Pomáhaj s nami ľuďom v ohrození

Pandémia COVID-19 je veľkou výzvou pre celý svet, vrátane Slovenska. Vďaka pravidelným darcom sme mohli okamžite zareagovať a poskytnúť pomoc vo vylúčených komunitách, ohrozených vírusom. Pridajte sa do Klubu priateľov a pomáhajte spolu s nami.

Vyberte si výšku pravidelného daru

Vlastná
suma

10€ hygienický balíček pre 1 rodinu
20€ bandasky na pitnú vodu s kohútikom pre 3 rodiny
50€ ochranné oblečenie a pomôcky pre 2 pracovníkov v teréne
Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Chybná suma

Minimálna suma na poslane pravidelného príspevku je 1€.

X

Darujete mesačne

Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.


Spôsob pravidelnej platby

Chyba!
Potvrdzujem, že som bol informovaný o spracovaní Osobných údajov v systéme DARUJME.sk a Ľudia Ľuďom
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk | powered by ĽudiaĽuďom.sk

Humanitárne krízy a katastrofy sa nedejú len v zahraničí, ale aj u nás. V minulosti sme na Slovensku zasahovali pri potopách, dnes bojujeme proti koronavírusu. Vďaka pravidelným darcom môžeme reagovať rýchlo a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ľudia, ktorí žijú vo vylúčených komunitách v generačnej chudobe, sú ochorením COVID-19 veľmi ohrození. Vďaka našim pravidelným darcom sme mohli začať okamžite pomáhať stovkám rodín chrániť sa pred vírusom a zvládnuť túto ťažkú situáciu.

Aj vďaka podporovateľom z Klubu priateľov
už od začiatku krízy:

  1. šírime osvetu o víruse, prevencii a hygiene priamo v komunitách
  2. zháňame a rozdávame ochranné pomôcky a hygienické balíčky
  3. uľahčujeme prístup k pitnej vode a zlepšujeme hygienu pomocou bandasiek na vodu s kohútikom, nielen v našej komunite
  4. pomáhame s čistením domovov - jasnými návodmi aj dezinfekčnými prostriedkami
  5. nachádzame cesty ako vzdelávať deti, ktoré vypadli z učebného procesu.
  6. poskytujeme rodinám sociálne aj pracovné poradenstvo a pomáhame im zvládnuť následky krízy a mnoho ďalšieho

Podobne sme v minulosti mohli pomáhať aj pri iných humanitárnych katastrofách, ako boli zemetrasenia v Nepále a na Haiti, vojnový konflikt na Ukrajine, snehová búrka v Libanone, povodne v Českej republike a na Slovensku a podobne.

Chcem sa stať členom klubu priateľov

Aby sme mohli zostať pripravení a pomáhať aj naďalej, potrebujeme aj Vašu podporu.

Z pravidelných darov členov Klubu priateľov vytvárame fond, vďaka ktorému po vypuknutí prírodnej katastrofy či ozbrojeného konfliktu nestrácame drahocenný čas na organizáciu verejnej zbierky, ale môžeme reagovať okamžite, vo chvíľach, keď rýchlosť znamená ďalšie zachránené životy. Vďaka týmto darom tiež môžeme pomáhať nad rámec predpísaných projektov a grantov, a pomôcť tak viac ľuďom.

Kde pomáhajú príspevky z Klubu priateľov

20% do fondu humanitárnej pomoci, vďaka ktorému môžeme okamžite zasahovať pri katastrofách doma aj vo svete
55% rovnomerne delíme medzi prácu vo vylúčených komunitách, vzdelávacie programy na Slovensku a rozvojové projekty v zahraničí
25% využívame na koordináciu pomoci a ďalší rozvoj organizácie

Všetci sa snažíme chrániť seba a svojich blízkych. No pre niektorých je to oveľa náročnejšie. Podmienky, do ktorých sme sa narodili a v ktorých žijeme sa veľmi líšia. Pomôžme spolu tým, ktorí nemali toľko šťastia.