Prejsť na hlávný obsah
29 mar 2019

Ukončili sme jeden z projektov v Libanone. Prečítajte si, čo sa nám podarilo

V Libanone sme doteraz pôsobili v troch oblastiach – v utečeneckom tábore Shatila vo východnej časti mesta Bejrút, v Tripolise a v severnej oblasti Akkar, ktorá susedí so Sýriou. Náš projekt v Shatile trval rok a od marca v ňom pokračuje naša partnerská organizácia.

„Shatila bola pôvodne palestínsky utečenecký tábor, no dnes tvoria zhruba polovicu obyvateľov ľudia, ktorí utiekli pred vojnou zo Sýrie,“ vysvetľuje terénna pracovníčka Človeka v ohrození, Michaela Guldanová. Michaela v Libanone strávila rok, aby priamo na mieste projekt koordinovala.

V tomto utečeneckom tábore sme aj preto pracovali najmä s deťmi zo sýrskych komunít. Naším cieľom bolo pomôcť deťom, aby sa opäť vrátili do školských lavíc, z ktorých na niekoľko rokov vypadli kvôli vojne.

„Vzdelávanie je kľúčové. Či už sa deti raz vrátia s rodičmi do Sýrie, alebo zostanú v Libanone. Vzdelávanie potrebujú, aby si na seba raz mohli zarobiť, či aby sa mohli integrovať,“ opisuje Michaela.

Shatila
Shatila bola pôvodne palestínsky utečenecký tábor. Po vypuknutí konfliktu v Sýrii sa stala domovom mnohých sýrskych utečencov. Foto: Ján Husár

Deti navraciame do škôl

Deti z utečeneckých komunít, ktoré nenavštevujú školu, sú viac ohrozené napríklad detskou prácou a predčasnými manželstvami. Vďaka vzdelaniu si môžu pripraviť lepšiu budúcnosť a zároveň zažívať v školských laviciach detstvo.

V Bejrúte sme počas jedného roka s našou partnerskou organizáciou SB OverSeas pracovali s deťmi, ktoré doteraz nemohli navštevovať libanonské školy. Pripravovali sme ich na zápis do škôl alebo aspoň do zrýchleného vzdelávacieho programu. Ten im uľahčí zapojenie sa do libanonského školstva a pomáhali sme im dohnať všetky potrebné vedomosti.

„Do vzdelávania sme zapájali aj ich rodičov a opatrovateľky či opatrovateľov,“ vysvetľuje koordinátorka projektu, Viola Ternényová. „Zvyšovali sme tiež kvalitu vzdelávania a priestorov vzdelávacieho centra v Shatile.“

Na mieste sme deťom, mladým dievčatám a ženám dlhodobo poskytovali aj systematickú psychosociálnu podporu pomocou hier, voľnočasových aktivít a vďaka prítomnosti psychologičky. Pre staršie dievčatá, od 14 do 18 rokov, sme zase organizovali rôzne trojmesačné kurzy. V rámci nich mohli pracovať na základných veciach ako sú čítanie a písanie, alebo sa priúčať ručným prácam, či absolvovať kozmetický kurz a kurz umenia.

aktivity v Shatile

Projekt pomohol stovkám ľudí

Do projektu sa celkovo zapojilo 279 detí v predškolskom a školopovinnom veku. Zapojilo sa tiež 286 dievčat z komunity sýrskych a palestínskych utečencov, ako aj z libanonskej komunity, ktoré predtým školu nenavštevovali alebo ju prerušili.

„V projekte sme poskytli kurzy pre 248 žien z komunity sýrskych a palestínskych utečencov a z libanonskej komunity. Tieto ženy potrebovali psychosociálnu podporu a rozvoj zručností písania a čítania v arabskom, ako aj anglickom jazyku,“ upresňuje Viola.

Okrem toho sme poskytli poradenstvo pre 562 rodičov alebo opatrovateľov. Išlo najmä o matky zasiahnuté konfliktom a vysídlením, ktoré žili v provizórnych podmienkach, bez dostatočného finančného príjmu.

Okrem detí a rodičov sme sa zamerali aj na našich učiteľov a učiteľky. Absolvovali pravidelné tréningy zamerané na princípy ochrany detí, terapeutické metódy výučby a pozitívnu disciplínu. Konkrétne išlo o 11 učiteľov a vzdelávacích pracovníkov pracujúcich s deťmi a mládežou v našom vzdelávacom centre v tábore Shatila.

vzdelávanie v Shatile
V Bejrúte sme počas jedného roka pracovali s deťmi, ktoré doteraz nemohli navštevovať libanonské školy. Foto: Ján Husár

Presúvame sa, no nekončíme

Naša prítomnosť v Shatile sa síce nateraz končí, no projekt pokračuje ďalej. „Naša partnerská organizácia SB OverSeas vo všetkých aktivitách ďalej pokračuje. Vďaka našej spolupráci sa posunuli ešte o niečo ďalej a teraz sú už dostatočne sebestační,“ vysvetľuje Viola.

V Libanone pokračujeme v našich humanitárnych projektoch, ktoré sa momentálne viac sústreďujú na severe krajiny. Takto sme sa postupne presunuli zo Shatily ďalej, tam, kde sú teraz väčšie potreby a kde vieme s tímom našich ľudí v teréne spoločne rásť.

„Projekt v Shatile pomohol zväčšiť a rozšíriť aktivity vzdelávacieho centra ‘Bukra Ahla’ a celkovo mal priamy pozitívny dopad na viac ako 800 detí, mladých dievčat a žien. Väčšina z nich pokračuje vo formálnom alebo neformálnom vzdelávaní ďalej,” uzatvára Viola.

Projekty v Libanone sú podporené zo zdrojov SlovakAid.

Ak vás zaujíma, ako žijú ľudia na severe Libanonu, v utečeneckom tábore Akkar, prečítajte si Rouain príbeh.

vzdelanie v Shatile
Vďaka vzdelaniu si deti môžu pripraviť lepšiu budúcnosť a zároveň zažívať v školských laviciach detstvo. Foto: Ján Husár
Tags: , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie