Prejsť na hlávný obsah
30 jan 2020
V kategóriach

Vďaka vašej podpore dokážeme viac

Minulý rok sme získali dotáciu na projekt Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov. Cieľom je rozvinúť naše kapacity organizácie, vonkajší dosah a posilnenie databázy našich podporovateľov. To všetko za pomoci novej stratégie, realizácie piatich kampaní, vytvorenia databázy, vzdelávania manažmentu, či zavedením nového softvérového nástroja na projektový manažment.

V priebehu minulého roka sa nám podarilo zrealizovať hneď niekoľko z týchto aktivít, vrátane úspešnej kampane pre pomoc na Ukrajine a online kampane Skutočný darček.

Pomoc darcov na Ukrajine

Vďaka tomuto projektu sme mohli na jeseň 2019 zrealizovať kampaň pre pomoc na východnej Ukrajine, v nárazníkovej zóne, kde s podporou SlovakAid opravujeme 50 domov, ktoré boli poškodené pri ostreľovaní a bombardovaní. Okrem toho v tejto oblasti zabezpečujeme sociálnu pomoc, a to prostredníctvom vyškolenia sociálnych pracovníkov z obyvateľov, ktorí v tejto oblasti žijú a sú nezamestnaní aj v dôsledku konfliktu.

Vďaka finančnej podpore SlovakAid môžeme zabezpečovať sociálnu pomoc a opraviť 23 poškodených domov. Pre získanie financií na opravu zvyšných 27 domov sme spustili špeciálnu kampaň zameranú na našich individuálnych podporovateľov a podporovateľky. Vďaka programu ACF – Slovakia sme mohli zrealizovať online kampaň, ktorá bola veľmi úspešná a už čoskoro vám vďaka nej budeme môcť ukázať všetky opravené domy na Ukrajine.

Skutočný darček bude pomáhať celý rok

Projekt Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov nám minulý rok umožnil aj získavanie nových kontaktov cez sociálne siete. Individuálne darcovstvo je veľmi dôležitou súčasťou našej práce. Vďaka našim pravidelným aj jednorázovým podporovateľom môžeme zasahovať v urgentných situáciách, pomáhať aj nad rámec projektov a zasiahnuť aj tam, kde by to inak nebolo možné.

Práve v týchto dňoch môžeme napríklad vďaka našim pravidelným podporovateľom, ale aj vďaka darcom Skutočného darčeka, zasahovať v Albánsku a zmierňovať následky zemetrasenia na miestne rodiny. Myšlienku Skutočného darčeka sme pritom mohli v novembri a decembri dostať k väčšiemu množstvu podporovateľov opäť vďaka podpore tohto projektu. Aj vďaka darcom a darkyniam, ktorí si kúpili Skutočné darčeky z oblasti Zdravie, môžeme teraz pomáhať obetiam zemetrasenia.

Vďaka väčšej viditeľnosti našich aktivít v digitálnom priestore môžeme nielen získavať nových darcov a podporovateľov, ktorí chcú pomáhať ľuďom v núdzi spolu s nami, ale môžeme vám tiež ukazovať výsledky našej práce. Tento rok preto vďaka projektu plánujeme zviditeľniť napríklad aj našu prácu na Slovensku, vo vylúčených komunitách, aby sme umožnili všetkým záujemcom nahliadnuť do hĺbky a rozmerov tejto práce.

Okrem toho pokračujeme v implementácii ďalších cieľov projektu, ako sú dokončenie novej a prehľadnejšej webovej stránky, zjednocovanie našej komunikácie, ďalší rozvoj a uplatňovanie nášho nového softvérového nástroja na projektový manažment, využitie pokročilých aplikácií pre lepší prehľad o prienikoch v aktivitách oddelení a ďalšie.

Kampaň na pomoc na Ukrajine sme realizovali vďaka projektu „Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov“, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie