovníčky, asistenti zdravia, zástupcovia neziskových organizácií a mnohí iní. Výmena skúseností, nápadov a dobrej praxe, ako aj koordinácia aktivít je dôležitá.
 • Spolupracujeme so starostami a asistentmi zdravia a zostavujeme odporúčania pre krízové plány, aby sme (nielen my) boli čo najlepšie pripravení.
 • Komunikujeme s hlavnými aktérmi na celoštátnej úrovni – všetci dnes potrebujeme kvalitné a efektívne celoplošné opatrenia.
 • Informačná kampaň #KoronaTeMerel – podieľame sa na šírení informácií o prevencii a koronavíruse medzi ľuďmi z vylúčených komunít.
 • Informujeme verejnosť. V situácii, v ktorej sa nachádzame, ľahko stúpajú emócie a najľahšie je obviniť tých, ktorí sa vymykajú našim štandardom. Na to, aby sme všetci krízu úspešne zvládli, je však potrebné zachovať pokoj, snažiť sa pochopiť druhých a sústrediť sa na riešenia, nie na útoky. Každý chce byť zdravý, nie všetci však máme rovnaké možnosti a východiskové situácie.

Pridajte sa k našej pomoci

Naše kapacity – ľudské aj finančné, získané vďaka darcom, už naplno využívame. Ľudí, ktorí potrebujú pomoc je ale veľa, krízová situácia už trvá pomerne dlho a vyvíja sa nečakanými spôsobmi.

Každá pomoc je dôležitá. Prispieť môžete priamo jednorazovým darom alebo pravidelnými darmi.

Pravidelná podpora nám pritom umožní pracovať dlhšie a pomáhať vo väčšom rozsahu. Podporiť nás môžete aj cez 2% z dane z príjmu.

„Ľudia chcú byť zdraví a chcú chrániť svoje rodiny, či už žijú vo väčšinovej spoločnosti alebo na jej okraji. Každý sa však potrebuje dostať k informáciám a potrebuje možnosti a nástroje na ochranu seba aj svojich blízkych. Spoločne robíme všetko preto, aby sme im to aspoň čiastočne umožnili.“

Peter Adam, koordinátor sociálnej integrácie v organizácii Človek v ohrození.

Na našej stránke www.clovekvohrozeni.sk a na našom Facebooku budeme pravidelne zverejňovať aktuálne informácie o situácii.

Pomáhať môžete aj pravidelne

Pokiaľ sa rozhodnete prispievať pravidelne, stanete sa členom nášho Klubu priateľov Človeka v ohrození. Vďaka Vám budeme môcť pravidelne pomáhať stovkám ľudí.

Kde pomáhajú príspevky z Klubu priateľov

 • 20% putuje do fondu humanitárnej pomoci, pre urgentné a krízové zásahy doma aj vo svete
 • 55% vyzbieraných darov rovnomerne delíme na tri časti – medzi prácu vo vylúčených komunitách na Slovensku, vzdelávacie programy na Slovensku a medzi rozvojové projekty v zahraničí
 • 25% využívame na logistiku, organizáciu pomoci a ďalší rozvoj našich aktivít

Z pravidelných darov členov Klubu priateľov vytvárame fond, vďaka ktorému po vypuknutí prírodnej katastrofy či ozbrojeného konfliktu nestrácame drahocenný čas, ktorý je potrebný na organizáciu verejnej zbierky, ale môžeme reagovať okamžite vo chvíľach, keď rýchlosť znamená ďalšie zachránené životy.

Ďakujeme, že pomáhate ľuďom v ohrození žiť bezpečnejší a dôstojnejší život!